1,2,3,4,5 Deut 6 - PG Creil

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download 1,2,3,4,5 Deut 6 - PG Creil...

Description

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Zondag 26 februari 2017

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Welkom en afkondigingen >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Welkom en afkondigingen

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Zingen: 84:1,2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Psalm 84: 1,2

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

1-2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Psalm 84: 1,2

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

2-1 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Psalm 84: 1,2

1/2

✞ Deut 6: 4-9

✞ Deut 6: 20-25 ♪

227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

2-2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Psalm 84: 1,2

1/2

✞ Deut 6: 4-9

✞ Deut 6: 20-25 ♪

227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Bemoediging en groet 2-2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Bemoediging en groet

✞ Deut 6: 4-9

✞ Deut 6: 20-25 ♪

227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Kinderen gaan naar de kindernevendienst >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

1/2

✞ Deut 6: 4-9

✞ Deut 6: 20-25 ♪

227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Zingen: Voor we gaan >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

✞ Deut 6: 4-9

✞ Deut 6: 20-25 ♪

227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

122:1,3 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Psalm 122: 1,3

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

1-2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Psalm 122: 1,3

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

3-1 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Psalm 122: 1,3

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

3-2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Psalm 122: 1,3

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Gebed >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Gebed

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Film >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 283: 1,2,3,4,5

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25 ♪

227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 283: 1,2,3,4,5

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

3 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 283: 1,2,3,4,5

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

4 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 283: 1,2,3,4,5

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

5 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 283: 1,2,3,4,5

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Schriftlezing >

Schriftlezing Deuteronomium 6:4-9 4. Luister, Israel: de HEER, onze God, de HEER is 84: 1,2 ♪ 5. Heb daarom de HEER lief met hart de enige! 122: 1,3 ♪ en ziel en met inzet van al uw krachten. 6. Houd 283: 1,2,3,4,5 ♪ de geboden die ik u vandaag opleg steeds in ✞ Deut 6: 4-9 gedachten. 7. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, ✞ Deut 6: 20-25 als u naar bed gaat en als u opstaat. 227: 2x ♪ 8. Draag ze als een teken om uw arm en als een band ✝ Verkon diging op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten 422: 1,2,3 ♪ 9. Schrijf ze op de deurposten van uw van de stad. 969: 1,2,3,4 ♪ huis en op de poorten van de stad. Liturgie425: 1

Schriftlezing Deuteronomium 6: 20-25 20. Wanneer uw kinderen u later vragen: 'Wat 84: 1,2 ♪ betekenen al die bepalingen en wetten en regels die 122: 1,3 ♪ de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?' 283: 1,2,3,4,5 21. ♪ geef dan dit antwoord: 'Wij waren in Egypte ✞ Deut 6: 4-9 slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. 22. Wij zagen met eigen ✞ Deut 6: 20-25 ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen 227: 2x ♪ deed, die groot onheil brachten over de ✝ Verkon diging Egyptenaren, de farao en zijn hof. 23. Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te 422: 1,2,3 ♪ brengen en ons het land te geven dat hij onze 969: 1,2,3,4 ♪ voorouders onder ede had beloofd. Liturgie425: 1

Schriftlezing Deuteronomium 6: 20-25 24. Daarom gebood de HEER, onze God, ons al 84: 1,2 ♪ deze wetten na te komen en ontzag voor hem te 122: 1,3 ♪ tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons 283: 1,2,3,4,5 ♪ leven sparen, zoals hij tot nu toe heeft gedaan. 25. Als wij voor het oog van de HEER, onze God, deze ✞ Deut 6: 4-9 geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft ✞ Deut 6: 20-25 opgedragen, zal het ons ten goede worden 227: 2x ♪ aangerekend.' Liturgie

✝ Verkon diging422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Opwekking: 277 (2x )>

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

✞ Deut 6: 4-9

Opwekking 277 (2x)

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam.

✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

1/2

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

✞ Deut 6: 4-9

1/2

Opwekking 277 (2x)

Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Verkondiging >

Deuteronomium 6: 4,5 en 21

Luister, Israel: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. (Deuteronomium 6:4-5) geef dan dit antwoord: 'Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. (Deuteronomium 6:21)

Verkondiging >

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 1. Hier kom ik tot rust 2. Hier kom ik tot bezinning a. Persoonlijk b. Als samenleving c. Het evangelie tilt je er bovenuit (profetisch)

3. Hier leren wij om God en wereld te verbinden. (priesterlijk) a. In je leven b. In je gebed

Dit wordt zichtbaar in de lezing uit Deuteronomium 1. De dienst begint bij God: focus op God Belijden. De oerbelijdenis van Israël: “Luister, Israël: de HEER, onze God de HEER is de Enige!”. De lofprijzing Jezus: Het huis van de Vader moet een huis van gebed zijn Het verhaal verder vertellen en vieren

2. Het evangelie komt in ons hart Het hart als de zetel van de wil (inzet, daad) 3. Het evangelie werkt door in het hele leven Huis en stad Denk hieraan, dag en nacht, thuis en onderweg, in stad en land

Zingen : 422: 1,2,3 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 422: 1,2,3

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

1-2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 422: 1,2,3

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

2-1 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 422: 1,2,3

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

2-2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 422: 1,2,3

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

3-1 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 422: 1,2,3

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

3-2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 422: 1,2,3

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Wat kun je doen…. 3-2 >

Wat kun je doen zodat een dienst tot haar recht komt? 1. Voorbereiden in gebed 2. Bezinning: Wat doet het mij (hart) en wat doe ik ermee (leven)? 3. Wat neem ik mee van deze dienst?

Dankgebed en voorbeden >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Dankgebed en voorbeden

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Collecten >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Collecten

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Zingen 969: 1,2,3,4>

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 969: 1,2,3,4

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

2>

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 969: 1,2,3,4

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

3>

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 969: 1,2,3,4

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

4>

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 969: 1,2,3,4

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Zegen >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Zegen

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

Zingen 425 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 425: 1

1/2

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2xVerkon diging422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

1-2 >

Liturgie ♪

84: 1,2122: 1,3283: 1,2,3,4,5

Lied 425: 1

✞ Deut 6: 4-9 ✞ Deut 6: 20-25227: 2x

✝ Verkon diging ♪

422: 1,2,3969: 1,2,3,4425: 1

<

1/2

Liturgie ♪ ♪ ♪ ✞ ♪ ✞ ♪ ✞ ♪ ✝ ♪ ♪ ♪

215: 1,5,6,7 195: 1 859: 1,4 Mal. 3: 7-9 967: 1,2,6 1Cor.9: 24-27 727: 1,6 Mat.20: 1-16 991: 1,3,7,8 Verkon diging 422: 1,2,3 905: 1 423: 1,2,3

Zegen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF