Amerikanska revolutionen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Colonialism
Share Embed Donate


Short Description

Download Amerikanska revolutionen...

Description

Amerikanska revolutionen 

Amerika delades upp (blev kolonier) mellan många olika europeiska stater (kolla karta på sid.157 i Hi3). Det mesta av dagens USA tillhörde England.Triangelhandeln – visa på kartan. Européer sålde t.ex. vapen till Afrika Slavar från Afrika till Amerika – Tobak och bomull från Amerika till Europa (man reste som i en triangel, alltså).Råvaror (t.ex. bomull) från kolonierna användes i industrin i England."No taxation without representation". Amerikanerna irriterade sig på skatten som de tvingades att betala på te, och att de inte fick vara med och bestämma.“Boston tea party” 1773. Amerikaner slängde massor av te i havet utanför Boston (påminn om filmen vi såg för två veckor sedan).Frihetskriget 1776 – 1783 Amerikanerna gjorde uppror mot Storbritannien. Amerikanerna fick hjälp av bl.a. Frankrike. Till sist vann amerikanerna och blev fria (och bildade landet USA).USA blev världens första republik 1789. George Washington blev den förste presidenten. Landet blev med tiden det mäktigaste och rikaste landet i världen.

Detta diskuterade vi sedan på lektionen: Vilka fler presidenter kan ni? Vilket nummer kommer den kommande presidenten (Clinton eller Trump) att ha?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF