03 juli 2016 - Noorderkerk Nieuw

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download 03 juli 2016 - Noorderkerk Nieuw...

Description

Bloemen De bloemen worden gebracht door: mw. H. Doek Afgelopen zondag zijn de bloemen met een groet van de gemeente gebracht naar: mevr. J. Pool-Omvlee, Wilhelminastraat 8/ A112, Emmen Ook is er namens de Noorderkerk een bloemetje gebracht naar: mw. A Bakker-Gankema, Elzenstraat 2 Zieken Laten we in gebed en daad meeleven met onze zieken en zorgdragende. Geboortebericht Intens gelukkig en God dankbaar zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje Simon, geboren op 17 juni 2016. Jan, Corenna, Anna en Lucas Mennik, Verlengde Wilhelmsweg 132, 7833 JP Nieuw-Amsterdam Agenda Woensdag 6 juli 10.00 u koffiedrinken in de Welput Vrijdag 8 juli 19.00u weeksluiting Oldersheem Zondag 10 juli 10.00u da. W. Hordijk-v.d. Zwaag

Activiteitenagenda Zondag 18 sept.

Gemeentezondag.

College van beheer De kosterwoning is beschikbaar voor verhuur, we streven ernaar deze op korte termijn weer te laten bewonen. Indeling woonkamer , keuken, kelder en 2 slaapkamers. Voor inlichtingen : namens de cie. de heren. Kuik, Matena en Velzing.

Mededelingen voor de nieuwsbrief s.v.p. uiterlijk woensdag 18.00uur doorgeven aan Gé Visser: [email protected]

Nieuwsbrief Zondag 3 juli 2016

Noorderkerk Voorganger: ds. J. van Breevoort Organist: dhr. Hans Kroeze Ouderling van dienst: mw. Liesan Masselink Koster: dhr. Roelof Rabbers Inzameling van gaven: 1 Diaconie,2 Kerk, uitgang gebouwen Oppas: Corry Baan en Elisa Mulder Kindernevendienst: Alexandra Mensing Kaars aansteken: Maik Groothuis Bediening beamer: Leon Pekelsma Ontvangstcomité: fam. van Noort Er is deze morgen koffie drinken na de dienst Welkom en mededelingen namens de kerkenraad Aanvangslied 283:1,2,3,4,5. Stilte Voorganger: genade zij u en vrede van God door Jezus onze Heer Allen: en zijn Geest zij met ons. Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, Gemeente . die hemel en aarde gemaakt heeft. Voorganger: Richt ons op door uw Geest Gemeente: dat uw ideaal, uw toekomst ons leven richting geeft. Allen : Amen Zingen klein Gloria (=lied 195) Gebed inleiding thema :wat is je identiteit? Zingen: lied 217:1,2,3,4,5. Richtlijn voor het leven: Rom.13:8-10 kinderen gaan naar de nevendienst; Zingen :wij gaan voor even uit elkaar. lezen Lucas 8:19,20,21 Zingen lied 837:1 ter overdenking Zingen lied 919:1,4.

gebed Kinderen komen terug uit oppas en nevendienst Inzameling van gaven Slotlied 912:1,2,5. Zegenbede Zingen lied 415:3.

Zondag 3 juli – eerste rondgang – voor Diaconie N.K. Op alle vijf zondagen in de maand juli zijn de eerste collecten bestemd voor het werk van onze eigen diaconie Noorderkerk. Deze diaconale collecten in de zondagse kerkdienst is de belangrijkste bron van inkomsten voor de Diaconie. Kosten voor: Quotum – Kerkomroep – Seniorenmiddag – Avondmaal worden hiervan betaald en komen jaarlijks terug. Ook jaarlijks gaat er een gift naar het Regionaalfonds. Uit dit fonds worden 18 projecten gesteund in de provincie Groningen en Drenthe. In de gemeente Emmen bv. Op ’t Stee en Sigrids Garden Verder kan er met uw gaven metterdaad omgezien worden naar mensen in sociale en/of maatschappelijke nood. Veraf maar ook dichtbij. De tweede rondgang is voor de Kerk en bij de uitgang voor de gebouwen. Inzameling van gaven: De avondmaalcollecte van zondag 26 juni met bestemming Edukans heeft opgebracht – € 243.34. Met dit bedrag kunnen 16 gezinnen in Afrika een maand lang geholpen worden. Hartelijk dank voor uw bijdrage daarvoor! de Diaconie

Eerste Zondag van de Maand

In ons tweelingdorp worden iedere twee weken +/- 45

voedselpakketten uitgereikt. Om dit werk te ondersteunen en iets extra toe te

voegen vraagt uw Diaconie elke eerste zondag van de maand een product mee te nemen naar de kerk.

Voor Zondag 3 Juli Pannenkoekenmeel.

U kunt het inleveren zondags in het voorportaal van de kerk of brengen bij één van de diakenen.

Zij zorgen dat het uitgereikt wordt door de Voedselbank in onze dorpen. Wij rekenen opnieuw op uw medewerking.

De Diakenen.

Oproep !! College van beheer Onder het motto “vele handen maken licht werk” vragen we vrijwilligers voor schilderwerk aan de kosterwoning en de welput. U kunt zich melden bij de commissie van beheer, Willem Matena, Arjan Kuik, Piet v Noord, Harold Mulder, Eppo Velzing, Henk Kuiper en Henk Schuring. Inloopochtend. Woensdag 6 juli zijn de deuren van de Welput weer open voor iedereen. Het zou fijn zijn als wij u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput. U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? Inl. bij Sien Rooseboom, tel: 551235 of Jits Wanders, tel: 552894 Weeksluiting Oldersheem Vrijdag 8 juli is er een weeksluiting in Oldersheem. Voorganger: ds. J. van Breevoort aanvang: 19.00 uur

PCOB Woensdag 6 juli is onze volgende fiets middag we vertrekken in Schoonebeek bij het Jeugd gebouw om 13.00 [een uur], fietsers van Nw.Amstdam en Veenoord even over leggen met Roelof Staal 05240 531934, we fietsen deze keer in omgeving Sleen. Tot op de fiets. Roelof Heeling Bij de amnestybrief Egypte: gewetensgevangene kan levenslang krijgen Op 25 april pakten zwaarbewapende en gemaskerde agenten Ahmed Abdullah thuis op. Een agent sloeg hem meerdere keren met de loop van zijn geweer. Abdullah kan levenslang krijgen voor verzonnen aanklachten; enkel en alleen omdat hij opkomt voor de mensenrechten. Opgepakt in aanloop naar demonstratie Op 25 april 2016 gingen in Egypte veel mensen de straat op om te demonstreren tegen de overdacht van twee kleine Egyptische eilanden aan Saudi-Arabië. De autoriteiten sloegen de protesten hard neer en arresteerden die dag ruim tweehonderd mensen. In de aanloop ernaartoe werden al negentig mensen opgepakt, waaronder Ahmed Abdullah. Volgens de autoriteiten deed hij pogingen 'de staat te ontwrichten'.

Hinder en intimidatie vanwege werk Abdullah is de voorzitter van een prominente ngo: de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden. Hij hield zich bezig met onderzoek naar mensen die zijn verdwenen, vermoedelijk door toedoen van de regering. Ook stond hij de familie bij van een Italiaanse student. Het lichaam van de student werd gevonden met ernstige sporen van marteling. De autoriteiten vallen Abdullah continu lastig vanwege zijn werkzaamheden. In januari kon hij nog maar net ontkomen toen veiligheidsagenten hem probeerden te ontvoeren uit het koffiehuis waar hij vaak komt. Wat kun jij doen? Schrijf vóór 1 augustus 2016 een brief naar de Egyptische autoriteiten. Roep hen op Ahmed Abdullah onmiddellijk vrij te laten. (Porto: zegel 1 Internationaal) Uw brief heeft twee keer zoveel effect als u een kopie van de brief stuurt naar de ambassade van Egypte. Een kopie omdat de ambassade niet wordt aangesproken, slechts geïnformeerd. Ambassades hebben een rapportageplicht naar de autoriteiten in het desbetreffende land. Adres ambassade: Ambassade van de Arabische Republiek Egypte Z.E. de heer Taher Ahmed Hanafi Farahat Badhuisweg 92 2587 CL The Hague Fax: (070) 354 33 04 E-Mail: [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF