Alexander de Grote

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Alexander de Grote...

Description

Op het einde van de 6de eeuw v. C. is het Perzische Rijk gigantisch.

Toch proberen de Perzen nog uit te breiden...

… naar Griekenland !

De Griekse steden verzetten zich en samen verdrijven ze de Perzen.

Athene

Perzen Sparta

Na de Perzische oorlogen raakt Griekenland verdeeld...

De verschillende stadstaten (poleis) bestrijden elkaar.

De rol van Athene verzwakt... Philippus van Macedonië onderwerpt heel Griekenland !

Slag bij Chaeronea, 338 v.C.: Athene en Thebe worden verslagen: Macedonië heerst !

Wanneer koning Philippus in 336 v.C. vermoord wordt, volgt zijn zoon hem op. De geschiedenis zal hem niet onthouden als Alexander III, maar als...

Hoe verdiende hij die eretitel ?

Kijk mee!

Olympias Alexander

Philippus II

Angelina Jolie als Olympias…

Alexander krijgt een degelijke opvoeding. Aristoteles, een groot geleerde, is zijn leraar.

Aristoteles

Alexander temt zijn geliefde paard

BUCEPHALUS

Slag bij Chaeronea, weet je nog ? De jonge Alexander toont reeds zijn moed en tactisch doorzicht.

Hoe oud is hij nu ? Inderdaad, 18 !

Philippus wordt vermoord en Alexander wordt koning Macedonië. De stadvan Thebe komt in opstand.

Alexander maakt de stad met de grond gelijk. De andere Griekse stadstaten buigen voor zijn macht.

In Korinthe laat Alexander zich uitroepen tot algemeen bevelhebber van de Grieks-Macedonische troepen voor een veldtocht tegen de Perzen.

Alexander steekt met een leger van 50.000 man de Hellespont over naar Klein-Azië.

Weet jij waar de Hellespont ligt?

bij de Granicus: een eerste overwinning op de Perzen

In Tarsus wordt Alexander ziek na een bad in de Cydnus.

De Gordiaanse knoop

Alexander verslaat de Perzische koning Darius III bij Issos. Darius vlucht, zijn familie valt in handen van Alexander.

Alexander trekt door Syrië en Fenicië naar Egypte.

Alexander wordt in Egypte ontvangen als opvolger van de farao’s. In de oase van Siwa, in de Egyptische woestijn, wordt hij begroet als zoon van Zeus/Ammon.

InWeet Egypte jij waar stichtAlexandrië hij de stadligt Alexandrië. ? Later zal hij nog andere steden met dezelfde naam stichten.

Alexander was here…

Alexander verslaat het leger van Darius in de slag bij ...

Na de slag bij Gaugamela verovert hij Babylon en Soesa.

Soesa Babylon

Ook Persepolis, de oude hoofdstad van het Perzische rijk, wordt in de as gelegd. Alexander wordt basileus (koning) van de Perzen.

Persepolis

Een Iraans landschap

Alexander koning van de Perzen? En Darius dan? Darius wordt door samenzweerders uit zijn eigen hofhouding vermoord.

Alexander bereikt de Kaspische Zee, daarna trekt hij nog verder naar het oosten.

Na een uitputtende tocht door de woestijn bereikt hij de Oxus-rivier (mondt uit in Aralmeer).

Er volgt een verbeten strijd tegen Spitamenes in Bactrië.

Tijdens een dronkemansruzie vermoordt Alexander Clitus. Dit was een oudgediende van zijn vader Philippus. Clitus had kritiek geleverd op Alexander. De macht steeg hem waarschijnlijk naar het hoofd!

Alexander trouwt met de oosterse prinses Rhoxane.

Heel wat Grieken zijn het rondtrekken beu en keren naar huis terug. De rangen worden meer en meer aangevuld door soldaten uit verslagen oosterse volkeren

Alexander trekt naar Indië met zo’n 120.000 man. Het leger steekt de Indus over.

Bij de Hydaspes staat Alexander voor het leger van de Indische vorst Porus.

Het inzetten van olifanten brengt het leger van Alexander eerst in verwarring, maar uiteindelijk behalen ze de overwinning.

Alexander verliest zijn geliefde paard Bucephalus.

Alexander wil doorstoten naar de rivier Ganges, maar zijn soldaten willen niet meer verder. De terugtocht naar Perzië wordt aangevat.

Zuidwaarts langs de Indus, door de woestijn,…

De vloot vaart de Indus af en volgt de kust naar de Perzische golf.

Alexander bereikt Soesa.

In Soesa:  

In het kader van Alexanders vermengingspolitiek trouwen 10.000 Macedoniërs met inheemse vrouwen. Het wordt een massale huwelijksplechtigheid ! Alexander zelf trouwt met een tweede vrouw, Stateira, een dochter van Darius. Hij maakt plannen voor de verovering van Arabië, Carthago en Italië. Zijn onafscheidelijke vriend en trouwste generaal, Hephaestio, sterft.

In Babylon bezwijkt de uitgeputte Alexander aan koorts.

Dood van een groot man… Met een groot rijk…

Zijn rijk wordt verdeeld onder zijn vroegere generaals(=de diadochenrijken).

Koning Antiochus met Hercules

Hij wordt in Alexandrië begraven.

Tijdens het Hellenisme werd Alexandrië het centrum van handel en cultuur !

Nu volgen enkele attracties uit het oude Alexandrië !

De andere wereldwonderen:

Geraadpleegde bronnen    

    

   

Atlas der Algemene geschiedenis, F. Hayt Sesam, Atlas bij de wereldgeschiedenis, H. Kinder en W. Hilgemann Phoenix, Handboek Latijn voor het tweede jaar Griekenland, dageraad van onze beschaving, T. Groffi en J. Engels Van Alexandros tot Zenobia, E. M. Moormann en W. Uitterhoeve www.pharos.alexandria.ucsb.edu www.pothos.org www.uk.sis.gov.eg./eginfnew/history/html/album.htm www.unmuseum.org/pharos.htm wso.williams.edu www.zevenwonderen.nl www.archiatros.com/am/images/pompejialexander.jpg perso.club-internet.fr/peternad/peintre/apelle06.htm

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF