Adaptiv brusreducering för CT-bilder

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Adaptiv brusreducering för CT-bilder...

Description

Adaptiv brusreducering för CT-bilder Ungefär tio procent av alla röntgenundersökningar som utförs inom radiologisk verksamhet på sjukhus och vårdcentraler är datortomografi (CT), men de utgör hela 50 procent av den totala stråldosen som patienter utsätts för. Beroende på vilken dos och exponeringstid som patienten utsätts för och även röntgenstrålningens sammansättning kan celldöd, strålsjukdom och cancer inträffa. Därför är det viktigt att i så hög utsträckning som möjligt begränsa exponeringen för strålning, i synnerhet för barn. I röntgensammanhang gäller samtidigt att ju högre stråldos desto bättre bildkvalitet. Det är således angeläget att ta fram olika metoder för att kunna begränsa patienterna för alltför hög exponeringen av röntgenstrålning.

Sapheneia har visat att det finns en stor potential för att kunna minska strålningen med hjälp av bildbehandling. I första hand är det ökningen av brus vid lågdosundersökningar som förhindrar en sänkning av stråldosen. Röntgenbilder som är optimerade med hjälp av bildprocessning innebär en möjlighet för röntgenläkarna att sänka stråldosen proportionerligt, så att en minst lika bra bild erhålls, fast med en lägre stråldos.

Tack vare den specifika användningen på kända typer av CT-bilder kan betydligt kraftfullare metoder än traditionella generella brusreduceringsmetoder användas eftersom metoderna kan optimeras för att användas inom en väldigt specifik domän. De nya metoderna för brusreduktion ska baseras på inlärning, d v s systemet tränas på bilder från en viss domän. Systemet kommer sedan att tack vare den erhållna domänkunskapen kunna estimera en bild med lågt brusinnehåll från ett brusigt original.

Kontakt: Magnus Borga, [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF