1Karolingische kunst 2Romaans Frankrijk en Italie

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, The Crusades
Share Embed Donate


Short Description

Download 1Karolingische kunst 2Romaans Frankrijk en Italie...

Description

Romaans Frankrijk en Italië 1050 n.Chr. – 1200 n.Chr.

Belangrijke gebeurtenissen en godsdienst : 1000 -

9e eeuw. Door de komst van de relieken van de heilige Foy of Fides (meisje van 12 jaar waarvan de resten zijn ontvoerd uit een andere kloosterkerk) werd Conques een belangrijk bedevaartsoord. 1000. Het jaar 1000 als beginpunt: millennium na de geboorte van Christus. 1050. Nieuwe bouwtechniek wordt toegepast; kruisgewelf (een combinatie van 2 tongewelven). 1060. Basiliek herbergt de relieken van de martelaar Saint-Sernin (belangrijkste romaanse kerk van het Westen) die stierf in het jaar 260. 1093. Het ribgewelf wordt toegevoegd om het kruisgewelf te versterken door ribben. 1095. Eerste kruistocht als noodkreet van de Byzantijnse keizer, Alexius I Komnenos om de grenzen te verdedigen en de stad Jeruzalem weer te heroveren. 1099(15juli). Kruisvaarders nemen de stad Jeruzalem in. 1099(22juli). Godfried van Bouillon, een van de kruisvaarders en hertog van Neder-Lotharingen, werd gekroond tot Advocatus Sancti Sepulchri (verdediger van het Heilige Graf)

1100 - 1100. De abdij van Cluny, een benedictijner klooster, had bijna 2000 (romaanse) kloosters gebouwd. Klooster van Cluny machtig geworden door geld, door adel, vernietigd in Franse revolutie. - 1122. De Duitse keizer Hendrik IV was de eerste die de macht van de paus weerstond door zelf bisschoppen te benoemen. De strijd tussen de Keizer van het Heilige Roomse Rijk en de Paus eindigt in een compromis met het sluiten van het Concordaat van Worms. - 1145-1150. Bouw van de nartex is romaans en werd in navolging van Cluny gebouwd om de opstelling van processies te vergemakkelijken.

Belangrijke begrippen

:

-Tussen 1050-1200 verspreidde de romaanse stijl zich door Europa. De Romaanse bouwkunst lijkt op de bouwstijl van het antieke Rome met kenmerken als kleine halfronde boogramen, boogvormige timpanen boven ramen en deuren, dikke zware muren, korte brede torens. De vormen zijn decoratief met mensen dierfiguren. -De drie grootste machten rond het jaar 1000: West-Europa, Islam, Byzantijnen. -Door pelgrimstochten en geld van kruistochten werd de kerk Romaanse stijl. -Pelgrimsroutes zorgen voor grote kloosterkerken langs de weg naar Santiago de Compostela.

-Investituurstrijd: Botsing van de kerkelijke en wereldlijke macht. Hoogtepunt investituurstrijd: Keizer Hendrik IV vraagt Mathilde van Toscane en Hugo van Cluny te bemiddelen waarna de excommunicatie van de keizer beëindigde. Frankrijk: -Romaanse kunst: eenheidsstijl met regionale verschillen. Veel bogen, dikke zware muren, minder hoog en meer breed. -Groepen in de maatschappij: Koningen – geestelijkheid – boeren/armen = Feodale stelsel. -Fides = geloof. -Amuletten: bescherming tegen kwaad tijdens pelgrimsroute. In pelgrimsroute zijn veel kloosters en kloosterkerken (Romaans). -Mandorla: amandelvormig. -Jezus, rechterhand Petrus (sleutels), andere kant Paulus. Anatomie klopt niet, Jezus is groter afgebeeld. -De kerk wordt encyclopedie van zijn tijd (volkeren, perioden van de maand, Bijbelse verhalen). -Romaanse kerk: basikale bouw, hoog middenstuk, vieringstoren, tongewelf (ronde boogvorm). -Conques kerk: symmetrisch, bogen, twee torens (strijdende kerk). -Relieken in reliekhouders, hoe duurder hoe beter. Zijn van goud en edelstenen. De relieken dienen als bescherming tegen andere geloven. -Binnenkomst kerk aan de westelijke kant – Timpaan=westportaal, laat Het Laatste Oordeel zien (verhaal van Jezus scheid goed en kwaad). -Er is angst voor leegte, alles wordt volgepropt. -Hoofdzonde: lui, gierig, overmatigheid, ontrouw (totaal 7 hoofdzondes). -Pelgrimskerk St. Sernin in Toulouse, Zuid-Frankrijk: lijkt op kerk in Santiago de Compostela. Veel priesters in Toulouse, door routing systematisch geregeld. Gordelbogen, straalkapellen, zijbeuken om te voorkomen dat het inzakt. Westportaal= te zien vertrek van Jezus. Italië: -Investituurstrijd: Strijd tussen Duitse keizer en Paus in Rome (ze hadden allebei macht). -Kerk Florence: bogen, symmetrisch, basicale bouw, decoraties, binnen hout, mozaïeken (byzantijns). -Kerk Baptisterium, Florence: achthoek, boog. -Stad betaald kerk; kunstenaar staat op het beeld. -Kerk San Marco, Venetië: veel bogen, meer byzantijns.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF