7 maart 2017 - BEREID DE WEG, DE MESSIAS KOMT SPOEDIG

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download 7 maart 2017 - BEREID DE WEG, DE MESSIAS KOMT SPOEDIG...

Description

Profetie – Profeet van de Heer 7 maart 2017 – Live op Jesus Is LORD Radio De Heer heeft met mij gesproken, de Heer Jehova, de Heer Jehova Adonai, de Heer Jehova Hashopet, de Heer de Rechter, Jehova Rohi, Mijn Herder. Jehova 'Ori, de Heer mijn Licht. Jehova Mephalti, mijn Verlosser. Jehova Magen, de Heer mijn Schild. Hij heeft vandaag met mij gesproken met het oog op de aankomende Missie in Mombasa. Ik weet dat op dit punt in de tijd, voor zij die in Kenia zijn alle wegen nu naar Mombasa leiden. En er is zo een grote beweging, mobilisatie, een grote verschuiving richting Mombasa, in dit land. En de Heer heeft Zijn dienaar vandaag naar Mombasa gebracht. Hij bracht mij naar Mombasa. Hij bracht een aantal dingen naar voren, over dat land. Hij nam mij mee, het land door. Nummer één. Ik zie vrouwen, prostituees. Enkele van hen - de Heer zei; “Kijk, zij zijn ook jong.” Het zijn jonge meisjes. En ik kon hun kleding zien, en alles, en hun gedrag. En de Heer leidde mij rond, ik zag prostituees, overal in die kuststrook op het eiland Mombasa. Dus, de Heer toont mij de situatie en staat van Zijn kerk zien. We leven in deze begeerde dagen van Zijn Heerlijkheid. Jehova Hamelech, de Koning, spreekt tegen de kerk, op dit uur, over gereedheid, en binnen gaan, het binnengaan van de kerk het verheerlijkte Koninkrijk in, het eeuwige Koninkrijk van Jehova in. Het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk waar wij bij herhaling en steeds weer op gewacht hebben, zeer vele generaties lang, duizenden jaren. Het Koninkrijk waarvoor Christus, de Messias, werd neergelaten, om te komen, en te sterven aan het Kruis, zodat wij op een dag vergeven zouden zijn, gerechtvaardigd, en dan aangenomen, in dat Koninkrijk. Dus ook op dit uur, nu de Heer spreekt over het binnengaan, in Zijn verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van van vrede, een Koninkrijk van aanbidding, Koninkrijk van rechtvaardigheid, spreekt de Heer, op dit moment, over de staat van de kerk. En wij zagen kortgeleden, het meest recente gesprek dat Hij met mij had, over de heerlijkheid, de open Hemel, en hoe Hij Zijn dienaar komt bezoeken. In de dikke, enorm duistere wolk; zo duister heb ik nog nooit gezien. Zo donker, enorm duistere wolk. En bracht mij toen naar de hemel, ik zag de schatkamers van de regen, en hoe Hij het op een plek opent, waar het horizontaal stroomt, en nu dan stroomt het water over dat land, en regens, enzovoort. Maar ook het gesprek daarvoor was aan de ingang van de Hemel. Twintig tot dertig meter. Bij de poorten van de Hemel vandaan. Ik zag de poorten, ik zag de deur naar de Hemel openen. En toen de Heer Jehova, Jehova Jireh, de Heer mijn Voorziener; Jehova Kabodhi, de Heer mijn heerlijkheid, Jehova Machsi, de Heer mijn Schuilplaats, op dat punt, liet Hij mij op twintig tot dertig meter afstand de kerk zien, de kerk die zich gereed gemaakt heeft, nu de Hemel binnengaan, eindelijk ging zij binnen. Eindelijk, de kerk het eeuwige Koninkrijk van Jehova Tsori, de Heer mijn Kracht, binnen gaande. Ik zag hen. En dus, het gesprek van de Heer met de kerk nu is aan de deur van de Hemel. Hij spreekt over binnen treden. En daarom, nu, in Zijn ontmoeting met de kerk in Mombasa wijst Hij op de staat van de kerk; de zondige staat van de kerk. In andere woorden zegt Hij; “Kijk, mijn schapen zijn zonder herder.” Daarom ziet u dat Hij het bij mij naar voren brengt, neemt mij mee het land door, en Hij laat mij zoveel jonge meisjes in prostitutie, vanwege de grote toerisme bij stranden van de Indische Oceaan. De stranden met het witte zand, noem maar op, de toeristen resorts. Die stranden met blauw water. En de weerzinwekkende seksuele immoraliteit, en seksuele zonde, seksuele perversie, die gaande is in dat land waarheen Hij mij stuurt, overmorgen. Overmorgen stuurt Hij mij daarheen. Maar Hij brengt mij vooruit, en Hij laat mij het land zien. Ik heb de zonde gezien, en de staat waarin het land verkeert. Hun kleding, hun gedrag. Zoveel toeristen vanuit de hele wereld, vol, op die stranden. En je ziet deze jonge meisjes in prostitutie, immoraliteit en perversie. En de Heer laat ze mij zien en zegt; “Kijk, dit is de staat van Mijn kerk.” Op een moment waarop de aankondiging aan de deur van de Hemel is. En ik heb de kerk gezien die binnengaat. www.repentandpreparetheway.org

www.repentnetherlands.nl

Zij is een verheerlijkte kerk, een heilige en verheerlijkte kerk. En in Mombasa zal ik meer en meer uiteenzetten over wat ik in dat gesprek zag. In dat gesprek toen Hij mij het visioen liet zien van hoe de kerk nu binnen gaat, eindelijk gaat ze binnen. En ik zag hen, hun kleding, hun specifieke details, van de kleding. Het kleed van de Hemel wat zij droegen, het kleed der gerechtigheid, het kleed van de Verlosser. Dat zij droegen toen zij binnen gingen. Sommigen kwamen binnen met hun kinderen. Maar dit is een tijd waarin hij nu de situatie van zonde belicht. In de kerk in Mombasa. Mombasa, Mombasa, de staat van Zijn schapen belichtend, Zijn volk. En daarna, in een volgende droom brengt de Heer mij vandaag naar Mombasa. En Hijj laat mij een heel klein kind zien. Ik weet niet hoe oud dit kindje is, dit moet een heel jong kind zijn. En Hij laat mij pedofilie zien. Hij laat mij weten dat dit kindje seksueel onteerd is door een volwassen. Een jong kindje, ik weet niet of zij vijf is, of welke leeftijd, ik weet de leeftijd niet. Vijf of zeven, of zo een soort leeftijd. Echt jong. En dan laat Hij mij weten dat dit kindje werkelijk seksueel verontreinigd is door een misbruiker. Een psychopaat, ik zal hen psychopaten noemen. Maar waar dit kindje wil schuilen, in dat gezin is er een man en vrouw – dat zie ik. Dan, ik weet niet hoe de dingen zich keren; dan deze man – bij wie het kindje gebracht werd om bij te schuilen – verontreinigt ook dit kindje. Het was heel verschrikkelijk om te zien. Het was ongelooflijk om dit te zien. En dus, de Heer brengt deze ernstige kwesties naar voren met betrekking tot de staat van de kerk in Mombasa. Seksuele zonde, seksuele perversie, deze duivelse verdorvenheid, de verdorven geest van seksuele immoraliteit heeft het land gegijzeld. Het land Mombasa, de hele kuststrook van Kenia. De zogenaamde toeristenoorden. Heel populair, waar u alle mensen uit Italië aantreft, uit heel Europa. Uit de Verenigde Staten, uit Australië, overal, de hele wereld is daar. Het Midden-oosten, overal. Hij zegt, dat is de staat van dat land waar Hij mij naartoe stuurt, inclusief pedofilie. Het onteren van minderjarigen, wat iets illegaals is, het is ook crimineel. Dus de Heer zegt in essentie dat er noodzaak zal zijn om dat land op te roepen tot bekering. Want Zijn volk is verdwaald. Zij zijn verdwaald, dus zij zullen nieuwe richting nodig hebben. Dus in essentie kunt u het werk zien dat mij is toebedeeld; de uitspraken die de Heer, wanneer ik daar aankom, zal doen: dat de kerk, het land terug zal keren. Om terug te gaan. Keer terug naar de Heer, uw Maker. Keer terug naar Jehova Shammah, Jehova Tsidkenu, uw God; Hashopet, de Rechter; Hamelech, de Koning. Hoshe'ah. Het land Mombasa moet terugkeren naar de Heer. Een Opwekking van bekering en de terugkeer naar rechtvaardigheid moet in Mombasa ontvlamt worden. Want er is geen tijd meer. De aankondiging wordt aan de Deur gedaan. Ik heb de kerk binnen zien gaan. Ik heb de verheerlijkte kerk, met hun gewaden, binnen zien gaan. Ik zag ook de verheerlijkte traptreden. Toen ze op het punt stonden om de Hemelse wolk binnen te gaan, verschenen de treden. Zij zetten hun voeten op die prachtige treden. Het waren verheerlijkte traptreden, zij gloeiden naar mij. Zij gaven een straling af in mijn ogen. Het was prachtig moment om te aanschouwen. Maar hoe kan de Heer het gesprek hebben over het binnengaan van de rechtvaardige en heilige kerk; de Heilige Geest vervulde kerk, de door de Heilige Geest gemachtigde kerk, de met de Heilige Geest gevulde kerk, terwijl de rest van de aarde nog steeds in perversie is. Seksuele zonde, en een totaal ander verhaal, de verhalen van deze wereld. Kijk wereldwijd naar de kerken, zij zijn gericht op wat er op de aarde gebeurt. Zij gaan voort met de boodschappen over een comfortabeler leven op deze aarde. Terwijl de Heer zegt; “Kijk, er is geen tijd meer, de tijd is voorbij, zeg Mijn volk dat zij zich gereed maken, zich te bekeren en af te keren van zonden. Want nu gebeurt de aankondiging van de Messias aan de Deur. Zeg hun dat u de deur naar de Hemel hebt zien openen, en de kerk binnengaan. Zeg hun dat ze erbij moeten zijn, het aantal dat de eeuwigheid met God binnen treedt. De groep die de veiligheid en zekerheid van de Hemel binnen gaat, in een tijd die ik recht voor ons heb zien liggen: ik heb onuitsprekelijke, de ongelooflijke vernietiging van de aarde gezien. En ik heb mijzelf hierin betrokken gezien. De ongelooflijke vernietiging van deze planeet aarde, je zou niet geloven dat het dezelfde aarde is.

www.repentandpreparetheway.org

www.repentnetherlands.nl

En Hij zegt voor Zijn volk dat zich gereed maakt op dit uur, bekeer u en keer terug naar Jezus, in absolute rechtvaardigheid, wees wedergeboren en leef een heilig christelijk leven; zij zullen de veiligheid van de Hemel binnen treden. Want enkele belangrijke gebeurtenissen staan op het punt de aarde over te nemen. Totale vernietiging. Gezegend is het land waarmee de Heer spreekt. Gezegend is de natie en het land, gezegend zijn de mensen die de Heer vermaant, wiens zonden de Heer op dit uur onder het voetlicht brengt. En bent u een land daar ergens, volken der aarde die luisteren, en u bent nog niet voor het aangezicht van de Heer verschenen – zodat de Heer uw zonden zal belichten en uw aandacht trekt, uw aandacht opeist, en uw geest richt naar bekering en het bereiden van de weg – dan, jazeker, moet u tot de Heer roepen, opdat dit Bezoek in uw land plaatsvindt. Er is geen andere tijd waarop dit kan plaatsvinden. Jehova Heshopet, de Heer de Rechter, Hij bereid nu de kerk voor om de eeuwigheid met Hem binnen te gaan. De eeuwigheid van vrede, de zekerheid, de veiligheid en de bescherming van de Hemel. De Kerk die de heerlijkheid in gaat, die niet wegkwijnt in de marteling, de eeuwige marteling van de hel. Die kerk wordt nu vastgesteld. Er is geen andere tijd waarin de kerk bepaald wordt die de Hemel binnengaat. De christenen die de eeuwigheid met God binnen gaan, deze worden nú bepaald, terwijl ik spreek. Zij die kiezen voor rechtvaardigheid en zich gereed maken voor de Heer, zij zullen nu binnentreden. Het wordt nu besloten, het zal nooit later bepaald worden. Dit is het moment waarop de landen zich hieraan vasthouden. Ik spreek misschien tegen Mombasa, maar deze zonden zijn overal ter aarde. De Heer belicht de zonden van Mombasa, maar in essentie is seksuele zonde wereldwijd geworden. En de kerk, in plaats van de mantel aan te nemen, de roeping op zich te nemen, de missie aan te nemen, de gewijde missie, de heilige missie, die Jezus ons heeft gegeven, en dan, ga, en maak de volken gereed voor het verheerlijkte Koninkrijk, dat op komst is. De kerk nu is betrokken in de verkoop van dingen. Geld, geld, geld. Ik geef u een dvd, u geeft mij dit. Koopt u er drie, dan ontvangt u deze zalving. Als u deze olie koopt, dan ontvangt u wat ook. Koopt u dit, gaat u naar Israël; ik zal u naar Israël brengen, ik ben nu een reisbureau. Ik neem mensen mee, ik neem van hun, winst pakkend, aan iedere persoon verdienen. Van iedere persoon een kostenvergoeding nemen. Hoe meer mensen ik naar Israël breng, hoe meer geld ik verdien. Dat is wat de kerk nu doet. Zij verhandelen het Evangelie, zij verkopen het Bloed van Jezus tegen de beste prijs. Terwijl de schapen van Christus in zonden leven. Er is er niet één, er is niemand om hen te leiden, naar de heiligheid die hen de eeuwigheid oplevert. De heiligheid die hun naar dit eeuwige Koninkrijk leidt, naar deze Deur, die ik zag. Het is de staat van de kerk in Mombasa. Maar het is de staat van de kerk in Noord-Amerika, het is de staat van de kerk in Costa Rica, en in alle landen in Centraal Amerika, Mexico, noem maar op. Dezelfde situatie is er ook in Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, heel Afrika, Europa, Azië, de Eilanden, de Oceanen de zeeën. Dat is de staat waarin de mens verkeert. En de Heer zegt, er is nu een stém, die de landen oproept, de oceanen, de rivieren, naar de bronnen, de wegen, de stoffige wegen, de eilanden. De landen oproepend, de Continenten, de bomen, de kruiden, hun zeggend: Bereid de weg, keer terug naar rechtvaardigheid, keer u nu af van zonden, want de komst van de Messias is aanstaande. En voor de kerk in Kenia, dit is het moment, dit is uw moment van opwekking. Alle landen kijken nu naar u. Zij zeggen; “Kijk, de Heer bezoekt hen; kijk, een immens bezoek; Kijk, een geliefd laat Bezoek vindt plaats; Kijk, de Heer houdt van Kenia op dit uur. Dus, het is mijn gebed dat dit u zal verootmoedigen. Ik zeg dat het enige wat u kan tegenhouden de Hemel binnen te gaan – de boodschap is hier verkondigd, de Heer heeft u voorgangers in essentie discipelschap gegeven, en bisschoppen, en iedereen; in essentie heeft Hij het land discipelschap gegeven; de boodschappen van rechtvaardigheid, de boodschap van heiligheid, de aankondiging van het komende Koninkrijk, de verkondiging van 'Bereid de weg'. Ieder moment, ieder uur, iedere minuut, iedere dag, iedere week, iedere maand, ieder jaar is het op Jesus is LORD Radio geweest. U heeft het bezoek van de Godheid gezien. Het land met het grootste aantal kreupelen dat is gaan wandelen, ooit, sinds de aarde geschapen werd, is Kenia. In duizenden. Eén op de twee dorpen viert dat een kreupele, totaal kreupel, die opgestaan is www.repentandpreparetheway.org

www.repentnetherlands.nl

en is gaan lopen. Tot nu toe lopen ze nog steeds. Constant. Als u een kreupele gezien heeft, die totaal kreupel was en die is gaan lopen, dan zegt u in essentie: “Ik heb God vandaag gezien.” Zij hebben ontelbare aantallen blinden gezien, die weer konden zien. Verlamden, stommen, lichamelijk gehandicapten, doof. Ook naar Mombasa neemt de kerk, draagt de Senior Aartsbisschop meer dan tien gevallen bij zich van HIV Aids die genezen zijn. Van de ongeveer vijftig, of zo, heeft hij er tien uitgekozen. Hij zegt, dat hij die getuigenis naar dat gebied moet brengen. En ze zeggen: “Kijk, dit heeft de Heer gedaan. Kijk, dit doet Jehova.” Kreupelen; ze moeten simpelweg keuzes maken, 'aan deze kant staan alle kreupelen', de doven.. Dus, wat ik in essentie zeg, is dit: dat voor Kenia, de liefde van de Heer stroomt door het land. Dus het enige wat u kan weerhouden de eeuwigheid te zien is wat 'trost' genoemd wordt. T-r-o-t-s. Trots. En dat is waarom ik zei, ik hoop dat het immense Bezoek, en het onderwijs over rechtvaardigheid – continu het land rond rondgebazuind – dagelijks aan u ten gehoren gebracht. Seconde na seconde, minuut na minuut, uur na uur, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar – ik hoop dat dit, gecombineerd met een gigantische Bezoeken die u kreeg – Hij zegt, ik hoop dat dit u in essentie zal verootmoedigen. U nederig maken. Hoe meer bezoeken, des te nederiger; ze zijn ootmoediger. Kijk, er is een hele beweging gaande nu. De Geest van de Heer brengt Zijn dienaar naar de steden van dit land. Om de poorten te vestigen en te consolideren. Vandaag, vandaag, hier vandaag is er weer een nieuw teken en wonder dat op deze Radio gedeeld gaat worden. Toen de Heer Zijn dienaar stuurde om dat water te genezen, dat toxische water in Mombasa, en kortgeleden kreeg iemand vijf liter van dat water, en bracht het naar een andere kant van deze stad, waar het water heel toxisch was en heel zoutachtig. En dat wat werd deze afgelopen maandag genezen; maandag, gisteren. Na mij komt er een programma, op deze Radio, om het teken en wonder te vieren van de wonderen van Elia, de grote profeet van Jehova. Dus de Heer zegt, ik hoop dat al deze wonderen, en de tekens, en de genezingen, en de boodschappen van rechtvaardigheid, u ootmoedig zullen maken, nederig als mensen, nederig als een kerk, ootmoediger. Nederiger als bisschoppen, heel nederig. Trots, alleen trots kan u nu tegenhouden om binnen te gaan. Maakt u geen fout. Ik heb de kerk binnen zien gaan. U heeft nu alles, de instructie is op uw lippen, de instructie is in uw hart, het is op uw voorhoofden geschreven, op de polsen van uw handen, u heeft de instructie voor de komst van de Messias. U heeft de wonderen van God gezien, de later Heerlijkheid. U heeft de tekenen gezien. Dus, u bent op een plaats gezet, waar het binnengaan, het binnentreden in het Koninkrijk van God de uwe is, als u zich verootmoedigt. Trots, de voorgangers, trots, houd het weg van u. De bisschoppen, trots, houd het bij u weg. Als u wegblijft van de trots, dan behoudt u de opbrengsten, en dan gaat u het verheerlijkte Koninkrijk van God binnen. Dan wordt u de aantallen die ik binnen zag gaan. U kunt zelfs de meerderheid van hen worden nu. En voor de andere landen die luisteren, de Heer houdt van u, de boodschap heeft u deze avond bereikt. U hoort de boodschappen, u hoort het onderwijs; u luistert en u hoort het onderwijs. De instructie over rechtvaardigheid. De instructie over heiligheid. De instructie over berouw en inkeer, en het ontwikkelen van nul tolerantie voor zonde, die ik meer dan 14 jaar achtereen heb onderwezen. Nul tolerantie voor zonden. Wat een prachtig Evangelie. Ik heb de Messias zien komen. Dit is hij over wie de Geschriften schreven. En dit is hij over wie ook de profeet Maleachi schreef, de Heer sprak door hem heen. Dit is hij over wie de Heer zegt, “Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.” Shalom.

www.repentandpreparetheway.org

www.repentnetherlands.nl

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF