716 kB Lessenserie ICT-vaardigheden voor

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download 716 kB Lessenserie ICT-vaardigheden voor...

Description

HANDLEIDING LESSENSERIE ICT VAARDIGHEDEN

Inhoud 1. Digikette 2. De schoolsite Website:

www.scholenaanzee.nl

3. Magister Website:

https://scholenaanzee.swp.nl

4. De ELO Websites: https://elo.beroepsonderwijsaanzee.nl https://elo.mavoaanzee.nl https://elo.lyceumaanzee.nl 5. Webmail en printen Website:

https://webmail.scholenaanzee.nl

6. Bladwijzers maken 7. Microsoft Office _____________________________________________________________________________________________________

1. Digikette De Digikette is wat de naam zegt: de digitale ‘etikette’ van Scholen aan Zee. In dit document staan alle gedragsregels voor het gebruik van de laptops en computers op Scholen aan Zee. Dit document moet puntsgewijs met de leerlingen doorgenomen worden. De leerlingen moeten volop de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Tip: vraag de leerlingen ook naar voorbeelden en ervaringen. De volledige Digikette staat op de volgende twee pagina’s.

Regels voor juist gebruik van je laptop, de ELO, het netwerk en internet ___________________________________________________________________ - Je bent netjes en voorzichtig met je laptop. - Jij bent verantwoordelijk voor je laptop, houd je eigen laptop altijd in het oog, laat er geen anderen aan of op werken. - Je vervoert je laptop niet los in je hand, alleen in de hoes/tas. - Bij diefstal breng je onmiddellijk Scholen aan Zee op de hoogte. - Je zorgt ervoor, dat je altijd met een volledig opgeladen laptop op school komt. - Als je opzettelijk schade toebrengt aan je laptop, of er verkeerd mee om gaat, kun je worden aangesproken op het eigen risico van € 50,- per keer. Met opzettelijk wordt hier bedoeld: onoplettendheid, ruw er mee omgaan, expres vernielen etc.. - Je start en sluit je laptop op de juiste manier. - Je laptop heeft wat tijd nodig om een 'opdracht' te verwerken. Wees geduldig. - Als je laptop niet meer goed werkt, meld je dit bij de laptopdokter, probeer het probleem niet zelf op te lossen. - Je mag privé software en bestanden op je laptop gebruiken, maar je bent zelf verantwoordelijk. - Bij storingen wordt alleen de schoolsoftware teruggezet. - Het besmetten van het systeem met virussen, andere schadelijke of hinderlijke software is niet toegestaan. - Je mag geen instellingen, van schoolsoftware, wissen of wijzigen. - Je bent zelf verantwoordelijk voor het up- daten van de applicaties die op de laptop staan (Windows 7/8, Office 2010) als de computer dat vraagt.

- In de lessen gebruik je het internet alleen voor het opzoeken en of verwerken van informatie, die nodig is om je schoolwerk te kunnen doen. - Je mag geen inlogcodes en of wachtwoorden van anderen gebruiken. - Alles wat je op je laptop zet, gebruikt of bekijkt is vrij van pornografische, racistische, gewelddadige of mensonterende inhoud. Dus ook geen informatie die anderen kan beledigen, kwetsen of schade toebrengen. - Je vertelt de leerkracht meteen als je informatie tegenkomt, die je niet prettig vindt en waarvan je denkt dat deze niet bij jouw leeftijd past, of niet in orde is. Je verstuurt en beantwoordt ook niet dergelijke informatie. - Op het internet respecteer je de beleefdheidsregels. Hoe je ook met andere mensen in contact komt (e-mail/chat/skype) blijft altijd netjes en beleefd. - Je bent heel voorzichtig met het geven van persoonlijke informatie van jezelf. Geef nooit informatie over anderen via internet. - Je opent alleen veilige e-mail- bijlagen. - Bij het niet naleven van bovenstaande regels moet je verantwoorden en kunnen er sancties volgen. Je ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. - In alle situaties, waarin dit protocol niet voorziet, beslist de betrokken verantwoordelijke in samenspraak met de directie.

2. De schoolsite

4

1

2 3 Leerlingen worden gewezen op: 1. Inloggen op het portaal. Hierdoor komen andere functies naar voren in het menu. Belangrijk om te noemen is dat de inloggegevens voor de schoolsite, Magister, de ELO en webmail hetzelfde zijn! 2. Knop naar het rooster. Hier kunnen verschillende roosters bekeken worden en ook gezocht worden op bijvoorbeeld lokaal of docent. 3. Knop naar de ELO. Om ePacks goed te laten werken moet te allen tijde de ELO van Mavo aan Zee (MaZ) gekozen worden. 4. IT en FleX-IT: Hier is, met name voor ouders, heel veel informatie te vinden. 5. Magister en absentie: met name belangrijk voor de ouders. Hier vindt men het digitale absentieformulier.

5

3. Magister Dit deel moet samen met leerlingen doorgelopen worden. Voorbeelden met afbeeldingen zijn niet mogelijk omdat het leerlingenportaal er anders uit ziet. Leerlingen dienen gewezen te worden op cijferoverzicht, agenda en het feit dat roosterwijzigingen altijd eerst in het dagrooster verschijnen en daarna pas in Magister worden opgenomen. Belangrijke punten: 

Als er een favoriet of bladwijzer wordt aangemaakt dan is dat altijd voor https://scholenaanzee.swp.nl. Dit is omdat, als men ingelogd is, Magister de versie achter het adres zet (zie afbeelding onder). Na een update werkt de bladwijzer dan niet meer.Het huisje betekent huiswerk of leerwerk! Leerlingen moeten dit goed in de gaten houden.

4. De ELO

2

1

3

Inloggen op de ELO gebeurt altijd via de schoolsite (klik op MaZ) of door https://elo.mavoaanzee.nl in te voeren in de adresbalk van de browser. Dit is belangrijk voor het goed functioneren van de verschillende ePacks! Op het inlogscherm vind je: 1. Aanmelden. Dit gebeurt met het leerlingnummer en wachtwoord. Het wachtwoord is voor de ELO, Magister, Webmail en de schoolsite hetzelfde. Als er dus bij het inloggen op de ELO iets mis gaat, kan de leerling zelf het wachtwoord controleren door op één van de andere sites in te loggen. Werkt het hier wel dan klopt het wachtwoord en is er iets anders aan de hand. 2. Een welkomstboodschap en de mailadressen van de profielbeheerders. 3. Hulp bij inloggen en wat te doen als iets niet lukt.

7 6

4

6 5 Na het inloggen komt de leerling in het hoofdportaal van de ELO. Hier vind je: 4. ‘Mijn nieuws’. Hier worden nieuwsberichten, klikbare documenten (bijvoorbeeld de ELO handleiding voor leerlingen) en soms ook downloads geplaatst. 5. De weekplanners. Leerlingen zien alleen de weekplanners van hun jaar en team. Eersteklassers van team Sluis zien dus ‘Weekplanner 1A-1B-1H’. 6. ‘Mijn studieroutes’. Dit is het overzicht van alle gepubliceerde studieroutes en alle ePacks. De ePacks hebben een eigen symbool, namelijk een computerscherm. Als er op de knop ‘Mijn studieroutes’ aan de linkerkant wordt geklikt (zie kleine 6), krijgt de leerling een groter overzicht van de studieroutes. 7. Het portaalmenu. Hier vind je knoppen naar de portalen ‘Inschrijvingen’ en ‘Externe Links Leerlingen’. Deze laatste bevat links naar sites die op school gebruikt worden en ook handige sites als Eindexamensite en Slim.nl. De pagina is ingedeeld op Alfa, Beta en Gammavakken, een algemeen deel en per school.

5. Webmail en printen De Outlook Web App kan bereikt worden via https://webmail.scholenaanzee.nl. Inloggen gebeurt met het leerlingnummer en wachtwoord. Het emailadres van de leerlingen begint met leerlingnummer en bevat een (ll). Bijvoorbeeld: [email protected] Veel docenten willen dat mailverkeer van en met leerlingen uitsluitend verloopt via webmail omdat het veilig en spam- en virusvrij is. Ook schoolwerk dat gemaild moet worden gaat via webmail. Printen gaat ook via webmail. Nadat een document is opgeslagen en afgesloten, kan het document als bijlage in een mail gezet worden. De mail wordt verstuurd naar [email protected] De bijlage wordt vervolgens afgedrukt. Aan de rechterkant van het scherm zit een optiesknop. Één van de functies onder deze knop is ‘Uw wachtwoord wijzigen’. Leerlingen kunnen hier dus altijd hun eigen wachtwoord wijzigen.

6. Bladwijzers maken/opslaan in Favorieten Bladwijzers of favorieten maken scheelt een hoop tijd in het schakelen tussen de verschillende websites. Met behulp van de werkbalk voor favorieten of bladwijzers gaat het zelfs nog sneller. Hieronder staan voorbeelden van hoe bladwijzers aangemaakt moeten worden voor drie verschillende browsers. Internet Explorer

Favorieten aanmaken gebeurt onder Favorieten. De werkbalk aanzetten gebeurt onder Beeld - Werkbalken - Werkbalk favorieten. Door op de gele ster met de groene pijl te drukken wordt een webpagina meteen op de balk geplaatst. Mozilla Firefox

Bladwijzers aanmaken en de werkbalk aanzetten gebeurt hetzelfde als in Internet Explorer (op de menubalk onder Beeld en Bladwijzers). Firefox heeft ook een soort quickstart-knop voor bladwijzers, het rechthoekje met het sterretje naast de Google zoekmachine. Google Chrome

In Chrome vind je de bladwijzers onder de drie liggende (zwarte) streepjes achter de adresbalk. Zet de cursor op Bladwijzers en het hele bladwijzermenu verschijnt (bladwijzer maken, bladwijzerbalk weergeven, etc,). Alle bladwijzers die niet op de balk staan, vind je onder Andere bladwijzers.

7. Microsoft Office

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF