2e herziene convocatie algemeen overleg

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download 2e herziene convocatie algemeen overleg...

Description

Den Haag, 9 november 2015

Noot:

2e HERZIENE CONVOCATIE (agendapunten toegevoegd* Deze brieven zijn op verzoek van de vaste

commissie voor Economische Zaken overgedragen aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in verband met het overdragen van de betreffende portefeuille van de minister van EZ aan de minister van IenM) In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie. Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Bewindsperso(o)n(en):

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Activiteit: Datum: Tijd: Openbaar/besloten:

Algemeen overleg donderdag 12 november 2015 16.00 - 18.00 uur openbaar

Onderwerp:

Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Agendapunt:

Aanbieding ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 juni 2015 Aanbieding ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014’ - 25422-123

Agendapunt:

Verslag 5e toetsingsconferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake bestraalde splijtstof en radioactief afval (Joint Convention)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 juni 2015 Verslag 5e toetsingsconferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake bestraalde splijtstof en radioactief afval (Joint Convention) - 25422-122

Agendapunt:

Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte – 16 april 2015 Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming 34000-XII-67

Agendapunt:

Onderzoeksrapport van het RIVM over metingen van de stralingsbelasting door radon en thoron in meer dan 2500 woningen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 6 oktober 2015 Onderzoeksrapport van het RIVM over metingen van de stralingsbelasting door radon en thoron in meer dan 2500 woningen - 25422-124

Agendapunt:

Stand van zaken inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 1 mei 2015 Stand van zaken inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 25422121

Agendapunt:

Verschillende onderwerpen betreffende nucleaire veiligheid en stralingsbescherming *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 19 december 2014 Verschillende onderwerpen betreffende nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 25422-119

Agendapunt:

Audit van de overheid door het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 11 december 2014 Audit van de overheid door het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) - 25422-118

Agendapunt:

Aanbieding van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 6 november 2014 Aanbieding van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten - 25422-117

Agendapunt:

Aanbieding vijfde Rapport Gezamenlijk Verdrag over de veiligheid van gebruikte splijtstof en radioactief afval *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 27 oktober 2014 Aanbieding vijfde Rapport Gezamenlijk Verdrag over de veiligheid van gebruikte splijtstof en radioactief afval - 25422-115

Agendapunt:

Berichtgeving inzake de centrale in Petten *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 27 oktober 2014 Berichtgeving inzake de centrale in Petten - 25422-114

Agendapunt:

Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 20 oktober 2014 Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid - 25422-113

2

Agendapunt:

Stand van zaken Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 20 oktober 2014 Stand van zaken Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 25422-116

Agendapunt:

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het dertigledendebat Europese kerncentrales d.d. 6 maart 2013 *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 13 oktober 2014 Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het dertigledendebat Europese kerncentrales d.d. 6 maart 2013 - 32645-62

Agendapunt:

Uitstel toezending stand van zaken van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 3 oktober 2014 Uitstel toezending stand van zaken van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) - 32645-61

Agendapunt:

Rapportage aan de Europese Commissie over implementatie Richtlijn Nucleaire Veiligheid *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 18 juli 2014 Rapportage aan de Europese Commissie over implementatie Richtlijn Nucleaire Veiligheid - 25422-111

Agendapunt:

Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen 2013 (Storingsrapportage 2013) *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 8 juli 2014 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen 2013 (Storingsrapportage 2013) - 25422-110

Agendapunt:

Harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden *

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 2 juli 2014 Harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden - 32645-60

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2015A03605

3

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF