Ansökan skickas med mail till

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Ansökan skickas med mail till...

Description

Intresseanmälan Affärsutvecklingscheck Utveckling av nya Varor och tjänster Ansökan skickas med mail till: [email protected] Alternativt med post till: Almi Företagspartner Jönköping AB Att: Werner Hilliges Klubbhusgatan 13 553 03 Jönköping 070-837 13 89

Syftet med intresseanmälan är att säkerställa att de grundläggande villkoren uppfylls innan en eventuell ansökan ska skickas in. Vid frågor, tag gärna kontakt med kontaktperson från projektledningen så snart som möjligt. Intresseanmälan fylls i av företaget och fungerar som ett diskussionsunderlag innan en ansökan skickas in till projektledningen. Observera att detta därför INTE är en ansökan. När projektledningen bedömt Ert företags formella förutsättningar för stöd från programmet kommer Ni att kontaktas för besked om en eventuell skarp ansökan om stöd. Alla uppgifter behandlas under sekretess

Uppgifter om sökanden Företagsnamn* Klicka här för att ange text.

Organisationsnummer* Klicka här för att ange text.

Utdelningsadress* Klicka här för att ange text. Postnummer* Klicka här för att ange text.

Ort* Klicka här för att ange text. Omsättning senaste året*

Kontaktperson* Telefon/mobil* Klicka här för att ange text.

E-postadress* Klicka här för att ange text.

* = Obligatoriska fält

Kort beskrivning av företaget Mål/vision, affärsidé/modell, strategi samt Era nuvarande varor och tjänster

Klicka här för att ange text.

Antalet anställda* Klicka här för att ange text.

Kort beskrivning av produkten/tjänsten som Ni avser att utveckla Vad är det som ska utvecklas?

Klicka här för att ange text.

Beskriv kort vilken kundnytta som utvecklingen ger

Klicka här för att ange text.

Varför ska Ni göra denna varu- eller tjänsteutveckling? Vad är målet? Ökad omsättning, anställa fler, export?

Uppskattad extern kostnad för affärsutvecklingen (exklusive kostnader för direkt marknadsföring och försäljning) Externa utvecklingsinsatser, behov av externa utvecklingsresurser, samarbetspartners, utvecklingsinsatser mm Specificera grovt vad medlen ska användas till

Hur avser Ni att motfinansiera stödet med 50 %?

Sida 2 av 2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF