Algemeen - Van de Velde

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, The Crusades
Share Embed Donate


Short Description

Download Algemeen - Van de Velde...

Description

Presentatie Geschiedenis De Middeleeuwen Ridders en Kruistochten

Wat is een ridder?(film)

Het kasteel Het kasteel was puur verdediging (film)  Tochtig en kil (film)  Dikke muren, kleine vensters slotgracht (film) o Aanval op een kasteel (film) 

Hoe word je Ridder

 

Waar of niet waar? Als het de bedoeling was dat een baby zou opgroeien tot ridder, dan moest hij zijn eerste hapje met een zilveren lepel eten.NIET WAAR. De baby moest zijn eerste hapje van het puntje van zijn vaders zwaard eten als hij later ridder wilde worden. Het was dus maar beter dat een vader geen trillende handen had als hij zijn baby voerde, anders had je de kans dat het kind geen ridder werd, maar degenslikker!

Een Ridder trekt voor de veldslag zijn wapenrusting aan. De jongen die hem hierbij moest helpen heette een schildknaap.  Waar of niet waar  Zwaarden werden gepoetst met een doek die in azijn gedoopt.  WAAR. Het zwaard werd in de schede bewaard, maar toch werd het snel dof. Het was waarschijnlijk de vervelende taak van een schildknaap om zwaarden en harnassen te poetsen met azijn. Maliënkolders werden in een zak met zand en azijn gestopt en heen en weer geschud tot ze schoon waren. (Pas op: dit werkt niet met je gymkleren!) Wat kostte een harnas? 

Voor een compleet harnas moest je tegen het eind van de Middeleeuwen (omgerekend naar geld van nu) 75.000 Euro neer tellen. Ridders waren dus over het algemeen rijke landheren, want alleen rijke stinkerds konden zich dat soort bedragen veroorloven.

   

De Ridderlijke uitdaging. Wat doe je? Jij bent de graaf van Suffolk. Tijdens een veldslag word je gevangen genomen door. ..een schildknaap. Je schrikt je een ongeluk als je erachter komt dat hij geen ridder is iedereen zal er schande van spreken. Wat doe je met de schildknaap? a. Je geeft hem geld om zijn mond te houden. b. Je riddert hem ter plekke. c. Je maakt hem af. b Veel ridders vonden dat je als ridder alleen maar door een andere ridder gevangen mocht worden genomen. Een ridder hoefde dan ook alleen maar zijn hand op de schouder van de ander te leggen met de woorden: " Ik sla u tot ridder" . Als op die manier de een of andere boer was geridderd, ontstond er soms een hoop heibel, waarbij uiteindelijk de boer de schuld kreeg, want de adel wilde eigenlijk niet dat een boer zomaar de mogelijkheid kreeg om tot hun stand toe te treden. Zelfs als hij er niet om had gevraagd om ridder te worden!

 

   

De Ridderlijke uitdaging. Wat doe je? Koning Edward I van Engeland heeft een toernooi georganiseerd zodat je wat kunt oefenen, en hij doet zelf ook mee. Het zou niet zo'n slim idee zijn om de koning te doden, dus stem je er mee in om een zwaard te gebruiken dat... a...van rubber is gemaakt. b...van bot is gemaakt. c. ..van walvisbeen is gemaakt. Rubber was nog niet uitgevonden, suftie, dus ga je schamen als je a. hebt gezegd. De 38 ridders van koning Edward die in 1278 aan een toernooi meededen, hadden zwaarden van walvisbeen en een 'harnas' van gekookt Ieer -hard maar licht - en houten schilden. Slimme Ed. Hij kon zich namelijk heel goed zijn eerste toernooi van twintig jaar daarvoor herinneren, waarbij twee ridders omkwamen en een ander een deuk in zijn hersenpan opliep. Sindsdien bewaarde hij het echte bloedige hakwerk voor de slagvelden waar hij zijn oorlogen uitvocht

 

Waar of niet waar? Als een ridder in harnas van zijn paard viel, meer op en kon hij dus ook niet verder vechten.NIET WAAR. In de meeste harnassen kon een ridder zich heel gemakkelijk bewegen. Hij kon een salto maken en op zijn paard springen. Met alleen een borstplaat om kon een ridder een ladder aan de binnenkant beklimmen knap lastig, maar wel veel veiliger als je een kasteelmuur wilde bestormen!

 

   

De Ridderlijke uitdaging. Wat doe je? Jij bent koning van Engeland en in 1274 doe je mee aan een toernooi in Frankrijk. In het strijdgewoel vecht de hertog van Chalons zich een weg naar jou toe en probeert je van je paard af te werken. Dat is pas valsspelen! Wat doe je? a. Je verzet je uit alle macht en probeert hem van z'n paard te krijgen. b. Je roept je ridders om de valse gluiperd van je af te krijgen c. Je wringt je los en weigert verder te vechten. Koning Edward liet zich niet kisten en wierp de hertog op de grond. De Franse ridders waren woest en wilden bloedig wraak nemen. Engelse voetsoldaten die naar het krijgsgewoel stonden te kijken, richtten hun pijlen op de Fransen, die dus wel hun gemak moesten houden. Daarna werd een regel ingevoerd dat ridders elkaar niet met de hand mochten bevechten -een lans, een bijl of een zwaard was oké, maar niet met de hand!

  De Ridderlijke uitdaging. Wat doe je? Jij bent de dolende ridder Ulrich von Lichtenstein. (Een dolende ridder meende dat het zijn plicht was om door Europa te zwerven, op zoek naar een kans om een goede daad te verrichten.) Je ontvangt het bericht dat een zekere dame verbaasd was te zien dat je een bepaalde vinger nog had, omdat haar was verteld dat je die vinger was kwijtgeraakt toen je voor haar in een toernooi vocht. Wat doe je? a. Je hakt een of andere arme kinkel een vinger af, die je naar haar opstuurt. b. Je hakt je eigen vinger af en stuurt die naar haar op. c. Je laat een model van je vinger maken van puur goud, en die stuur je naar haar op. b Ridder Ulrich was zo gek als een deur. Ze zeggen dat hij voor de eer van de edele dame zijn eigen vinger heeft afgehakt. Maar goed dat ze niet dacht dat hij zijn hoofd kwijt was!

 

   

De Ridderlijke uitdaging. Wat doe je? 1. Erneis d'Orleans is een verrader. Je komt hem in de kathedraal tegen, bij de kroning van koning Lodewijk. Wat doe je? a. Je hakt hem aan stukjes met je zwaard. b. Je verkoopt hem een knal voor zijn hersens. c. Je laat hem gaan. 1 b. Je mag best een verrader om zeep heIpen, zelfs in een kerk, maar je mag geen bloed laten vloeien op heilige grond. De Franse ridder Guillaume d'Oran doodde Erneis met een vuistslag.Een gevangengenomen ridder werd meestal goed behandeld. Hij at mee aan tafel, speelde schaak en ging uit jagen.

De prijs van de vrijheid  Een ridder werd mee gevangengehouden op een kasteel, tot het losgeld eindelijk kwam. Dan onderhandelde een heraut over zijn vrijlating. Tegen het eind van de 12de eeuw werd in Frankrijk de religieuze orde van Trinitariërs opgericht om de betaling van losgeld voor gevangengenomen kruisvaarders te regelen 

 

Losgeld voor een koning Het losgeld was soms zeer hoog. In 1193 eiste Hendrik VI, keizer van het Heilige Roomse Rijk, 150.000 marken (onge veer 45 miljoen Euro) voor de vrijlating van Richard Leeuwenhart, de koning van Engeland.Na de veldslag of belegering begon het plunderen. Ridders en soldaten beroofden de doden van hun kleren, wapens en wapenrustingen, stalen geld en zelfs kerkschatten.

De Kruistochten In 1095 predikte paus Urbanus II in Clermont in Frankrijk. Hij riep alle christen op tot een heilige oorlog, of kruistocht tegen de Saracenen  film 

De Kruistochten op een rij     

1096 Eerste Kruistocht (volkskruistocht) 1147 Tweede Kruistocht 1189 Derde Kruistocht 1204 Vierde Kruistocht 1212 Kinderkruistocht

Jeruzalem (film)

Tempelridders of TempeliersKruisvaarders bidden voor de slag in het vertrouwen dat God aan hun kant staat. Ook de moslims waren er stellig van overtuigd dat ze streden voor een heilig doel. Wie sneuvelde, kwam in het paradijs, zo geloofden ze.Een beleg tijdens de kruistochten (links) was vaak lang en slopend. Terwijl de belegeringswerktuigen de muren bestookten, smolten de vermoeide soldaten in hun zware wapenrusting bijna in de blakerende zon. De kruisvaarders keerden zich ook tegen hun bondgenoot, het Byzantijnse rijk. In 1204 veroverden ze de hoofdstad Constantinopel, met muren (boven) uit de 5de eeuw.

 

Wis tie dat...? De Turken konden net zo meedogenloos zijn als de christenen. In 1119 bijvoorbeeld werd kruisridder graaf Robert na een gevecht gevangen genomen en naar de Atabeg (een gouverneur) van Damascus gebracht. De Atabeg trok zijn zwaard en hakte Roberts hoofd eraf. Alsof dat niet wreed genoeg was, voerde hij Roberts lichaam aan de honden. De schedel hield hij echter. Deze werd met juwelen versierd en als drinkbeker gebruikt!

   

De Ridderlijke uitdaging. Wat doe je? Tijdens de Eerste Kruistocht ben jij Ascalon aan het belegeren met meer dan duizend soldaten en vijftig ridders. Het is je eindelijk gelukt een bres in de muur te slaan. Wat doe je nu? a. Je laat veertig ridders de stad binnenstormen, terwijl de overige tien de rest van je eigen leger tegenhouden. Zo kunnen die eerste veertig met de eer gaan strijken. b. Je stuurt eerst voetsoldaten en boogschutters de stad in en daarna volg jij met je vijftig ridders. c. Je laat je vijftig ridders de stad binnentrekken zodra de voetsoldaten klaar zijn om te volgen. Gerald van Ridfort koos voor roem. Hij ging met veertig ridders door de bres, terwijl de andere tien zijn eigen leger tegenhielden. Zo konden zijn veertig uitverkorenen alle roem en eer krijgen. Dat is pas ridderlijkheid! Het was trouwens goed stom ook. De veertig ridders kregen geen roem en eer, maar een grafsteen: ze werden gelijk in de pan gehakt. De soldaten die hen hadden kunnen redden en de slag hadden kunnen winnen, stonden op speerworp afstand buiten de muren

Tijdens de kruistochten begingen beide partijen de vreselijkste wandaden. Afgehakte hoofden (boven), dode dieren en besmette lichamen werden over de muur gegooid om het de verdedigers nog moeilijker te maken. Ze schoten dit met een blijde over de muur heen (film)Het beleg van Akko in 1189. De kruisvaarders hadden de stad helemaal omsingeld, maar konden hem niet innemen. Hier zie je een mislukte poging om de muur vanuit zee te bestormen, met belegeringstorens die er op galeien heen geroeid worden. Aan de landzijde hebben de kruisvaarders rond hun eigen stellingen versterkingen gebouwd tegen verrassingsaanvallen -zowel door de soldaten in de stad als door de Saracenen, die een eind verder gelegerd liggen.

 

De Ridderlijke uitdaging. Wat doe je? Jij bent koning Richard II van Engeland en je bent in Palestina aangekomen. Daar hoor je dat de Turkse moslims 1500 christenen gevangen houden, en dat ze een stukje van het kruis hebben waarop Jezus werd gekruisigd. Daar staat tegenover dat je zelf 2700 Turkse gevangenen hebt. Je wilt je eigen gevangenen en het kruis terug. De Turken willen alleen de gevangenen ruilen. Wat doe je? a. Je ruilt 1500 Turken voor 1500 christenen, maar je houdt 1200 Turken achter totdat je het kruis terugkrijgt. b. Je biedt 2700 Turken in ruil voor 1200 christenen, en vervolgens 20.000 goudstukken voor het kruis. c. Je zegt de Turken dat ze het kruis en de 1200 christenen wat jou betreft kunnen houden. Daarna maak je de 2700 Turkse gevangenen een kopje kleiner. Koning Richard liet de Turkse gevangenen ombrengen met zwaarden en speren. De Turken hebben toen natuurlijk de christenen afgeslacht ze hebben ze allemaal onthoofd. Koning Richard vond dat er niks verkeerds aan was om Turken af te maken, want Turken waren immers geen christenen. Ook de paus vond het best dat niet-christenen door ridders werden afgemaakt. Misschien dachten de christelijke gevangenen daar trouwens anders over, toen ze werden onthoofd!

 Slimme belegeringen quiz Hosn AI Akrad in het Heilige Land, 1099. Je hoort bij de Turken en jullie zijn omsingeld door kruisridders die jullie zonder pardon afslachten als het ze lukt om binnen te komen. Jullie beschikken alleen over een kudde schapen. Ook al zijn het geen woeste vechtschapen, ze kunnen toch van pas komen om je te helpen ontsnappen. Hoe? Tip: de kruisvaarders hebben erg weinig eten bij zich. Antwoord: Laat een paar schapen los als het donker wordt. De hongerige aanvallers zullen achter de schapen aan hollen. Terwijl de aanvallers bezig zijn, kruip je stiekem je kasteel uit, dat nu door de rest van de schapen wordt verdedigd. Toen de kruisridders de volgende dag aanvielen, vroegen ze zich af waarom de Turken niet terugvochten! Dit was een veldslag waarbij de kruisvaarders een roemruchte overwinning boekten, maar waarbij niemand werd gedood of gevangen genomen.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF