Aanvraagformulier VRIJE MINOR

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Godsdienstwetenschap, Theologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Aanvraagformulier VRIJE MINOR...

Description

Aanvraagformulier VRIJE MINOR BACHELOROPLEIDINGEN: 30 ECTS-credits

Naam: Anr.: Jaar van inschrijving:

Bacheloropleiding:

ACW / CIW / FI*

Major:

ACW / ICC / T&C / BDM / n.v.t.*

*s.v.p. het van toepassing zijnde antwoord omcirkelen. Studenten Filosofie kiezen geen major. vraagt de Examencommissie van de Faculteit Geesteswetenschappen goedkeuring voor de invulling van een eigen samengestelde minor van minimaal 30 ECTS-credits, bestaande uit:

code cursus

titel cursus

faculteit

universiteit

ECTS

niveau cursus , (1e, 2e of 3e jaars vak)

Motivatie:

Stuur het ingevulde formulier met de betreffende cursusomschrijvingen naar: Secretaris Examencommissie Faculteit Geesteswetenschappen, t.a.v. kamer D 352, UvT, postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

Handtekening student

Voor akkoord namens de Examencommissie FGW

Mw. drs. O.M. Zweekhorst, Secretaris Datum:

Datum:

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF