ACHTER DE SCHERMEN VAN HET VATICAAN door

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Rome
Share Embed Donate


Short Description

Download ACHTER DE SCHERMEN VAN HET VATICAAN door...

Description

Donderdag 9 februari a.s., 20 uur, Het Meersenhuis (Oostmeers 5 Brugge): voordracht

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET VATICAAN door Tom Zwanepoel Bruggeling Tom Zwaenepoel is docent Duits, een echte ‘Vatican watcher’ en publicist, vooral i.v.m. het Vaticaan en de pausen. In een eerste deel gaat de spreker in op de geschiedenis en de gebouwen van de Staat van Vaticaanstad. Daarna komen de pausen van de 20ste/21ste eeuw aan bod (Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II, Benedictus XVI), in het bijzonder paus Franciscus en zijn hervormingspolitiek. Tijdens de lezing zal nagegaan worden in welke mate deze Argentijnse paus de Kerk wil hervormen of al hervormd heeft (o.a. Vaticaanse Bank/IOR, de Romeinse Curie, de Pauselijke Raden en de congregaties). In het laatste deel bespreek Zwaenepoel enkele tradities in Vaticaanstad en worden enkele misverstanden uitgelegd (bv. de onfeilbaarheid van de paus, de rode schoenen van Benedictus XVI, etc.). Toegang: 5 euro. Organisatie i.s.m. de pastorale eenheid Sint-Donatianus van Brugge. Dit wordt beslist een zeer interessante uiteenzetting; wees erbij!!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF