Alex Mustert - PolitiekDelft.nl

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Alex Mustert - PolitiekDelft.nl...

Description

Vindt Atlantis,vindt‘tPARADIJS!(Pardes=tussen 4 Rivieren:Gihon+Pison=Sinus-Arabicus& Persicus Millionair Paul Sulitzer,vond’El -Dorado’Cibola in Amazonië i/dRoman”Le Roi-Vert”(Dupuis 1995) +CONFLIKTENm.Goudmijnen(Garimpéros)RubbertappendeSeringueros; Creolen;Yanomami;Guaharibos,Barrios Volgens Solomons’Hooglied,waren de’Huizen’v.Zilver m.Daken v.Goud inOFIR(*én ivoor)dus véél Olifanten! HavenvanADEN-Port,herbergt

Atlantika, de Stad der 7Heuvelen(=INSULAE)hier leefden’A-ROMAtii(Herodotus) (5)Atlantis websites zijn’Sociale-Media’=het is inmiddels, ONbelankrijk, Atlantis dáádwerkelijk te’localiseren’! Atlantologen(amat-Historici)zijn Blind voor deOlifant i/d Kamer:Atlantis(+ThaiLand) betekend:”WitteOlifant“Stad Keizer,Chin-Huang-ti,noemde’t chinese-rijk, naar Atlantis’Cathay’Land v/h Midden en Nippon= Chipango, Japan, naar:Kas-Yappan(=het Land’Put of Punt’)Cathay=Catan=Setiu(= Land v.Seth) Atlantis was het Paradijs op Aarde(Arabië)Wilde dieren vraten elkaarniet,want:Wolf, Leeuw+Schaap zijn Stam-namen v.d.Atlanten! VolgensEuhumeros,heette Atlantisóók,MORIA(Olifanten)Land(Gen.22-2) MEROPIA,dat

lag,tégenover de Bronnen van de Nijl in de MontesLunae,in:BóvenEgypte,B.V. (Sudan.)’t Zogen.’Eilanden’Rijk lag midden-i.d.Atlantische Oceaan(Okeanos=De ‘Bekénde’WéreldRivier!) deBijbel noemt’tParadijs,MésoPotamia(Latijns,Terra-Bia.)De(Oost-en) Wést-Oceaan=DeSinusArabicus De7goudEilanden v.Helios=groothandelsProtectoraat.(Trogloditae) vanOost-Afrika t/mIndus,genaamd: Sheba(=Saba)Shettiu /Hatti/Boötia/Ogygos.Farao Amenhotep-2 had2zoons: Daunus &Faunus= Assurnasirpal2&Thutmoses4(900-890)Assurnassibal2is,AbdiAshérta/Bén-Haddad2/Nycteus, Hááttebroer+voerdeoorlog(omZusjeA)(Titano-Machia860=WO.1)Z’nZoontje,Salmanassar3(=BenAdadidrie) ’Aziru’,deed dit’dunnetjes’over, in de GigantoMachia(ca.855=WO.2)en‘onteigende’Amenhotep-3 KoningSalmanassar-3 noemdt zichGOD(Jahwéh=Ra-Amén)+zijn arme onderdanen’hárde-Zondaars’ Boek Genesis-3Vers3, maakt v.Adam(=Amenhotep-3)Anderson’s’Blote’Keizer(Nágas)=ParadijsSlang. De Latines(=Rutuli/Retinue.)v.ArabiaFoëlix bleven Assyrisch tot Seti-1Zuid-Arabië terugveroverde,waarna Zoon Rameses2‘tweer aanBabylonië verkóópt: i/d Slag-bij-Khades(605)(=Ras-Aden/= RasAtala) deDubbeleAdelaar was’tGrootzegel v.Atlantis. Medusa=Goodwill(Hec-Athe)=’misterinbetween’Ikoon v.d.Handelsmonopolie, háár’Hoofd’(=Króón’Hém-Hém’,had 3 Slangen’t Egypties origineel:12 én 3Manen Deze EgyptieseKroon,staat o/h hoofd v.Darius-1(500vC)i/d TroonZaal v.Perzén-Polis &Tel-Amarna De Aarde drááide mét Mars, rond

Planeet Jupiter, tot-1055, toenVenus(=Isis)hen eruit-knikkerde Het Venus-Máántje(=Hephaistos-Luna-Eurynome)botste op’t Mars-Máántje(=Mercurius)Dit,heet de’Strijd’tussen:Seth=De Maan&Horus=Mercurius(Bijbels:De Apokalyps!)Mbotst tegen de Noordpool v.Mars(=BorealisBasin)De’MaanWólf(>Perrault!)’werd beschádigd!(Atkin’s Hole.)én nam Mars-waterén’gruis’mee Aarde,vingMaanin(1055vC)DeMaanstáárt(BifrostMaruts)sloegdeGróótsteKratersinzeebijMexico(Yucatan) Assyriërs, noemden de ingevangen satelliet Nibiru;Babylon,Inanna; Egypte, TiaMaat(=Anat.)in 855 botste de Maan zélf,op Hawaii; de Aardas kántelde 23.5%dd.kinétischeRésonnantie. Terwijl deAardbol vertráágde,draaide’t zééwater gewoon door! Gevolg:( 3)Méga-TsunamisinAtlantis mét name genoemd:Apokalyps1=Zónsvloedv.Deukalion(=Farao Ahmose)+2xVloedv.Ogygos(=3xDwarka) d.d. Topografie v. Arabië,tussen 2 Zeearmen(Sinussen)spoelden Bossen énSteden i/d Golfv.Aden Atlantis 3e-Tsunami,staat in:Koran Surat-89(‘All-Fair’) De(Proto-)Grieken hadden Nu,álles verloren De 25eEthiop.Dynastie eindigde d.d.aanvalv.Sanherib op Jeruzalem(=HeiligeStad’Ghades 705vC) Sanherib(Sargon2)gaf de Grieken,provisies,voor stichting v.assyrische Koloniën a.d.Middenlandse-Zee De zogen.’Griekse’PlaneetGoden zijn daarom assyrisch. (DeSterrebeelden echter puurEgypties) Sa(-turnus)is Assurnasirpal2;Jupiter isSalmanasser3;Athené is’Assyrië’;Latinus(Evánder)is Amenhotep-3 La-tinus =Apollo. Zóón,heette Palatinus(ofPállas)=Amenhotep4/Akhnaton=PolitiekeDooddoor’Athené/Jup iter Egyptische-Dido(-El-y-Saba) =Tiy =Artemis,stichtte Athené/Rome én Cárthago(=Ras-Fártak) in Aden, (dd860vC)Golfv.Aden was deOUDE-Midden-Zee(Eridanus)GrRom.beschaving i/d’Med’kwampasvánaf705vC CONCLUSIE:’Atlantis’was Latium(Nu:La-hey)Ladon=Levántia. Grieken stichtten Assyr.Koloniën in Europa:705 vC. Médestanders: Stan-Deyo; Sir R.Fiennés; Jacques-Hébert; August-Hunt; E.Sweeny 120 Kranten, 10 Leidse Profs,& SciFi-tv, lachtendeze 11eAtlantis-Theorie hardtelijk-uit(2008)! Famous QUOTE 1984 But if you don’t wánt me here I am equally happy

to go back,hunting the Purple Buffaloo

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF