09 54 09 Massage- och vibrationsapparater för

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download 09 54 09 Massage- och vibrationsapparater för...

Description

Gäller för: Region Halland

09 54 09 Massage- och vibrationsapparater för sexuella aktiviteter

Hitta i dokumentet Förskrivare Definition Målgrupp Kriterier

Mål med hjälpmedlet Dubbelförskrivning av hjälpmedel Övrigt

Fastställt av Hjälpmedelsnämnden 2014-10-24. Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare Leg. läkare och uroterapeut med utbildning i sexologi.

Definition Hjälpmedel vid sexuella aktiviteter, orgasm, ejakulation och erektion.

Målgrupp Person som på grund av medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning fått en sexuell dysfunktion.

Kriterier En direkt påverkan på sexualfunktionen kan hos män yttra sig i oförmåga eller svårighet att uppnå sexuell upphetsning, erektion, sädesuttömning, orgasm och sexuell tillfredställelse. En direkt påverkan på kvinnans sexualfunktion kan yttra sig i oförmåga eller svårighet att uppnå sexuell upphetsning, blodfyllnad av clitoris/blygdläppar (lubrikation), orgasm eller sexuell tillfredsställelse. En indirekt påverkan på sexualfunktionen kan yttra sig i smärttillstånd, känselnedsättning, muskelsvaghet, rörelseinskränkning, ofrivilliga rörelser etc.

Mål med hjälpmedlet Användning av hjälpmedel i sexuallivet kan ge människor med funktionsnedsättning bättre möjlighet att uttrycka sin sexualitet och kan ersätta, stödja och underlätta en bristande sexualfunktion.

Dubbelförskrivning av hjälpmedel Se övergripande riktlinjer för hjälpmedel 3.16.

Övrigt Vidareutbildning i klinisk sexologi 15 poäng krävs för förskrivning. Hjälpmedelskostnad under 800 kr per produkt är ett egenansvar. Vibrationsstimulering som leder till orgasm kan också effektivt minska kraftig spasticitet.

Vårdriktlinje: 09 54 09 Massage- och vibrationsapparater för sexuella aktiviteter Fastställd av: Regional samordnande chefläkare, 2014-12-29 Huvudförfattare: Petersson Lars-Gunnar HFS HMC

Sida 1 av 1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF