Aanvragende psychotherapeut BIG registratienr.

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Clinical Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Aanvragende psychotherapeut BIG registratienr....

Description

Ontleend aan de website van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten Leiden/Den Haag e.o.

B-Formulier Voorbeeld

Protocol Indicatiestelling Psychotherapie en/of Ouderbegeleiding voor meerdere gezinsleden

Aanvragende psychotherapeut Naam:

BIG registratienr.: Adres:

Cliënten ( indien nodig meerdere personen toevoegen) Cliënt 1 Naam:

cliënt 2

cliënt 3

Aangemelde cliënt

vader

moeder

V

M

V

cliënt 4

Voorletters: Geslacht: Postcode: Geboortedatum: Verz.maatschappij: Polisnummer: Aanvraag Soort therapie: ( nummer cliënt toevoegen) O…… individuele therapie O ….. relatietherapie O …. gezinstherapie X 2,3 ouderbegeleiding O …… groepstherapie O ….. alleen indicatiestelling X 1 kindertherapie 1.Eerdere hulpverleningsvormen en resultaat daarvan: Het meisje is door de Schoolbegeleidingsdienst psychologisch onderzocht in het najaar van 2003 i.v.m. achterblijvende schoolresultaten en zeer teruggetrokken gedrag op school. Ze bleek gemiddeld intelligent te zijn en zich door haar klasgenoten bedreigd te voelen. Er heeft vanuit de schoolbegeleidingsdienst begeleiding van de leerkracht plaats gevonden.Het ging een tijdje beter met haar. Vader heeft i.v.m. een chronische nierziekte, die in 2002 begon op te spelen, begeleiding gehad van psycholoog X. Hij heeft zijn ziekte leren accepteren en geleerd zijn gewoonten aan te passen. Moeder heeft geen eerdere hulp gehad; zij heeft veel steun ervaren van haar familie. 2.Actuele situatie en relevante persoons- en ontwikkelingsgegevens: Het gezin bestaat uit vader, moeder en 7-jarige dochter. Vanwege het lang uitblijven van zwangerschap is de dochter na IVF-behandeling van de moeder geboren. Er is 2 jaar geleden een zoontje van 6 maanden overleden aan wiegendood. Het gezin had erg uitgekeken naar de geboorte van het zoontje, een wonder, dat ze niet meer verwacht hadden. Het huwelijk wordt als hecht beleefd. Het lang uitblijven van de zwangerschap, de dood van hun zoontje en vader’s ziekte heeft hen nog nader tot elkaar gebracht. Dochter: De motorische en psycho-sociale ontwikkeling is tot de leeftijd van 4 jaar goed verlopen. Vanaf toen klampte ze zich vast aan moeder. Na de dood van het broertje heeft ze een jaar bij ouders in bed geslapen. Ze doubleert nu groep 3 van de basisschool. Ze heeft 1 hartsvriendinnetje met wie ze alleen bij zichzelf thuis speelt. Ze gaat 1 dag per week naar de naschoolse opvang. Vader: Hij werkt 3 dagen per week als advocaat bij een middelgroot bedrijf. Vanwege zijn ziekte is hij minder gaan werken, maar geeft zich die dagen meer dan 100%. Hij speelt veel piano en zit in een amateur-orkest. Het is zijn tweede huwelijk. Het eerste huwelijk bleef kinderloos. Hij was zelf enig kind. Beide ouders zijn overleden. Moeder: Zij werkt 3 dagen per week als onderwijzeres op een basisschool. Toen vader minder ging werken nam zij er een dag bij. Ze is als oudste opgegroeid in een warm gezin met 4 kinderen. Haar ouders passen regelmatig op, hetgeen hun dochtertje fijn vindt. Mevrouw heeft geen hobby’s buitenshuis. Ze handwerkt graag. 3. Aard van de klacht(en), acuut/niet acuut, veronderstelde luxerende factoren: Ouders maken zich ernstig zorgen. Dochter heeft ondanks extra hulp voor de leerkracht vanuit de schoolbegeleidingsdienst geen vooruitgang gemaakt t.a.v. de leervorderingen. Ze maakt op school haast geen contact met andere kinderen. Iedere ochtend is het een drama als vader of moeder haar naar school brengen. Ze ,

durft niet hardop in de klas te praten. Thuis zijn er inslaapproblemen en nachtmerries. Ze is weer in bed gaan plassen. Ouders veronderstellen, dat alle ellende die ze mee hebben gemaakt de laatste jaren van invloed zijn op de problemen.

4. Hulpvraag: Waarom is de ontwikkeling van onze dochter gestagneerd. Hoe kunnen we er als ouders toe bijdragen, dat het weer lekker met haar gaat. Is ze gebaat bij psychotherapeutische behandeling? Het meisje wil erg graag ’s nachts weer droog zijn. Ze is bang, dat andere kinderen ontdekken, dat ze in bed plast. 5. Klinische observatie: Het is een klein tenger, zacht pratend, angstig meisje. Ze wilde aanvankelijk niet alleen in de spelkamer bij me blijven. Haar moeder werd hier erg zenuwachtig van. Ze ging heel voorzichtig met haar dochter om. Na verloop van een half uur mocht haar moeder naar de wachtruimte, mits ze beslist niet verder weg zou gaan. De tweede en derde keer ging het al gemakkelijker. Ze wil graag met het poppenhuis spelen. Vader en moeder zijn erg bezorgd en uitgeput. Ze zien er slecht uit. Ze huilen beiden als over hun zoontje gesproken wordt. Ze zijn nog vol verdriet. Ook de ziekte van vader baart zorgen t.a.v. het verminderen van zijn nierfunctie en eventuele dialyse, die moet volgen. 6. DSM IV codering:

AS I

AS II AS III AS IV AS V

Cliënt 1 (dochter) 309.21 separatieangststoorn. 307.6 enuresis nocturna 315.9 leerstoornis NAO V71.09 geen diagnose overlijden broertje, ziekte vader GAF 50

Cliënt 2 ( vader)

Cliënt 3 (moeder)

V71.09 geen diagnose Chronische nierinsufficiëntie Overlijden zoontje GAF 60

V71.09 geen diagnose Overlijden zoontje GAF 60

7. Klassieke diagnose/visie/werkhypothese: Een 7-jarig meisje in gezin van 3 personen, dat in 4 jaar tijd veel ernstige veranderingen ( dood, ziekte) heeft meegemaakt en te verwerken gekregen. Hun levensgeluk werd bedreigd. De gezondheidstoestand van vader baart zorgen, zeker op termijn. Ze zijn hierdoor nog meer naar elkaar gegroeid, maar voor de dochter heeft dit een remmende invloed op haar emotionele ontwikkeling en schoolprestaties. Het meisje is een kostbaar bezit, dat ze beschermen en de wereld niet leeftijdsadequaat aankan. 8. Behandeladvies: Individuele psychotherapie voor de dochter gericht op rouwverwerking en vergroten van weerbaarheid en zelfstandigheid. In combinatie hiermee ouderbegeleiding met als doel naar hun kind weer meer vertrouwen te kunnen uitstralen, haar te helpen haar angst te verminderen door er zelf anders op te reageren. Natuurlijk zal ook het eigen rouwproces van ouders hierin aandacht krijgen. Daar het bedplassen voor het meisje zo als klacht wordt gevoeld zal hier via droge-bedtraining zo snel mogelijk aan gewerkt worden. 9. Waarom verwacht U resultaat van de therapie bij deze cliënt(en) gezien zijn/haar/hun mogelijkheden? Ouders zijn zeer gemotiveerd. Ze zien goed, dat ze zo met hun dochter niet op de goede weg zijn. Ze kunnen goed reflecteren op hun eigen gevoelens en handelen. De registratieopdracht, die i.v.m. het bedplassen gegeven was is prima uitgevoerd. Bij het meisje was van contactgroei sprake tijdens de observatie. Verbeeldend spel is een goed medium voor haar. Aanvragende therapeut: Plaats

Datum:

Handtekening/ (stempel)

Toetsingscommissie De behandeling wordt

WEL / NIET

toegewezen.

Naam: Datum: Handtekening:

,

Plaats:

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF