Aansprakelijkstelling werkgever (door derde)

January 18, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Tort Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Aansprakelijkstelling werkgever (door derde)...

Description

Aansprakelijkstelling werkgever (door derde) Hieronder vindt u een tekst van het Juridisch Loket. De tekst is een voorbeeld. U kunt er zelf een brief van maken die geschikt is voor uw situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief. Voor de aansprakelijkheid maakt het niet uit of de benadeelde een derde is of zelf ook een werknemer. Bent u werknemer, dan kunt u met deze brief ook uw werkgever aansprakelijk stellen voor een fout van een collega. Verstuur de brief aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST

Aan

Onderwerp: aansprakelijkstellingGeachte heer, mevrouw, Op de werkplek heeft zich een ongeval voorgedaan. Naar mijn mening bent u aansprakelijk voor de schade die door het ongeval voor mij is ontstaan. Wat betreft het ongeval zelf is het volgende van belang; 1. Het tijdstip; 2. De toedracht; 3. De schade; Voor uw aansprakelijkheid geldt het bepaalde in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt het volgende. De werkgever is aansprakelijk voor de schade ie het gevolg is van ongelukken in de volgende gevallen;   

Het ongeval werd veroorzaakt door gebrekkige werktuigen of gereedschappen of een gebrek aan de werkplek Het ongeval werd veroorzaakt door gebrekkige instructie door de werkgever Het ongeluk werd veroorzaakt door een collega of een hulppersoon.

In de hierboven genoemde gevallen rust de aansprakelijkheid op de werkgever, ook in het geval er aan de kant van de werknemer sprake is van medeschuld. Slechts als er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet aan de kant van de werknemer, dan is de werkgever niet aansprakelijk en vervalt het recht op schade vergoeding. Het ongeval heeft voor mij tot financiële schade geleid. De schade valt bij u waarschijnlijk onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ik verzoek u met de verzekeraar in verband met het ongeval contact op te nemen. Ik zal u zo spoedig mogelijk over mijn schade berichten. Met vriendelijke groet,Bijlage: voorlopig schadeoverzicht

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF