2016-05-11

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Public Policy
Share Embed Donate


Short Description

Download 2016-05-11...

Description

Kortreferat fört vid SKBKs styrelsemöte onsdagen den 11 maj 2016, kl. 19.00 Närvarande:

Elisabet Hovberg, ordförande Lena Lidsell, sekreterare Kerstin Dahlström, kassör Bengt Brotén, ledamot Kristina Gellerstedt, ledamot Gunilla Laudon Andersson, tjänstgörande suppleant

Ej närvarande:

Sara Stenudd, vice ordförande Emma Bååth, ledamot Ann-Britt Öhman-Sporron, 2:e suppleant

Plats:

Telefonmöte

Protokoll:

Nr 4-2016/2017

Kassören rapporterar: 5:1 Kassarapport I kassan finns 122 506:14 kronor. 5:2 Medlemsrapport och nya medlemmar Klubben har 134 medlemmar. Aktiviteter 2016 BPH-test den 21 maj Kassören rapporterar att fakturan för SKBKs gemensamma BPH-test den 21 maj är betald till arrangören. Sekreteraren rapporterar att samtliga anmälda erhållit PM för dagen. Tävlingskommittén Ordförande får i uppdrag att kontakta Tävlingskommittén om en budget till nästa möte för årets Rasspecial i Tvååker. Styrelsen diskuterar då hur stort eventuellt underskott får bli. SKBKs officiella Rasspeical 2017 har fått flytta till Vilsta fritidsområde i Eskilstuna från Stockholm. Bedlington Nytt och Terrierposten Bedlington-Nytt nr 3 och 4 2015 Kassören rapporterar att PrimaTryck återbetalt momspengar för nr 3 och 4 2015, med 1 020 respektive 1 050 kronor.

Bedlington-Nytt nr 1 2016 Tryckkkostnaden för nr 1 uppgick till 4 200 kronor, vilket är enligt offert för 28-sdior. Ingen återbetalning har skett än från Postnord för felaktig portodebitering för nr 1/2016. Bedlington-Nytt 2017 Sekreteraren rapporterar att Bengt Brotén erhållit offertunderlag för Bedlington-Nytt att lämnas till Amo-tryck för offert. Terrierposten nr 2 2016 Sekreteraren rapporterar att vi inte skickat något material till Terrierposten nr 2, då vi inte hade något speciellt att skriva om. Övriga frågor Klubbfolder Bengt Brotén rapporterar att han fått in en tryckfärdig pdf från sekreteraren på klubbfolder och att den ska lämnats till Amo-tryck.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF