2015Z18366/2015Z18366 Van: Veldhoven van – Van der Meer Wil

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download 2015Z18366/2015Z18366 Van: Veldhoven van – Van der Meer Wil...

Description

2015Z18366/2015Z18366

Van: Veldhoven van – Van der Meer

Wil bovendien graag als rondvraagpunt voor de procedurevergadering aandragen, om de Nationale Energieverkenning (NEV) ook te betrekken bij een te zijner tijd te houden algemeen overleg over deze NEV, het aankomende energie rapport en de energievisie van de minister van Economische Zaken te houden, zodat we deze belangrijke stukken goed inhoudelijk en in samenhang kunnen bespreken. Verstuurd vanaf mijn iPhone

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF