Atomen - Clio Online

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Atom
Share Embed Donate


Short Description

Download Atomen - Clio Online...

Description

1

Atomen En atom är den minsta kemiska beståndsdelen av de grundämnen som vår omvärld består av. Atomer består av en atomkärna och ett moln av elektroner som kretsar kring kärnan.

5

10

Atomkärnans struktur

Atomens kärna består av positivt laddade partiklar som kallas protoner, samt neutrala partiklar som kallas neu­ troner. Kring kärnan kretsar ett moln av elektroner. Elektronerna är negativt laddade. Det finns lika många ­pro­toner och elektroner i en atom.

Antalet protoner avgör 15

Det är alltid antalet protoner som avgör vilken sorts atom det handlar om. Det innebär att en atom med 26 protoner alltid är en järnatom och en atom med 79 protoner alltid är en guldatom.

Isotoper 20

Antalet neutroner kan variera. Atomer som De tre beståndsdelarna i en atom är protoner, har samma antal protoner, men olika antal neutroner och elektroner. ­neu­troner, kallas isotoper. En väteatom kan till exempel både ha 0 neutroner, 1 neutron eller 2 neutroner. På grund av detta säger man att väte har 3 isotoper.

Elektroner ligger i skikt 25

Alla elektroner som kretsar runt kärnan har inte samma avstånd till kärnan. De ligger i skikt. I det första skiktet närmast kärnan ryms 2 elektroner. I nästa skikt som ligger lite längre ut finns det plats för 8 elektroner. I nästa tre skikt finns det plats för 18, 32 respektive 50 elektroner.

Vad är det som håller ihop atomerna?

Elektronerna kretsar ständigt kring atomkärnan på grund av att elektronerna är negativt laddade och atomkärnan är positivt laddad. 30

På samma sätt som exempelvis jorden hålls kvar i sin omloppsbana runt solen på grund av tyngd­kraften mellan solen och jorden, hålls elektronerna kvar i sin bana runt atomkärnan genom den elektriska spänningen mellan protonerna och elektronerna.

Hur stor är en atom? 35

De minsta atomerna har en diameter på cirka 1 nanometer. Större atomer kan ha en diameter på 4–5 nanometer. Det betyder att det kan finnas tusentals atomer på en yta lika smal som ett hårstrå.

Hur mycket väger en atom? 40

Precis som du nog kan gissa väger en atom väldigt lite. Varje proton i kärnan väger omkring 1,7*10-24 gram. Denna storlek har vi för enkelhetens skull valt att kalla 1 unit (u). Elektronerna väger mycket mindre. En proton väger lika mycket som 1 836 elektroner, så elektronernas massa är nästan obetydlig i förhållande till hela atommassan.

Clio Online av Bonnier Education

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF