5vKA H9 De economische sprong van Europa

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download 5vKA H9 De economische sprong van Europa...

Description

PORTFOLIO Kenmerkende Aspect en -

5 VWO

H9: De economische sprong van Europa

In het nieuwe examenprogramma van geschiedenis wordt vanaf volgend schooljaar gewerkt met de 49 kenmerkende aspecten die in het handboek beschreven staan achter ieder hoofdstuk. Om deze aspecten overzichtelijk bij elkaar te houden zijn deze werkbladen. Samen met je antwoorden heb je hiermee aan het einde van 5 VWO een samenvatting van ieder hoofdstuk.

Een nieuwe fase in de geschiedenis breekt aan: de industriële samenleving. Was vóór de Industriële Revolutie het landschap nog middeleeuws ingericht, die veranderde radicaal met de bouw van fabrieken, het afgraven van de ertslagen, het graven van kanalen en het aanleggen van wegen. De komst van industrie zorgde voor een grotere werkgelegenheid die de groeiende bevolking kon opnemen, maar zorgde ook voor moderne fenomenen als kinderarbeid, hoge zuigelingensterfte, uitbraak van besmettelijke ziekten door het gebrek aan schoon drinkwater en een ondergronds riool en, niet te vergeten, milieuverontreiniging.

De Industriele Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving (§9.1)

Door welke 3 redenen begon de Industriële Revolutie in Engeland?

PORTFOLIO Kenmerkende Aspecten -

5 VWO

In welke bedrijfstak begon de IR? Waarom daar?

Welke nieuwe bevolkingsgroep ontstaat? Waar woont deze groep? Leg uit waarom de omstandigheden voor deze nieuwe bevolkingsgroep in het begin van de IR zo slecht waren. (Gebruik in je antwoord de begrippen kapitalisme en economisch liberalisme.)

De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme (§9.2, §10,1 en §10.2) Leg uit wat het verband is tussen de Franse Revolutie en de opkomst van het nationalisme.

In hoeverre was het einde van de Franse Revolutie met het Congres van Wenen (1815) van invloed op de staatsvorming van Europa? (Gebruik in je antwoord het begrip Duitse eenwording en de landen Italië en het Ottomaanse Rijk.)

PORTFOLIO Kenmerkende Aspect en -

Op welke manieren kunnen regeringen het saamhorigheidsgevoel van de bevolking bevorderen?

De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie (§9.3) Wat is het verband tussen industrialisatie, kapitalisme en modern imperialisme?

Leg het verschil uit in kosten, moeite en opbrengst tussen indirect en direct bestuur.

Noem 2 positieve en 2 negatieve effecten van het Cultuurstelsel voor Nederland.

5 VWO

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF