Akut lymfatisk leukemi

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Immunologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Akut lymfatisk leukemi...

Description

Akut myeloisk leukemidiagnostik och klassifikation EQUALIS 2017 Rose-Marie Amini Klinisk Patologi, Hematopatologi Akademiska sjukhuset, Uppsala

2001 WHO klassifikationen 2001 och 2008, reviderad 2016 inkluderar myeloida maligniteter 2008

Reviderad 2016

Diagnostik av AML • 20 % myeloiska blastceller i blod och/eller benmärg eller förekomst av vissa specifika kromosomavvikelser • För klassifikation krävs • Morfologi-ange grad av utmognad • Immunfenotypning med flödescytometri-viss morfologi och immunfenotyp associerad med vissa specifika genetiska avvikelser • Cytogenetik och molekylär genetik • (Enzymcytokemi) (endast AML)

Auer stavar representerar fusion av primära lysosomala granula

• AML med ”specifika genetiska avvikelser” (”recurrent genetic aberrations”) • AML med myelodysplasi-relaterade förändringar • Terapi-relaterade myeloiska maligniteter • AML NOS “ospecificerad” • Myelosarkom • Myeloiska maligniteter hos Downs syndrom • -TAM, myeloid leukemi associerad med Downs syndrom

AML med specifika genetiska avvikelser • AML med t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1 • AML med inv (16)(p13.1q22) eller t(16;16)(p13.1:q22); CBFBMYH11 • APL med PML-RARA • AML med t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2A • AML med t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214 • AML med inv(3)(q21.3q26.2) eller t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM • AML (megakaryoblastisk) med t(1;22)(p13.3;q13.3); RBM15MKL1 • AML med NPM1 mutation • AML med biallelisk mutation av CEBPA “Provisional entity”: AML med BCR-ABL1 AML med muterad RUNX1

AML med t(8;21) • Blastandel kan vara = 20 % blaster i benmärg eller blod samt dysplasi (>50% dysplastiska celler) i 2 eller fler myeloida linjer, vanligen inkluderande megakaryocyter • Eller • MDS-specifika kromosomförändringar • Eller • Tidigare MDS diagnos • Dysplasin måste finnas innan behandling • Kan uppkomma de novo eller efter MDS eller MDS/MPN • CAVE! Förekomst av NPM1 mutation eller biallelisk CEBPA klassificerar leukemin i annan kategori AML med specifik genetisk avvikelse

• AML med ”specifika genetiska avvikelser” • AML med myelodysplasi-relaterade förändringar • Terapi-relaterade myeloiska maligniteter • AML ospecificerad • Myelosarkom • Myeloiska maligniteter hos Downs syndrom • -TAM, myeloid leukemi associerad med Downs syndrom

Terapi-relaterad AML • Efter behandling med cytostatika Alkylerare, topoisomeras II hämmare Antimetaboliter, anti-tubilinagerande substanser • Efter strålning

• AML med ”specifika genetiska avvikelser” • AML med myelodysplasi-relaterade förändringar • Terapi-relaterade myeloiska maligniteter • AML ospecificerad • Myelosarkom • Myeloiska maligniteter hos Downs syndrom • -TAM, myeloid leukemi associerad med Downs syndrom

AML, ospecificerad (vanligast!) • • • • • •

• • •

AML med minimal differentiering AML utan utmognad AML med utmognad Akut myelomonocytleukemi Akut monoblastleukemi och akut monocytleukemi Erytroid leukemi (obs nu 20% blaster skilj mot tidigare klassifikation) Akut megakaryoblastleukemi Akut basofil leukemi Akut panmyelos med myelofibros

AML med minimal differentiering
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF