Aansprakelijkstelling autoschade

January 22, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Tort Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Aansprakelijkstelling autoschade...

Description

Aansprakelijkstelling autoschade Hieronder vindt u een tekst van het Juridisch Loket. De tekst is een voorbeeld. U kunt er zelf een brief van maken die geschikt is voor uw situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief. Bij een ongeval met een auto moet u altijd het Europees Schadeformulier invullen en opsturen naar uw verzekeraar. Het hangt van uw eigen soort verzekering of verzekeraar af of de andere bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Het kan zijn dat de verzekeraar het regelt. Indien de verzekeraar het niet regelt, kunt u de bestuurder van de andere auto zelf aansprakelijk stellen. Voor de vergoeding van letselschade kunt u het best een deskundige belangenbehartiger inschakelen. Verstuur de brief aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST

Aan

Onderwerp: aansprakelijkstelling autoschade

Geachte heer, mevrouw, Op was ik betrokken bij een auto-ongeval. Bij dit ongeval was ook een voertuig betrokken dat bij u verzekerd is. Ik stel uw verzekerde aansprakelijk voor de schade omdat: . De auto die bij u verzekerd is, is bekend onder de volgende gegevens: Polisnummer: Kenteken: De schade aan mijn auto wordt geschat op € . Mogelijke overige schade(s) geef ik zo spoedig mogelijk aan u door. Graag verneem ik per omgaande van u of u de aansprakelijkheid erkent. Wilt u mij binnen vijf dagen na datum van deze brief laten weten of u expertise wilt verrichten en of ik direct kan overgaan tot reparatie van de schade?

Met vriendelijke groet,

Telefoon: Bankrekening:

Bijlagen: schadeformulier en voorlopig schadeoverzicht

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF