Ansvarsfull upphandling och ekonomi Trafikverket

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Ansvarsfull upphandling och ekonomi Trafikverket...

Description

GRI‐aspekter

Kategori: EKONOMISKT ANSVAR Aspekt: Ekonomiska resultat

GRI‐aspekterna motsvarar Trafikverkets teman för  samhällsansvar

Aspektens beräkningsgräns (G4 ‐ 20‐21) Enheter som ingår i beräkningsgränsen

Ansvarsfull upphandling och ekonomi

Trafikverket + NTM ansvarsområdet trafik  (finansiering av väghållning och markupphandling)

Indikatorer som ska rapporteras

G4‐EC1 Aspekt: Marknadsposition

Ansvarsfull upphandling och ekonomi

Trafikverket + NTM ansvarsområdet trafik  (finansiering av väghållning och markupphandling)

Aspekt: Indirekta ekonomiska effekter

Ansvarsfull upphandling och ekonomi

Trafikverket + NTM ansvarsområdet trafik  (finansiering av väghållning och markupphandling)

Aspekt: Upphandlingspraxis

Ansvarsfull upphandling och ekonomi

Trafikverket + NTM ansvarsområdet trafik  (finansiering av väghållning och markupphandling)

DMA

G4‐EC8

DMA Kategori: MILJÖANSVAR Aspekt: Energi Aspekt: Utsläpp Aspekt: Avloppsvatten och avfall Aspekt: Produkter och tjänster Aspekt: Allmänt Aspekt: Leverantörernas miljöbedömningar Kategori: SOCIALT ANSVAR Underkategori: Personal och arbetsförhållanden Aspekt: Sysselsättning Aspekt: Förhållandet mellan personal och arbetsgivare Aspekt: Arbetshälsa och arbetssäkerhet Aspekt: Utbildning Aspekt: Mångformighet och likvärdiga möjligheter Aspekt: Jämlik ersättning Aspekt: Bedömning av leverantörernas arbetsförhållanden Underkategori: Mänskliga rättigheter Aspekt: Leverantörernas bedömning av mänskliga rättigheter Underkategori: SAMHÄLLET Aspekt: Motarbeta mutor och korruption Aspekt: Bedömning av leverantörernas effekter på samhället Underkategori: PRODUKTANSVAR Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet Aspekt: Information om produkter och tjänster Aspekt: Kundernas integritetsskydd

Hållbarare mobilitet, transport och trafikledshållning Hållbarare mobilitet, transport och trafikledshållning Hållbarare mobilitet, transport och trafikledshållning Hållbarare mobilitet, transport och trafikledshållning Hållbarare mobilitet, transport och trafikledshållning Ansvarsfull upphandling och ekonomi

Samhället Samhället Trafikverket, samhället Trafikverket, samhället Trafikverket Trafikverket, tjänsteleverantörer

Ansvarsfull upphandling och ekonomi, anställda som en  resurs Anställda som en resurs Ansvarsfull upphandling och ekonomi, säkerhet som  utgångspunkt, anställda som en resurs Ansvarsfull upphandling och ekonomi, anställda som en  resurs Anställda som en resurs Anställda som en resurs Ansvarsfull upphandling och ekonomi

Trafikverket Trafikverket Trafikverket

G4‐EN4 G4‐EN17 DMA DMA G4‐31 DMA

G4‐LA1 G4‐LA4 G4‐LA6

Trafikverket Trafikverket Trafikverket Trafikverket, tjänsteleverantörer

Ansvarsfull upphandling och ekonomi, säkerhet som  utgångspunkt

Trafikverket, tjänsteleverantörer

Ansvarsfull upphandling och ekonomi, anställda som en  resurs Ansvarsfull upphandling och ekonomi

Trafikverket, tjänsteleverantörer Trafikverket, tjänsteleverantörer

Säkerhet som utgångspunkt

Trafikverket, tjänsteleverantörerna, samhället

För kunden För kunden, säkerhet som utgångspunkt

Trafikverket, samhället Trafikverket, samhället

G4‐LA11 G4‐LA12 DMA DMA

DMA

G4‐SO4 DMA

DMA G4‐PR5 DMA

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF