Aanvraagformulier - Woongroep Marenland

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Aanvraagformulier - Woongroep Marenland...

Description

Aanvraagformulier Voor uw initiatief wilt u graag in aanmerking komen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. Het leefbaarheidsbudget is bestemd voor initiatieven die uw directe woonomgeving verbeteren en onderlinge contacten tussen huurders stimuleren. We vinden het belangrijk dat meerdere huurders van Woongroep Marenland betrokken zijn bij uw plan of idee. Door het invullen van dit formulier willen wij er met u voor zorgen dat doel en resultaat van uw plan of idee helder is. Om te kunnen beoordelen of wij uw aanvraag kunnen honoreren, hebben wij een aantal gegevens nodig.

1. Adresgegevens aanvrager Naam (organisatie) : ………………………………………… Contactpersoon : ………………………………………… Correspondentie-adres : ………………………………………… Telefoonnummer : ………………………………………… E-mailadres : ………………………………………… Wat is uw relatie tot ons……………………….. 2. Om wat voor initiatief gaat het?

3. Waar en wanneer vindt het initiatief plaats?

4. Welk doel heeft u met initiatief?

5. Welke huurders zijn nog meer bij het initiatief betrokken?

6. Is er een relatie met maatschappelijke, politieke of godsdienstige stromingen? Ja/nee Zo ja, welke?

7. Is het initiatief eerder georganiseerd?

8. Welke doelgroep wilt u bereiken? 9. Als u een financiële bijdrage verwacht, om welk bedrag gaat het dan?

10.

Heeft u ook een financiële bijdrage gevraagd aan andere organisaties/instanties?

11.

Als bijlage vragen wij u een begroting van het initiatief toe te voegen.

Ingevuld door : ………………………………………… Datum : ………………………………………… Handtekening : ………………………………………… Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF