20.10–25.10.2014 19.00–23.00 avondprogramma evening

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Performing Arts, Theatre
Share Embed Donate


Short Description

Download 20.10–25.10.2014 19.00–23.00 avondprogramma evening...

Description

Wim T. Schippers, Le Taxi Cabossé, 1982, courtesy Kröller Müller Museum]

avondprogramma evening programme

eten drinken muziek performances rondleidingen discussies

food drinks music performances tours discussions

20.10–25.10.2014 19.00–23.00

Iedere Dag / Every Day 20.10 - 25.10.2014

Eten / Dinner

Niks mogen we meer. In deze wereld waar alle informatie via het internet binnen een mum van tijd aan de andere kant van de wereld is, worden we dood gegooid met hippe levensstijlen, gezonde diëten en uiteenlopende voedingsadviezen. Van zout krijg je een te hoge bloeddruk, van melk drinken word je lactose intolerant, in brood zitten gluten, vlees zit vol antibiotica en suiker is al helemaal uit den boze. NEE is het woord dat we overal horen. Wat mogen we nog wel? Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg, is het motto waaronder het diner geserveerd wordt, no-nonsense. Wie zegt hier nou nee tegen? Nothing is allowed anymore. Today all information travels to the other side of the world in no time via the Internet, we are bombarded with hip lifestyles, healthy diets and a variety of dietary advice. Salt causes high blood pressure, drinking milk makes you lactose intolerant, bread contains gluten, meat is full of antibiotics and sugar is completely out of the question. NO is the word we hear everywhere. What is still allowed? “Just be normal, that’s crazy enough”, is the motto with which this dinner is served; no-nonsense. Who can say no to this?

Rondleidingen / Tours (NL & ENG) Sense Nonsense

Ga met een jonge designer of Van Abbe rondleider op ontdekkingstocht door de tentoonstelling Sense Nonsense van Design Academy Eindhoven. Join a young designer or Van Abbe guide for a tour through the exhibition Sense Nonsense by Design Academy Eindhoven. 19.30, 20.30, 21.30. Start: entreehal oudbouw Duur: half uur. Start: entrance old building Duration: half an hour

Drinken / Drinks Karel 1 museumcafé Karel 1 museum café

Surprise acts…

Doorlopend / Ongoing

Aanschuiven voor het diner tussen 19.00 en 21.00 uur. Join us for dinner between 19.00 and 21.00 Location: Karel 1 museumcafé

Foto Etienne C.L. van Sloun

Food design: Annelies Hermsen i.s.m. / i.c.w. Karel 1 museumcafé

Avondprogramma / Evening programme

No Nonsense / Van Abbemuseum

Zes avonden! / Six evenings!

20.10.2014

21.10.2014

22.10.2014

23.10.2014

24.10.2014

25.10.2014

Maandag / Monday

Dinsdag / Tuesday

Woensdag / Wednesday

Donderdag / Thursday

Vrijdag / Friday

Zaterdag / Saturday

20.30 & 21.30 Stand-up comedy

19.00 - 20.00 Solo performance 20.15 & 21.15 Performance met Mega Stylo Ensemble

Vanaf / starting 19.00

20.15 Performance

20.15 & 21.15 Performance

19.45 & 20.45 Performance dichter / poet

Ongemotiveerd Kunstenaars Collectief (OKC)

Lars Leeuw – Faux-Chi

Lilia Scheerder

Arnoud Rigter

(Nederlandstalig / in Dutch), 15 min. Leon van der Zanden is cabaretier, stand up comedian en televisiemaker. Nu toert hij met zijn zevende voorstelling Rebel; vol confronterende karakters, beelden die je niet meer loslaten en grappen die je naar de keel grijpen. Leon van der Zanden is a (stand up) comedian and television producer. Now touring with his seventh show Rebel; full of confrontational characters, images you can’t forget and jokes that instantly grab you. Location: auditorium 22.00–23.00 Muziek / Music

Het Wild

Nederlandstalige pop, blues, hiphop, surf. Te boeken voor de tewaterlating van uw olietanker, uw zoveelste trouwdag, uw dochters communie of uw wedergeboorte. Dutch pop, blues, hip hop, surf. Book us for launching your oil tanker, your umpteenth wedding day, your daughters communion or your rebirth. Location: museumcafé

Luk Sponselee

Deze avond is Luk Sponselee - cineast, videokunstenaar, regisseur, muzikant, dj/vj en performer – je gastheer met onder meer met het Mega Stylo Ensemble: een klankperformance die zijn oorsprong vindt in Sacre du Printemps. Tonight, Luk Sponselee - film maker and video artist, director, musician, DJ / VJ and performer – is your host, with amongst other things his Mega Stylo Ensemble: a sound performance that originates in Sacre du Printemps. Location: oudbouw / old building 22.00–23.00 Muziek / Music

André van den Boogaart

onder begeleiding van / accompanied by Alex Akela André van den Boogaarts blues komt recht uit het hart. Geen quasi-poëtisch geneuzel, maar ruw houten teksten uit het leven gekerfd, zijn eigen heel persoonlijke en vaak heftige leven welteverstaan. André van den Boogaart’s blues comes straight from the heart. No quasi-poetic posturing, but roughly hewn wooden texts true to life, in fact from his own very personal and often intense life. Location: museumcafé

Avondvullend programma / full evening Deze avond word je meegetrokken in de absurde en wondere wereld die OKC heet. Het OKC staat voor experiment op elk denkbaar gebied en combineert performance, muziek, kunst, video en entertainment. Door de ongedwongen sfeer worden de gekste dingen bedacht en werkelijk uitgevoerd. Geniet onder andere van het theaterstuk Naaktsynchroniseren waarbij het OKC bekende filmscènes naspeelt in hun nakie. Of waag vanaf 22.00 uur een dansje op een van de vele plaatjes van het OKC dj-team tijdens de blinde disco. This evening you will be pulled along in the absurd and wonderful world called OKC. OKC represents experiment in whatever form and combines performance, music, video art and entertainment. The casual atmosphere allows the collective to conceive and actually implement the craziest things. Enjoy the theater play Nude Synchronisation in which the OKC reenacts famous movie scenes in the nude. And from 22.00 onwards, you can dance to one of the many tunes of the OKC dj team during a blind disco.

De Dansende Filosoof, beweegt zich op de grens van zin en waanzin. The Dancing Philosopher, moves on the border between sense and nonsense. Location: oudbouw / old building

Beeldend kunstenaar Lilia Scheerder treedt deze avond op als haar alter ego Antoine Panaché. Panaché werd geboren in 1886 en beweert een tijdreiziger te zijn. Als gentleman in het digitale tijdperk is hij onbedoeld een outsider. Hij maakt in zijn optredens gebruik van een zingende zaag en diverse oude gebruiksvoorwerpen, zoals een typemachine uit 1928 en een bakelieten telefoon. This evening, artist Lilia Scheerder performs as her alter ego Antoine Panaché. Panaché was born in 1886 and claims to be a time traveler. Being a gentleman in the digital age, he inadvertently is an outsider. In his performances he uses a singing saw and various ancient objects, such as a 1928 typewriter and a bakelite phone. Location: oudbouw / old building

21.00–22.00 Discussie / Discussion

Poreuze grenzen: relatie kunst en design

Porous borders: relation art and design Met Jan van Toorn (grafisch vormgever), Els Kuijpers (curator & publicist), Thomas Widdershoven (creatief directeur Design Academy Eindhoven en curator Sense Nonsense), Jan Konings (designer en curator Sense Nonsense) en Diana Franssen (curator Van Abbemuseum). Discussier mee! Location: Auditorium (first language: Dutch)

22.00–23.00 Muziek / Music

Skalala

22.00–23.00 Muziek / Music, performance

Skanking Party band Skalala is 8 koppige energieke ska-band uit Rock City Eindhoven en omstreken. Snel, strak en super dansbaar: zo dendert Skalala over het podium. Je kunt niet stil blijven staan. Skalala is an energetic ska band from Rock City Eindhoven and around. Fast, sleek and super danceable: that’s how Skalala rumbles across the stage. You can’t help but dance! Location: museumcafé

We Love Trash

De optredens van We Love Trash bestaan uit een dialoog met zelfgebouwde instrumenten, gemaakt van ‘objects trouvés en ‘gekooide chaos’. The performances of We Love Trash are a dialogue with self-made instruments, made of objects trouvés’ and ‘contained chaos’. Location: museumcafé

Dan Perjovschi, REPERTOIRE. A Five Year plan, 2006-2010

Leon van der Zanden

Zijn theatrale voordracht belooft dagdromende biefstukken, kippen zonder scanners en weerloze bergmassieven waarbij nog maar de vraag is hoe fictief dat is. His theatrical presentation promises daydreaming steaks, chicken without scanners and defenceless mountain ranges and the only question is how fictitious they really are. Location: oudbouw / old building 20.15 & 21.15 Dans performance

United-C(owboys)

United-C is een internationale en interdisciplinaire kunst- en performancegroep. Zij tonen de mens pur sang, in al zijn puurheid en kwetsbaarheid. Confronterend en indringend. United-C is an interdisciplinary art & performance group. They show humans in their essence, in all their purity and vulnerability. Confrontational and insistent. Location: oudbouw / old building 22.00–23.00 Muziek / music

XOXO

Electro, pop, rock. Energie, plezier, diepgang. XOXO is niet te beschrijven. Kop dicht en dansen! Electro, pop, rock. Energy, fun, depth. XOXO cannot be described. Shut up and dance! Location: museumcafé

No Nonsense Avondprogramma

Evening programme

Kosten Avondprogramma + eten € 32,50 (excl. drank), studenten € 30,00. Avondprogramma: excl. eten (en drank) € 17,50, studenten € 15,00.

Costs Evening programme + dinner: € 32,50 (excluding drinks) Evening programme: excl. food (and drinks) € 17,50, students € 15,00.

Reserveer op tijd! Schrijf je op tijd in voor het No Nonsense avondprogramma! Dit doe je via no-nonsense. vanabbe.nl. Tijdens de DDW kun je bij de “Too much information - balie” in de entreehal van het Van Abbemuseum ook informeren of er nog plaatsen voor het avondprogramma zijn.

Subscribe in time! Subscribe in time for the No Nonsense evening programme! You can do this via no-nonsense. vanabbe.nl. During the DDW, you can also inquire at the “Too much information - desk” in the entrance hall of the Van Abbemuseum if you can still register for the evening programme.

Sense Nonsense - de tentoonstelling Met de tentoonstelling Sense Nonsense in het Van Abbemuseum verkent Design Academy Eindhoven de onvermijdelijke relatie tussen zin en onzin en het samenspel van gezond verstand en waanzin in innovatie. Je ziet werk van onder meer Atelier NL, Auger & Loizeau, Makkink & Bey, Tord Boontje, Wim T. Schippers, Tomm Velthuis, Marcel Wanders en Thomas de Wolf. De tentoonstelling Staging the message – The open work of Jan van Toorn is een hommage aan de Nederlandse grafisch ontwerper, designtheoreticus en tentoonstellingsvormgever Jan van Toorn (1932). De tentoonstellingen zijn open tot 22.00 uur.

Sense Nonsense - the exhibition Through the exhibition Sense Nonsense at the Van Abbemuseum, Design Academy Eindhoven explores the inevitable relation between sense and nonsense, the interplay of sanity and insanity in innovation. With work by amongst others Auger & Loizeau, Maarten Baas, Makkink & Bey, Tord Boontje, Wim T. Schippers, Tomm Velthuis, Marcel Wanders and Thomas de Wolf. The exhibition Staging the message – The open work of Jan Van Toorn is a homage to the Dutch graphic designer, design theoretician and exhibition designer Jan Van Toorn (1932). You can visit the exhibitions until 22.00.

Meer info: sensenonsense.vanabbe.nl

More info: sensenonsense.vanabbe.nl

Tijdens Dutch Design Week (DDW) heeft het Van Abbemuseum van maandagavond 20 oktober tot en met zaterdagavond 25 oktober, tussen 19.00 en 23.00 uur, een volledig avondprogramma voor je. Je kunt terecht in de tentoonstelling Sense Nonsense, er zijn rondleidingen door jonge designers, performances, discussies en muziek. En je kunt tussen 19.00 en 21.00 uur aanschuiven voor een diner verzorgd door food designer Annelies Hermsen en Karel 1 museumcafé.

De gegevens in dit programma kunnen veranderen. Kijk voor de meest actuele informatie op de website of de Facebook pagina.

Van Abbemuseum Bilderdijklaan 10, Eindhoven

During Dutch Design Week (DDW), the Van Abbemuseum offers you a full evening programme from Monday 20 October to Saturday 25 October, between 19:00 and 23:00. You can visit the exhibition Sense Nonsense, there are tours by young designers, performances, discussions and music. Between 19.00 and 20.00 you can join for a dinner catered by food designer Annelies Hermsen and Karel 1 museum café.

Details in this programme are subject to change. Check our website or Facebook page for up to date information.

Museumcafé Karel 1 Stratumsedijk 2, Eindhoven

T +31 (0) 40 2381000 [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF