a technológia mérföldkövei az energaszolgáltatásban

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download a technológia mérföldkövei az energaszolgáltatásban...

Description

KEMINS BETYDELSE FÖR TEKNOLOGISKA LANDVINNINGAR I. ENERGI OCH TRANSPORT

Kemister har bidragit med många uppfinningar inom energi och transportsektorn som gett oss möjlighet att befolka olika delar av jordens yta och tillåter oss att fara fram över land och hav, samt i luften och rymden. Vid 1800-talets början använde folk ved och kol för att värma sina hem. De använde fotogenlampor eller stearinljus för att få ljus, samt reste med segelbåt, häst eller till fots. Allteftersom efterfrågan på energi har ökat under de sista årtionden, så har kemister utvecklat och förbättrat olika kraftkällor såsom flytande bränslen, batterier och varit inblandade i utvecklandet av nya tekniker för att omvandla olika energislag. Framsteg inom kemiområdet har också revolutionerat våra resvanor, gett nya och förbättrade material för bilar, tåg, flygplan, rymdskepp och vägar. Man kan helt enkelt säga att kemins framsteg har revolutionerat vårt sätt att leva.

I.1. Energikällor Kol som energikälla Petroleum utvinning och produktion Kärnkraft Alternativa energikällor

I.2. Lagring av elektrisk energi och portabla energikällor Batterier Laddningsbara batterier

I.3. Material för vägar, järnvägar och broar Betong Asfalt Metall och ligeringar Teknik för underhåll och reparation

I.4. Petrolium baserade bränslen Produktion av bensin från råolja Bränsletillsatser Katalytisk avgasrening

I.5. Bilar Avancerade material för komfort och säkerhet Plastkomponenter Däck

I.6. Luftfarkoster Varm-lufts ballonger Helium Raketbränsle Material för flygplan och raketer

I. ENERGI OCH TRANSPORT

Kronologi 1882 Första koleldade generatorn som genererade ström till allmänheten. 1884 Tysken German Gottlieb Daimler bygger den firsta bensindrivna bilen.

Koleldat elkraftverk

Daimlers bil utgiven på frimärke

1902 Asfalt att använda som vägbeläggning tas fram från råolja. 1913 Termisk krackning av kolväten (sönderdelning av molekyler bestående av långa kolkedjor genom uppvärmning) ökar bensin-produktionen från råolja.

Vägbygge med asfalt

Thomas Midgley Jr.

1921 Thomas Midgley, Jr. använder tetraetylbly som tillsats i bensin för att undvika att motorerna knackar. 1936 Fransmannen Eugene Houdry utvecklar katalytisk krackning av olja för att producera hög-oktanig bensin.

Eugene Houdry med en model av sin katalytiska omvandlare

1947 Amerikanen B. F. Goodrich företag är först med bildäck utan innerslang.

Annons för Goodrich slanglösa däck

1949 Företaget Eveready Battery tar utvecklar alkaliska minibatteri. 1954 Första kisel-baserade solcellen tas fram på Bell Laboratoriet.

Den första kiselbaserade solcellen

1958 Boeing 707 debuterar. Boeing 707

1970s Bensin utan bly introduceras och fasar ut den hittills dominerande bly-innehållande bensinen. 1975 Katalysatorer introduceras i många bilars avgassystem.

Principen för bilars katalytiska avgasrening

1980-1990s Litium-jon batterier blir populära i mobiltelefoner och bärbara datorer. 1981 Rymdskytteln Columbia blir världens första återanvändbara rymdfarkost.

Rymdskyttel

Principen för hur ett litium-jon batteri fungerar

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF