Algemene toelichting budget

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Algemene toelichting budget...

Description

Algemene toelichting budget Gedeputeerde bevoegd voor financiën, Ludwig Caluwé

1 - 23/07/2017

Schrappingen en investeringen • Omwille van afslanking van provincies is meerjarenplan virtueel

• Maar afslanking van provinciale taakstelling heeft nog geen effect in 2016

• Wel geschrapt in 2016: Compensatie van Vlaanderen voor Vlaams besliste belastingvrijstelling voor materieel en outillering

• Provinciale Belastingen blijven onveranderd. (tarief

bedrijfsbelasting daalt licht omwille van negatieve index.)

2 - 23/07/2017

Belangrijkste investeringen • Belangrijkste investeringen aangerekend in 2016 • Nieuw provinciehuis • Renovatie schouwburg de Warande • Renovatie campus St. Godelieve Rivierenhof • Heritage: renovatie en onroerend erfgoed • Waterlopen en waterbekkens • Renovatie sporthal De Nekker • Vervangbouw dienstgebouw sporthal Peerdsbos

• fietsostrades

3 - 23/07/2017

Ludwig Caluwé Gedeputeerde bevoegd voor Financiën, Economie, Landbouw, Patrimonium, Innovatie

4 - 23/07/2017

Economie en innovatie • Uitwerking economische barometer

• Ontwikkeling en verduurzamen van bedrijventerreinen en –centra • Detailhandel • Strategisch commercieel plan voor gemeenten • coaches in meer dan 20 gemeenten - Voorjaar 2016: 25 gemeenten • lopende: Berlaar, Turnhout, Beerse Vosselaar en Oud-Turnhout, Heist o/d Berg, Nijlen, Geel en Groene 6 • aanvraag ingediend: Kalmthout

• Retailcompass

5 - 23/07/2017

Economie en innovatie Hervorming Sociaal-Economisch Streekbeleid Havencentrum • focus op jongeren, samenwerking met Talentenstroom en

Talentenfabriek, vernieuwing van tentoonstelling

• Innovatie • Kamp C, Innovatie-, Technologie- en Kenniscentrum (INNOTEK),

Wetenschapspark in Niel

• VITO: focus op geothermie

6 - 23/07/2017

Landbouw • Nota Ruimte • Zoeken naar ruimtelijke ontwikkelingspotenties voor landbouw in het

open ruimte gebied • Zoeken naar ruimte voor glastuinbouw en de dierlijke teelt in harmonie met de omgeving

• Glastuinbouw • Zoektocht naar ontwikkelruimte

• Zoektocht naar duurzamere warmte- en CO2 bronnen

• Hoeve- en streekproducten • 2016: nieuwe website • Lekkers- met Streken-terrassen • in hele provincie

7 - 23/07/2017

Patrimonium • Realiseren van investeringsbegroting • Bouw nieuw provinciehuis • De Warande – renovatie van de schouwburg • St Godelieve Campus Rivierenhof – renovatie campus • Museum voor edelsmeedkunst, juwelen en diamant – renovatie Suikerrui • Campus Vesta - realisatie van de tweede oefenplaat • Peerdsbos – vervanging van dienstengebouw • Fotomuseum – bouw Lieven Gevaerttoren

8 - 23/07/2017

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF