(1999), Kommunerna och kretsloppet – avloppssektorns förändring

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap
Share Embed Donate


Short Description

Download (1999), Kommunerna och kretsloppet – avloppssektorns förändring...

Description

1

LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska inst. Statsvetenskap

REVIDERAD LITTERATURLISTA

040115/040308

vt 2004

STATSVETENSKAP 3 OCH 4: VALBARA KURSER, 5 poäng TRANSNATIONELLA SOCIALA RÖRELSER OCH VÄRLDSPOLITIK Transnational Social Movements and World Politics Examinator: Edmé Domínguez R. Abrahamsson, Hans (2003), Det gyllene tillfället. Teori och strategi för global rättvisa. Leopard förlag. Castells, Manuel (1996), The Power of Identity, vol II in The Information Age: Economy, Society and Culture. Blackwell Publ. Clinell, Bim (2000), Attac: gräsrötternas revolt mot marknaden. Agora. Kaldor, Mary (1999), New & Old Wars. Organized Violence in a Global Era. Polity Press, Great Britain. Keck, Margaret & Sikkink, Kathrin (1998), Activists Beyond Borders. Cornell University. Liebowitz, Debra, Domínguez, Edmé, “Shifting Terrains-constructing gender after NAFTA”, International Feminist Journal of Politics, vol 4, nr 2, 2002. Stienstra, Deborah (2000), “Dancing resistance: from Rio to Beijing: transnational women’s organizing and United Nations Conferences. 1992-6” in Gender and Global restructuring, Sightings, Sites and resistances, M, Marchand, Sisson, A. Smith J., Chatfield, Ch. & Pagnucco, R. (eds) (1997), Transnational Social Movements and Global Politics: Solidarity Beyond the State. Syracuse University Press. Thörn, Håkan, Globaliseringsdimensioner, Atlas, Stockholm. Kap. 5: sociala rörelser och demokrati: ett globalt civilt samhälle. Willets, Peter (1999), ”Transnational Actors and International Organizations in Global Politics” chapter 15 in Baylis & Smith, The Globalizations of World Politics. Oxford University Press.

2

FEMINISTISKA POLITISKA TEORIER KRING MEDBORGARSKAPET. Feminist Political Theories on Citizenship Examinator: Edmé Domínguez R. Butler, Judith & Scott, Joan W. (eds) (1992), Feminists Theorize the Political. New York, London: Routledge. Molyneux, Maxine (2001), ”Gender and Citizenship in Latin America: Historical and Contemporary Issues”, Ch 7 in Molyneux Maxine, Women’s Movements in International Perspective: Latin American and beyond. GB Palgrave.. Pateman, Carole (1989), The Disorder of Women. Stanford University Press. Phillips, Anne (1998), Feminism and Politics. Oxford University Press. Sperling, Liz (2001), Women Political Philosophy and Politics. Edinburgh University Press. Voet, Rian (1998), Feminism and Citizenship. Sage Publications. Yuval-Davis, Nira (1998), Gender and Nation. Sage Publications. Discussing Women’s empowerment, Theory and Practice. SIDA Studies nr 3.

INTERNATIONELL TEORI: DET INTERNATIONELLA SAMHÄLLET Examinator: Ronnie Hjorth Bull, H. (1995), The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. London: MacMillan. Första utgåva 1977. Jackson, R. (2000), The Global Covenant: Human Conduct in a World of States. Oxford: Oxford University Press. Linklater, A. (1998), The Transformation of Political Community. Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era. London: Polity Press. Mapel, D. & Nardin, T. (1998), International Society: Diverse Ethical Perspectives. Princeton: Princeton University Press. Stenciler

3

”NYKLASSISK POLITISK TEORI Examinator: Ronnie Hjorth Arendt, H. (1958), TheHuman Condition. Chicago: The University of Chicago Press. Finns I svensk översättning: Människans villkor. Oakeshott, M. (1975), On Human Conduct. Oxford: Clarendon Press. Strauss, L. (1953), Natural Right and History. Chicago: the University of Chicago press. Stenciler Samtliga böcker finns i modern häftad utgåva.

EUROPEAN PUBLIC POLICY Examinator: Geoffrey Gooch Böcker: Parsons, W. (1995), Public Policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis, Cheltenham: Edward Elgar. Pierre, Jon & Peters, B. Guy (2000), Governance, Politics and the State. Houndmills, Basingstoke: Macmillan Press.

UTRIKESPOLITISK ANALYS Examinator: Per Jansson Hill, Christopher (2003), The Changing Politics of Foreign Policy. London: Palgrave Macmillan. Larsen, Henrik (1997), Foreign Policy and Discourse Analysis: France, Britain and Europe. London: Routledge. Utbytes mot: Campbell, David (1998), Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Manchester: Manchester University Press. Renshon, Stanley D. & Deborah Welsh Larson (eds.) (2003), Good Judgment in Foreign Policy: Theory and Application. Lanham, Boulder & New York: Rowman & Littlefield. Tuchman, Barbara W. (1984), The March of Folly: From Troy to Vietnam. New York: Knopf. (Available in several later paperback editions).

4

POLITIKENS IMPLEMENTERING I SVENSKA KOMMUNER Examinator: Nils-Eric Hallström Bengtsson, Hans (1995), Förskolereformen. En studie i implementering av svensk välfärdspolitik 1985-1991, Lund Political Studies 86, Lund: Statsvetenskapliga institutionen. Lipsky, Michael (1980), Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation, New York. Utbytes mot: Rothstein, B. (2002), Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. SNS Förlag, 2:a upplagan. Söderberg, Henriette (1999), Kommunerna och kretsloppet – avloppssektorns förändring från rening till resurshantering. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Tema Vatten i natur och samhälle, Linköping Wihlborg, Elin (2000), En lösning som söker problem. Hur och varför lokala IT-policyer utvecklas i landsbygdskommuner. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Tema Teknik och social förändring, Linköping Ytterligare en bok väljs i samråd med examinator.

SVERIGES RIKSDAG – VAL OCH PARTIER Examinator: Nils-Eric Hallström Hagevi, Magnus (1998), Bakom riksdagens fasad. Göteborg: Akademiförlaget Corona. (Ingår som nr 55 i serien Studier i politik/Göteborg Studies in Politics) Holmberg, Sören (2000), Välja parti. Stockholm: Norstedts Juridik AB. Mattson, Ingvar & Wängnerud, Lena (red) (1997), Riksdagen på nära håll. Stockholm: SNS Förlag. Sjölin, Mats (1993), Coalition Politics and Parliamentary Power. Lund: Lund UP. alternativt Härd, Sverker (1999), Den godtyckliga demokratin. En studie av olika metoder att tillgodose kravet på proportionell rättvisa. Akta Universitatis Upsaliensis, Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 135, Uppsala. Ytterligare en titel väljs i samråd med examinator.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF