3 Voorbeeld van een ingevulde woordenlijst

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download 3 Voorbeeld van een ingevulde woordenlijst...

Description

Woordenlijst

Start.HoGent Directie Onderwijs – dienst Studentenaangelegenheden

1 Jouw persoonlijke woordenlijst Begrijp je een woord dat je docent gebruikt niet? Kom je in je syllabus veel moeilijke woorden of vaktermen tegen? Zoek de betekenis van die woorden dan op!1 Het is belangrijk dat je weet wat ze betekenen en dat je ze na verloop van tijd ook zelf gaat gebruiken. Op die manier verrijk je jouw woordenschat en zal je beter teksten kunnen begrijpen en schrijven. De nieuwe vaktermen en moeilijke woorden kan je bijhouden in jouw eigen woordenlijst, zodat je de woorden sneller en beter kunt onthouden. Hieronder vind je een sjabloon voor een woordenlijst met enkele voorbeelden. In het voorbeeld zijn 6 kolommen voorzien, maar je kunt natuurlijk ook nog kolommen toevoegen, indien je meer informatie wenst op te nemen.

TIPS  Vul jouw woordenlijst regelmatig aan.  Let erop dat je het woord steeds juist spelt2.  Markeer de woorden/vaktermen die je heel moeilijk vindt.  Hou bij het studeren steeds jouw woordenlijst bij de hand.

1

Via bibsource van HoGent heb je toegang tot de Dikke Van Dale of je kunt de online Van Dale raadplegen. 2 Als je twijfelt aan de spelling van een woord raadpleeg dan het online Groene Boekje.

Start.HoGent.be

Woordenlijst | 2

2 Sjabloon voor jouw persoonlijke woordenlijst Nr.

Woord (basisvorm)

Start.HoGent.be

Betekenis(sen)

Zin/zinsdeel (waarin je het woord bent tegengekomen)

Betekenis in context

Bron

Woordenlijst | 3

3 Voorbeeld van een ingevulde woordenlijst Nr.

Woord (basisvorm)

Betekenis(sen)

1

A priori

van tevoren, vooraf, zonder het gezien / ervaren / onderzocht te hebben

Typisch aan een analytisch oordeel is dat het een a priori bewering is.

Een bewering die niet Cursus ontleed is aan de Statistiek ervaring

2

Heterolateraal

Aan de tegenoverstelde zijde

Een mogelijke rolstoeloefening is met één hand de heterolaterale voet aanraken, de andere hand grijpt de armleuning.

Met je hand je voet aan de tegenoverstelde zijde aanraken

Cursus Therapeutische vaardigheden

3

Palaveren

Lang heen en weer praten

De studenten achteraan moeten stoppen met palaveren.

De studenten moeten stoppen met kletsen.

Hoorcollege psychologie

4

Monster

1. Proefstuk, staal 2. Gedrocht 3. Bovenmatig wreed dier

Afname van monsters voor het parasitologisch en mycologisch onderzoek

Afname van staaltjes

De Standaard

5

Domotica

Huisautomatisering

/

Niet van toepassing door afwezigheid van zin/zinsdeel

De Standaard

Start.HoGent.be

Zin/zinsdeel (waarin je het woord bent tegengekomen)

Betekenis in context

Bron

Woordenlijst | 4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF