1859 - Oud Zijtaart

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industrial Engineering, Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download 1859 - Oud Zijtaart...

Description

Notarissen Veghel 1649-1935 Notaris: L.J.L de Kuijper 1859 - 1867 Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 086 Regesten door: Antoon Vissers

1 24-01-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van schaarhout op verzoek van Lambertus van Doorn, wonende te Schijndel, Theodorus Aart van Dooren, wonende te Veghel en Bartholomeus van de Mosselaar wonende te Veghel.

2 26-01-1859 Veghel testament Digna Maria Ansems, weduwe Albertus Meulman, winkelierster te Veghel. Ze herroept eerder gemaakt testament . Legateert aan haar nicht Agnita Magdalena Elisabeth Adriana Ansems, wonende te Veenhuizen de som van 200 gulden. Uit te keren binnen een jaar na haar overlijden. Benoemd tot algemene erfgenaam haar schoondochter Lucia Maria Elisabeth Meulman, die bij haar inwoont.

3 27-01-1859 Veghel koop Theodorus van Hout, koopman te Veghel, mede optredende voor zijn broeder Willem van Hout, koopman te Mill. Ze verkopen aan Johannes Leenderd van den Berg, timmerman, een huis etc. te Veghel aan het Heselaar G.411 en 412.

4 31-01-1859 Veghel koop Openbare verkoop van stro op verzoek van Johannes van Lith, landbouwer en schipper te Empel.

5 04-02-1859 Veghel koop Openbare verkoop van schaarhout, masthout etc. op verzoek van Petrus Antonius van de Ven en Adriaan van Sleeuwen, beiden uit Veghel.

6 05-02-1859 Dinther testament Nicolaas van Heijnsbergen, landbouwer te Dinther op de Hazelberg, maakt in zijn testament tot universeel erfgenaam zijn echtgenote Hermina van Drunen.

7 05-02-1859 Dinther testament Hermina van Drunen, echtgenote van Nicolaas van Heijnsbergen, landbouwer te Dinther, maakt haar echtgenoot tot universeel erfgenaam .

8 05-02-1859 Veghel koop Antonij Verputten, landbouwer te Veghel , heeft verkocht aan Martinus van de Ven, een perceel land sectie B.757, genaamd Huigenbosch. Komende van wijlen zijn ouders Hendrik Verputten en Theodora van Lieshout.

9 07-02-1859 Veghel testament Petronella Boudewijns, eerder weduwe van Laurens Jeuriens en thans gehuwd met Wouter van Hoof. Ze maakt haar man tot algemeen erfgenaam.

10 07-02-1859 Veghel testament Wouter van Hoof maakt in zijn testament tot universeel erfgenaam zijn echtgenote Petronella Boudewijns.

11 09-02-1859 Veghel koop Openbare verkoop van schaarhout en bomen op verzoek van Elisabeth van Doorn, weduwe Lambertus van Hoof, winkelierster te Veghel en Anna Scheij, weduwe Francis Manders, koopman te Veghel.

12 09-02-1859 Veghel verhuur 1. Hendrikus van den Tillaart, optredende voor Geertruida Verhoeven de weduwe van Gerard van den Heuvel, wonende te Oirschot. 2. Jan Anna Cornelis van Oldenbarneveld, genaamd Tulling, mede voor Michiel Cornelis van Mourik, kantonrechter te Veghel, die een gevolmachtigde is van en optredende voor Philip Willem van Huijgenbosch, wonende te Groningen, de voogd over de minderjarige kinderen van Isaak Hermanus de Munck en Wilhelmina Barbelina Roije. 3. Antonij Manders, Willem Ketelaars en Lambertus van de Ven als armmeesters va Veghel. Zij bieden te huur een perceel land te Veghel aan de Leest, genaamd de Schutsboomshoekje D.584 en een perceel aldaar genaamd het Kraakhek D.701, land aan de grote Hintel B.595 en 1458, aan de Udensche dijk C.29 en 30 en op de Watersteegd B.941, 942 en 943.

13 09-02-1859 Veghel verhuur Willem Ketelaars, rademaker, Lambertus van de Ven, rentenier, Antonius Manders, bouwman. Ze vormen te samen het armbestuur van Veghel. Hebben verhuurd aan Hendricus de Bresser, arbeider te Veghel een huisje ter plaatse Logtenburg sectie F.1547 en 1548.

14 10-02-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gijsbertus de Boer, schilder te Veghel en Arnoldus Schippers, dienstknecht te Dinther.

17 17-02-1859 Zijtaart deling Lambertus en Johannes van Hoof, broodbakkers en Antonius van Hoof rentenier, mede handelende voor hun zus Elisabeth, geestelijke zuster in het liefdadigheidsgesticht te Veghel. Ze delen de nagelaten goederen van hun ouders Johannes van Hoof, overleden op 21-08-1855 en Johanna van der Heijden overleden op 01-09-1836. De goederen zijn gelegen in de Keselaar sectie E.394, de Lage Biezen E.814 t/m 816, in de Molenbeemden A.616 te Erp op Keldonk K.204. Een boerderij en land op de Doornhoek, Keselaar, het Rijbroek, de Lage Biezen en in het Leinsven. E.179, 180, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 293, 294, 295, 341, 362, de boerderij 363, 364, 365, 725, 1526, 1543 en 1544. Nog hooiland in de Zijtaartse beemden D.731 en 732 en in de Lijnse kampen te Erp K.144 en 145.

18 17-02-1859 Dinther testament Johannes Herman Frederik Gelpke, wonende te Dinther, geeft aan de notaris te Veghel zijn olografisch testament, in een gesloten en verzegelde enveloppe. Inhoud: Ik ondergetekende Johannes Herman Frederik Gelpke, wonende te Dinther, wil en begeer dat onder mijn legaten dat mijn beste nicht Catharina Martina de Gier, door mij benoemd tot enige algemene erfgename, bij akte bevestigd voor notaris Daniel de Jong te Sint Oedenrode op 30 november 1858, dat ze na mijn dood zal uitkeren aan haar broers en zussen Mechelina, Elisabeth, Jan en Adrianus de Gier, wonende te Berlicum en Gorchem de som van 500 gulden. Dinther 01-01-1859

19 24-02-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan Verhoekx, schipper te Schiedam.

20 03-03-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van houwaren op verzoek van Johannes Peter Scheiberling, wonende te Dordrecht.

21 08-03-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes van Vegchel, Johannes van Krieken en Lambertus van Boxtel.

22 10-03-1859 Veghel deling Martinus, Antonij, Hendricus, Maria en Johanna van de Ven te Veghel delen het nagelaten goed van hun vader Johannes van de Ven, overleden op 16-08-1830 in leven gehuwd met Hendrina Timmers. Huis en land te Veghel B.1528 t/m 1530, 1437, 94, 1532, 1531, 48, 49, een schuur op perceel B.1530, verder land B.91, 92, 93, 94, 88, 89, 90, 1533, 68, 69,70, 71, 79, 343, 591, 1437, 107 en land te Nistelrode E.643.

23 15-03-1859 Veghel Openbare verkoop van bomen op verzoek van Petrus Nouws.

verkoop

24 16-03-1859 Veghel testament Laurens van Duuren, hoefsmid te Veghel, eerst weduwe van Geertruida Ketelaars en nu gehuwd met Johanna Ketelaars. Hij vermaakt aanzijn vrouw het vruchtgebruik van al zijn goederen als huis en land te Veghel sectie D.470, 469 en 466. Tot algemeen erfgenaam Antonij van Duuren.

25 16-03-1859 Veghel testament Johanna Ketelaars, echtgenote van Laurens van Duuren, hoefsmid te Veghel, maakt haar man tot algemeen erfgenaam van al haar goederen.

26 17-03-1859 Veghel deling Hendricus, Lambertus, Petrus, Theodorus, Francis en Antonij van Doorn. Ze delen het nagelaten goed van wijlen hun zuster Johanna van Doorn te Veghel overleden op 28-06-1858, Goederen land gelegen aan het Heische Bosch B.902, de Beukelaar B.1203, in de Heische bunders B.909 en 910 en hooiland in de Hamsche beemden D.791.

27 24-03-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Dina Roelanda Constatia Boll, weduw Conradus Woldering en haar minderjarig kinderen Emilia Eusebia Samuela Jacoba, Harm Adriaan en Conradus. Verder de eerwaarde heer Johan Theodoor Dorp, predikant te Hoornaar gehuwd met Constantia Maria Woldring, Mejuffrouw Digna Maria Ansems, weduwe Albertus Meulman wonende te Veghel.

28 31-03-1859 Veghel verkoop Hendricus, Johannes en Antonius van Hoof, mede handelende voor Elisabeth van Hoof, geestelijke zuster in het liefdadigheidsgesticht te Veghel. Ze verkopen aan Johannes Verhoeven, Johanneszoon het achtste deel van een perceel hooiland gelegen in de Seitartsche beemden.

29 07-04-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van gewassen op verzoek van Theodorus Aart van Doorn.

30 07-04-1859 Veghel deling Johanna Maria Raijmakers, wonende te Veghel, Adriana Raijmakers, wonende te Veghel, Johannes Raijmakers, wonende te Nistelrode op Vorstenbosch en Antonius Raijmakers, wonende te Veghel. Ze delen samen het nagelaten goed van hun ouders Jan Raijmakers, te Veghel overleden op 09-041825 en Petronella van der velden. Goederen: een landbouwershuis etc. gelegen aan de Grote Hintel, Huigenbosch, Udensche dijk en Heiakker, sectie B.530, 532, 535, 555, 556, 789, 791, 194, 533, 534, 542, 543, 552, 777, 778, 518, 519 sectie C. 50, 51, 52, 136, 137 en 149 en hooiland te Dinther op Hazelberg B.887

31 07-04-1859 Veghel deling 1. Leonardus van Heeswijk, wonende te Veghel 2. Johanna Maria Raijmakers, te Veghel, Adriana Raijmakers, te Veghel, Johannes Raijmakers, wonende te Nistelrode op Vorstenbosch en Antonius Raijmakers, te Veghel en Johannes van Heeswijk, te Veghel. Samen delen ze de goederen welke toebehoorde aan eerstgenoemde Leonardus van Heeswijk en de op 3 maart overleden echtgenote Petronella van der Velden, die eerder gehuwd was met Jan Raijmakers. Goederen enige percelen land gelegen in het Huigenbosch, B.791, 792, 770 en 771 aan de Grote Hintel, B.526 en 1509 in Kraaijenkamp B.597, 596 en 1439 aan de Udensche dijk, C.54 t/m 61 en hooiland in de Hamsche beemden D.413.

32 11-04-1859 Veghel testament Cornelis van Roosmalen, wonende te Veghel op het Middegaal, vermaakt zijn goederen aan zijn broer Theodorus, die bij hem inwoont.

33 11-04-1859 Veghel testament Theodorus van Roosmalen, wonende te Veghel op het Middegaal, vermaakt zijn goederen aan zijn broer Cornelis die bij hem inwoont.

34

11-04-1859

Veghel

verkoop

Franciscus Johannes Cornelis Knegtel, goud en zilversmid te Veghel, gehuwd met Johanna Vermeulen heeft verkocht aan Johannes van Zutphen, kleermaker een strookje grond bij zijn woning in de straat. Daaraan verbonden enige voorwaarden o.a. over het afvoer van het water etc.

35 14-04-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van gewassen op verzoek van Adriaan van der Steen.

36 19-04-1859 Veghel Openbare verkoop van gewassen op verzoek van Antonij Schepers.

verkoop

37 20-04-1859 Veghel testament Martinus van Zutphen, landbouwer te Veghel herroept eerder gemaakt testament en vermaakt daarin zijn goederen aan zijn vader Jacobus van Zutphen, wonende op het Middegaal.

38 20-04-1859 Veghel testament Lambertus van de Locht herroept eerder gemaakt testament en vermaakt zijn goederen aan zijn vader Johannes van de Locht.

40 05-05-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van houtwaren op verzoek van Johanna peter Scheiberling, wonende te Dodrecht.

41 06-05-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendrina Aarts, weduwe van Cornelis van Dijk, winkelierster en Jan Barten, koperslager te Veghel.

42 12-05-1859 Zijtaart schuldbekentenis Laurens, Johanna Maria, Johannes en Johannes de jongste van de Rijt. Samen bekennen ze schuldig te zijn aan Johannes en Martinus van Lankveld de som van 400 gulden. Waarborg: huis en land sectie E. 402, 401, moestuin 403, 404, 405, 407, 408, 1674 en hooiland sectie D. 747 en 748.

43 12-05-1859 Uden verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gerardus Kemps, wonende te Uden.

44 12-05-1859 Veghel testament Hendrica van Zutphen, maakt in haar testament tot algemeen erfgenaam haar vader Jacobus van Zutphen.

45 16-05-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan Johannes van Moll, wonende te Dussen.

46 16-05-1859 Veghel schuldbekentenis Johanna Maria en Adriana Raijmakers, bekennen schuldig te zijn aan Antonius Wilbers de som van 1000 gulden. Waarborg: een huis B.532, moestuin B.531 en land B.535, 555, 556, 789, 790, 791 en 792.

47 17-05-1859 Zijtaart inventarisatie Beschrijving van alle goederen van een huis, gelegen op de Doornhoek alwaar Arnoldus van Asseldonk woont en waar zijn echtgenote Helena van den Tillaart overleden is op 29-08-1857. Dit mede ten behoeve van zijn kinderen Johannes, 13 jaar, Martinus 12 jaar, Adrianus 11 jaar, Maria 10 jaar, Elisabeth 6 jaar, Lucia, 4 jaar Lambertus, 3 jaar en Petrus 2 jaar oud. Onder deze goederen het huis en land aldaar op de Doornhoek, in de Kampen, de Berg, Gieliskamp en in de Putten gelegen sectie E.17, 145, 146, 147, 167, 221, 117, 118, 119 en in sectie F.473.

48 27-05-1859 Veghel verkoop Johannes Raijmakers, wonende te Nistelrode op Vorstenbosch en Antonius Raijmakers, landbouwer te Veghel. Ze hebben verkocht aan Petrus van Heeswijk, een landbouwershuis etc. staand e op de grote Hintel en land aldaar als ook in Huigenbosch, het Wuiten en in de Heiakker, sectie B. 533, 534, 542, 552, 777, 778, 518, 519, Sectie C. 136 en 137.

49 27-05-1859 Veghel verkoop Gijs Baas, beurtschipper, mede handelende voor Dirk Keers, administrateur van de militaire broodbakkerij te Utrechte en gehuwd met Petronella Baas. Hebben verkocht aan Jan Smits, lid provinciale staten van Noord Brabant en bierbrouwer te Veghel, een stal, schuur en land gegelegen te Veghel aan de Rooische dijk sectie E.1, 5 en 6

50 31-05-1859 Veghel testament Hendricus van Zutphen, landbouwer te Veghel maakt zijn vader tot erfgenaam van al zijn goederen.

51/54 01-06/14-06-1859 Uden/Veghel verkoop 1. Adriaan van den Donk, landbouwer te Veghel, mede voor zijn broer Theodorus en moeder Maria van Asseldonk de weduwe van Willem van Donk met haar twee minderjarige kinderen Johannes en Wilhelmina, Reuver van Roosmalen, wieldraaier te Dinther. 2. Peter Swinkels, arbeider te Veghel, mede voor zijn vrouw Mechel de Bie, Maria de Bie, weduwe Dirk de Bie, Lambertus de Bie, kleermaker te Uden. 3. Gerardus van der Wijst, mede voor het echtpaar Hendrik van de Rijt, timmerman en Elisabeth van Geelkerken, wonende te Sint Oedenrode, Johannes van Geelkerken, winkelier te Grave, Francis van de Rijt, landbouwer te Uden, Lambertus van der Wijst, landbouwer in Noord Amerika, Woutrina van der Wijst met haar man Adriaan van den Heuvel, timmerman te Uden, Ardina de Groot, weduwe Peter van der Wijst te Uden, met haar dochter Anna Maria, Arnoldus van der Burgt, arbeider te Uden, voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Peter van der Wijst en Johanna van der Burgt met name Peter, Martinus, Hendricus, Antonij, Francisca en Francis van der Wijst, Hendrina van den Bogaard, weduwe Hendricus van Lieshout, arbeidster te Uden, Johannes Adriaans, weduwnaar Anna Maria van Lieshout te Uden en Johanna Hendriks, wonende te Uden. 4. Jan Berens, winkelier te Uden, mede optredende voor Hendricus van der Wijst, wonende in Noord Amerika. Samen bieden ze te koop percelen land gelegen te Veghel aan de Hoog Heide sectie B.397, 398, 399, 403 en 404.

52 09-06-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van hout op verzoek van Petrus Koenen, meubelmaker te Veghel.

53 14-06-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van hooigras op verzoek van Henricus Philippus van den Berg, dokter te Veghel en Josephus van der Landen, broodbakker te Veghel.

55 15-06-1859 Uden verkoop Verkoop en verpachting van hooigras te Uden op de Hoogstraat op verzoek van de kinderen en erfgenamen van Nicolaas van der Wijst wonende te Uden.

56 16-06-1859 Veghel verkoop Verkoop en verpachting van hooigras te Veghel staande op de dijken van de Zuid Willemsvaart. Pachters van deze percelen zijn Hendricus Verbakel uit Erp, Engelbertus Vervoort, veearts te Veghel, Jan Smits, Adriaanszoon, Arnoldus van Vegchel, Johannes van Boxmeer, Lambert Antonij van der Heijden, Antonij van Hamond, Hubertus van der Velden, allen uit Veghel, Adrianus Tourlings uit Erp, Jan van Schijndel, Petrus Franciscus Gerbrandts, Martinus Hoofs, sluiswachter, Jan Klujtmans, voerman, Lambertus Kuijten, voerman, ook allen uit Veghel en Balthasar van der Sangen, Hendricus van Son en Martinus van Langeberg uit Schijndel.

57 17-06-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van goederen op verzoek van Leonardus van Heeswijk.

58 21-06-1859 Veghel deling 1. Jan Raijmakers, landbouwer te Veghel. 2. Elisabeth Raijmakers, Veghel. 3. Johannes van Hoof, echtgenoot van Hednrina Raijmakers. 4. Adriaan Raijmakers, wonende te Erp. 5. Antonius Raijmakers, landbouwer te Veghel. Samen delen ze het nagelaten goed van wijlen hun ouders Hendricus Raijmakers en Maria Hak. Goederen: een landbouwershuis en land sectie B.192 193 196 217 218 234 235 236 272 273 274 275 276 282 283 284 295 296 245 246 1503 1551 1552 en 1441.

59 21-06-1859 Veghel verkoop Elisabeth Raijmakers, wonende te Veghel, Johannes van Hoof, echtgenoot van Hednrina Raijmakers, Adriaan Raijmakers, wonende te Erp en Antonius Raijmakers, landbouwer te Veghel. Samen hebben ze verkocht aan Jan Raijmakers, Hendricuszoon, het 4/5 deel van een perceel land genaamd de Hoef sectie B.200 en land op den Hoogenakker B.128 en in de Korsche hoeven B.244a.

60 21-06-1859 Veghel verhuur Johanna Maria, Adriana en Antonius Raaijmakers hebben verhuurd aan Antonius van Asseldonk een landbouwerswoning te Veghel sectie B. 539 532, 535, 555, 556, 789, 791, 194, 533, 534, 542, 543, 552, 777, 778, 518, 519 sectie C. 50, 51, 52, 136, 137 en 149 en hooiland te Dinther op Hazelberg B.887.

61 02-07-1859 Veghel testament Maria van Zutphen, ongehuwd, maakt haar vader Hendricus van Zutphen tot algemeen erfgenaam van al haar goederen.

62 05-07-1859 Veghel testament Gerardus van Zutphen, 22 jaar oud, maakt zijn vader Hendricus van Zutphen tot algemeen erfgenaam.

63 05-07-1859 Veghel testament Petrus van Zutphen, 21 jaar oud, maakt zijn vader Hendricus van Zutphen tot algemeen erfgenaam.

64 05-07-1859 Veghel inventarisatie Christiaan Daandels, landbouwer te Veghel, voogd over Arnoldus van 2 jaar de minderjarige zoon van wijlen Johannes van Lieshout en Wilhelma Daandels. Johannes van Lieshout is te Veghel overleden op 22-05-1859 en Wilhelma Daandels op 09-02-1859. Beschrijving van al hun nagelaten goederen, welke worden aan gewezen door Wilhelmus Daandels, landbouwer te Uden en de dienstmeid Ardina van Uden uit Veghel. Land te Veghel aan de Heide sectie B.362 t/m 365 367 368. Een landbouwershuis, klein huisje, moestuin etc. B.381 t/m 387, weiland B.424 425 426 545 1443 en 1450 sectie C.92. Land te Uden op Bedaf L.426. Nog een huis, schuur, tuin etc. te Uden op Bedaf gelegen sectie K.94 t/m 99, land L.193 220 281 t/ 284, L. 306 t/m 111 en een perceel heide onder Nistelrode op Vorstenbosch.

65 08-07-1859 Veghel verkoop Openbare verpachting van de domaniale tienden en garvenzaden, door Hendrik Willem van Grasveld, ontvanger der domeinen wonende te ’s-Hertogenbosch.

66 08-07-1859 Veghel verkoop Openbare verpachting van de zogenaamde Beltjenstienden van de oogsten dit jaar door Michael Cornelis van Mourik, kantonrechter te Veghel als gevolmachtigde en op verzoek van Maria Beltjens, weduwe Jacob Janssen, wonende te Roermond, Isabella Beltjens, echtgenote van Willem Mertz, wonende te Maastricht, Janette Beltjens, echtgenote van Johan Lodewijk Mathias Leclercq, president arrondissementsrechtbank in Roermond, Catharina Beltjens te Roermond en Hubertus Beltjens, substituut procureur generaal, wonende te Luijk.

67 12-07-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van veldgewassen te Veghek op de Hintel op verzoek van Leonardus van Heeswijk, landbouwer te Veghel.

68 13-07-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop van veldgewassen te Veghel in de Kolenkampen op verzoek van Theodorus Aart van Doorn, landbouwer te Veghel.

69

14-07-1859

Veghel

verkoop

Openbare verkoop vanhoutwaren te Veghel aan de haven op verzoek van Johannes Peter Scheiberling, wonende te Dordrecht.

70 15-07-1859 Uden verkoop Openbare verkoop van veldgewassen te Veghel aan de heiden en te Uden aan de Hoogstraat, op verzoek van de kinderen en erfgenamen van Nicolaas van der Wijst, landbouwers te Uden

71 26-07-1859 Veghel borg Dina Roelanda Constantia Boll, weduwe Conradus Woldringh. Ze stelt zich borg voor haar minderjarige zoon, die zich als kadet bevind op de Koninklijke militaire academie. Na het slagen zal hij dan gaan dienen in de overzeese gebieden en koloniën.

72 28-07-1859 Veghel verkoop Openbare verkoop te Veghel aan het Hoogeinde van inboedel, timmermansgereedschappen, hout etc. op verzoek van a. Hendricus van Valderen, kuiper te Veghel, b. Lambertus Lathouwers, timmerman te Sint Oedenrode, c. Johanna Lathouwers, dienstmeid te veghel, d. Antonius van der Hijden, kleermaker te Veghel en gehuwd met Elisabeth Lathouwers, e. Gerardus Sloots, landbouwer te Geldrop en weduwnaar van Maria Lathouwers en zijn minderjarige kinderen Allegonda en Martinus Sloots en f. Willem Matheus van den Tillaart. kuiper te Veghel.

73 02-08-1859 Veghel verkoop Lambert van Doorn, heeft verkocht aan Antonij Matheus van den Tillaart de helft van een perceel land gelegen in de Putten sectie A.1334, met het daarop een gebouwd huis.

74 04-08-1859 Veghel deling Adriaan
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF