20150422 de industriele revolutie HAVO 4

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download 20150422 de industriele revolutie HAVO 4...

Description

1

De Industriële Revolutie Hoofd!uk 9.1.1

© meneervanempel.nl

2

Kenmerkende aspecten

De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving

3

4

De overgang Argrarisch-urbane samenleving:
 Kleinschalig handmatige productie Industriële samenleving:
 Gemechaniseerde massaproductie

Eerste helft 18e eeuw Situatie: •

1700: 80% woont op het plattelandBijverdiensten: spinners of weversVerkoop aan koopmankapatilistenKleine steden (bestuurders, handelaren, ambachtslieden)

5

Tweede helft 18e eeuw groei Engelse economie Situatie: •

Groei in opbrengsten (toepassen wetenschap op landbouw)Bevolkingsgroei (meer voedsel en ziektebestrijding)Productiegroei (koloniën Azië en Amerika produceren goedkope grondstoffen)

6

Tweede helft 18e eeuw groei Engelse economie Gevolgen: •

Textielproductie verbeterenSpeciale fabrieken (huisnijverheid verdwijnt)Waterkracht > stoommachinesLangs beekjes en rivieren

7

8

Ontstaan stoommachines Situatie: •

Stoomkracht bekend bij de oude Grieken1782: ontdekt door James Watt Actie:Gebruik in textielindustrie

9

Ontstaan stoommachines Gevolgen: •

Gebruik in andere bedrijfstakkenGroei mijnbouw en ijzerindustrieDorpen > fabriekssteden (kanalen en spoorwegen)

Sociaal Veranderingen: 1. Industriëlen: meer politieke macht (tegenstand van de klassieke elite) 2. Arbeidersklasse: plattelanders gaan werken in steden (slechte omstandigheden) 3. Middenklasse: meer politieke macht (toename rijkdom door daling prijzen)

10

Politiek

Meer bemoeien met de samenleving: 1. Onderwijs (voorheen kerk en particulier) 2. Leefbaarheid steden (volksgezondheid):
 Riolering, afvalverwerking, wegaanleg, openbaar vervoer en energievoorziening

11

12

13

Kenmerkende aspecten

De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving

14

Nu maken

Werkwijzer vragen 1 t/m 9

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF