1 de persvrijheid in het Egypte onder president Al-Sisi

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download 1 de persvrijheid in het Egypte onder president Al-Sisi...

Description

14 juli 2015 MONDELINGE VRAAG van Volksvertegenwoordiger, An Capoen aan de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, Didier Reynders betreffende

de persvrijheid in het Egypte onder president Al-Sisi. Sinds het aantreden van president Al-Sisi in 2014 is er volgens verschillende mensenrechtenorganisaties een bewind van kracht dat nog repressiever is dan dat van voormalig president Hosni Moebarak. Journalistenorganisatie Committee to Protect Journalists (CJP) stelt vast dat sinds de start van haar werking in 1990 het aantal opgepakte journalisten in Egypte op een absoluut record staat. Meestal betreft het journalisten die banden hebben met de Moslimbroeders van de afgezette en de eerste democratisch verkozen president van Egypte Mohammed Morsi. De arrestaties berusten op de klassieke motieven van een repressief regime: lidmaatschap van een verboden organisatie en het aanzetten van geweld. Het is ook opvallend dat het merendeel van de opgepakte journalisten werkzaam waren in onlinemedia, een medium dat moeilijker te controleren valt. Daarnaast heeft de Egyptische regering ook een wetsontwerp klaar dat de persvrijheid inzake het berichten over aanslagen en terreur drastisch zal inperken. De wet stelt o.a. dat Egyptische en ook buitenlandse journalisten tot twee jaar gevangenis riskeren als hun berichtgeving afwijkt van de officiële versie. Vandaar heb ik volgende vragen tot u: 

 

Het huidig federaal buitenlands beleid is gestoeld op een algemene rechtenbenadering (de universaliteit, de ondeelbaarheid en de onvervreemdbaarheid van de mensenrechten; de principes van participatie en exclusiviteit in de besluitvorming; non-discriminatie; gelijkheid en billijkheid; transparantie en verantwoording) en mensenrechten. Het onderdrukken van journalisten is duidelijk ook een poging om de Moslimbroeders verder buiten spel te zetten. A) Wat is de mening van Europa en de federale regering over 1) het repressieve beleid t.o.v. journalisten die niet in de lijn lopen van het regime en 2) de Egyptische Moslimbroeders in het algemeen? A) Hoe zal Europa en specifiek de Belgische federale regering, i.f.v. Belgische journalisten, officieel reageren op de aankomende perswet in Egypte? Volgens kenners moeten de Westerse bondgenoten de druk op Al-Sisi opvoeren door hem de toegang tot het Europees grondgebied, in kader van staatsbezoeken, te weigeren. Ook omdat het repressief beleid van zijn regime democratische moslims in de armen van organisaties als IS dreigt te duwen. Gaat u hiermee akkoord?

1

An Capoen Volksvertegenwoordiger N-VA

2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF