04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oftalmologi
Share Embed Donate


Short Description

Download 04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet...

Description

Gäller för: Region Halland

04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet (sinnesstimulerande sittdyna)

Hitta i dokumentet Förskrivare Definition Målgrupp Kriterier

Mål med hjälpmedlet Dubbelförskrivning av hjälpmedel Råd i förskrivningsprocessen

Fastställt av Hjälpmedelsnämnden 2014-10-24. Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare Leg. arbetsterapeut.

Definition Här ingår t.ex. hjälpmedel för taktil stimulering och produkter för att stimulera ena ögat genom att täcka över det andra ögat.

Målgrupp Person som har aktivitetsbegränsning till följd av betydande motorisk och/eller psykisk oro.

Kriterier Aktivitets- och delaktighetsinskränkning till följd av motorisk och/eller psykisk oro.

Mål med hjälpmedlet Ge en dynamisk sittställning, vilket kan bidra till ökad koncentrationsförmåga, uthållighet, rums-/kroppsuppfattning. Minska stress, ångest och oro.

Dubbelförskrivning av hjälpmedel Se övergripande riktlinjer för hjälpmedel 3.16.

Råd i förskrivningsprocessen Bedömning Gör en kartläggning över brukarens aktiviteter under dagen. Bedöm de aktiviter där man behöver kunna sitta still och arbeta fokuserat, till exempel skolarbete och vid måltider. Utprovning Det finns möjlighet till utprovning av sinnestimulerande sittdyna, var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

Vårdriktlinje: 04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet (sinnesstimulerande sittdyna) Fastställd av: Regional samordnande chefläkare, 2014-11-21 Huvudförfattare: Petersson Lars-Gunnar HFS HMC

Sida 1 av 1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF