azteken opdrachten

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, Aztec
Share Embed Donate


Short Description

Download azteken opdrachten...

Description

AZTEKEN OPDRACHTEN A-opdrachten 1. Bekijk de wereldkaart. Waar ligt Mexico? 2. Waar kwamen de Azteken vandaan? Waar woonden ze achtereenvolgens en wanneer was dat? 3. Hoe kwam er een eind aan de Azteekse beschaving? 4. Welke veranderingen bracht de komst van de Europeanen voor de Azteken? 5. Beschrijf kort hoe de Azteken leefden. Hoe was de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 6. Wat waren enkele belangrijke kenmerken van de Azteekse religie? 7. Waarom werden er mensen geofferd? 8. Noem de dingen die al bestonden voordat de aarde ontstond. 9. Er zijn twee versies over het ontstaan van Huitzilopochtli (zie Pantheon) Wat zijn de overeenkomsten, wat de verschillen? 10. Welke twee verschillende verhalen over Coyolxauhqui kun je vinden? 11. Wie is verantwoordelijk voor de zondvloed? Verklaar jullie antwoord. 12. Wie is er schuldig aan dat de wereld niet meer zo paradijselijk is als direkt na de schepping van de eerste mens? 13. Zoek informatie over de beeldende kunst. Kies een god er maak er een tekening van. 14. Welke overeenkomsten zie je tussen het Azteekse scheppingsverhaal en andere scheppingsverhalen? B-opdrachten Geef aan het begin van jullie presentatie op een poster eerst een korte samenvatting of een schematische weergave van het Azteekse scheppingsverhaal. Kies één van de volgende opdrachten en geef aan welke relatie er is tussen dit scheppingsverhaal en de gekozen opdracht. 1. “Er waren veel overeenkomsten tussen de verschillende Azteekse geloven en het Christendom.” Een Spaanse priester probeert een aantal Azteken te bekeren tot het Christendom. Maak hiervan een rollenspel. of 2. Speel een bijeenkomst na in het Paleis van Montezuma waarin gereageerd wordt op het bericht dat er vreemde schepen zijn aangekomen met blanke mannen aan boord. C-opdrachten Geef voorbeelden van het gewelddadige karakter van de Azteekse godsdienst. Welke gewelddadige elementen zitten er in het scheppingsverhaal?

The Big Myth

TM

© 2011 Distant Train, inc. (www.distanttrain.com) all rights reserved

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF