20150917 Het rijk van Alexander de Grote

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download 20150917 Het rijk van Alexander de Grote...

Description

1

Het rijk van Alexander de Grote Hoofd!uk 2.2

2

Kenmerkend aspect

De groei van het Romeinse imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde

3

Phillipus Situatie: •

Poleis waren onderling in oorlog Oorzaak:Philippus uit Macedonië kon de andere steden veroverenPoleis formeel onafhankelijk, maar feitelijk was hun autonomie ten eindeAlexander (356-323 v.c.) erfde alles van Philippus Gevolg:Alexander had een veroveringsdrift

4

Verovering van Perzië Situatie: •

Alexander wil Perzië veroveren ( West-Turkije en Egypte t/m Afganistan) Oorzaak:Alexander was een militair strateeg (verslaan van Darius)Alexander was wispelturig (afdwingen loyaliteit) Gevolg:Alexander verovert Perzië

Het Perzische Rijk

He

Helft van de bekende wereld

5

6

Loyaliteit in het land Leider van het Griekse leger Farao in Egypte Satrappen werd door vertrouwelingen bestuurd Gemengde elite (massahuwelijk in Susa) Gemengd Macedonisch-inheems leger Nieuwe steden (Alexandrië) > Griekse en Macedonische soldaten vermengen met lokale bewoners

7

Kenmerkend aspect

De groei van het Romeinse imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF