B De 19de eeuw - WordPress.com

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download B De 19de eeuw - WordPress.com...

Description

De 19de eeuw d

Neo-classicisme 1750 - 1830 opgravingen van oude Romeinse steden Franse revolutie 1789 keizer Napoleon 1804

d d

Empire

stijl van de keizer

Romantiek 1750 - 1830 ontdekkingsreizen naar Afrika, Azie, Australie, Noord- en Zuid-Amerika

d

Realisme 1840 - 1890 sociale onrust, uitbuiting arbeiders

d

Industriele revolutie 1750 uitvinding van de lopende band industriële revolutie; massaproductie 1ste wereldtentoonstelling met nieuwe materialen en uitvindingen

d Jugendstil / art nouveau 1890 - 1910

Neo-classicisme 1750 - 1830 Architectuur d Bouwwerken uit de klassieke oudheid werden precies nagemaakt.

Pantheon in Parijs

Soufflot 1755 – 1792

Pantheon in Rome

2de eeuw na Chr.

Schilderkunst d

thema’s uit de klassieke oudheid werden soms gebruikt om commentaar te geven op de geweldadigheden van die tijd

De tussenkomst van de Sabijnse maagden

David 1799

Empire 1750 - 1830 schilderkunst

beeldhouwkunst

architectuur Pauline Borghese als Venus Canova 1805 - 1808

De kroning van Napoleon

David 1806

d

realistisch en gedetailleerd

d

geïnspireerd op de klassieke oudheid

d bewust bedachte stijl voor de rijken Arc de Triomphe

Chalgrin 1808 - 1837

Romantiek 1800 - 1850

d tegen de strenge regels van het neo-classisme

d grote denkers Rousseau, Descartes d levenshouding - gevoelsbeleving d onvrede met de werkelijkheid, vlucht in de fantasie d terug naar de natuur, exotische culturen d eenzaamheid, melancholie, doodsverlangen, dramatiek d mengeling van stijlen: neo-gotiek, neo-renaissance, neo-barok

De mens in de natuur

Krijtrotsen op Rügen

Friedrich 1818

De Arenleesters

De mens is een nietig wezen

Realistischer, leven op het platteland

en heeft tegenover de

Taferelen van het boerenland

grootsheid van de natuur

Hard werkende mensen

weinig in te brengen.

Voor die tijd een revolutionair thema

Millet 1857

Realisme d getrouwe weergave van de werkelijkheid d eenvoudige dagelijkse voorstelling d arbeiders zijn de nieuwe helden

De steenhouwer

Courbet 1849

Industriële revolutie = Machines pro en contra vormgeving 1ste wereldtentoonstelling 1851 Londen

d

snelle technische vooruitgang

d nieuwe materialen en toepassingen: gietijzer - glas - staal d

pre-fabricaat

d

verbindingen worden zichtbaar

d

industrialisatie, massaproductie

Crystal Palace

gietijzer en glas

Joseph Paxton 1851

Jugendstil / art nouveau / slaoliestijl 1890 - 1910 d nieuwe uiting van luxe d neo-stijlen worden afgewezen d natuurlijke vormen plant- en diermotieven, mensvormen d motieven uit de gotiek (Middeleeuwen) en Keltische motieven:

draken, slangen, vlechtwerk d sierlijk gebogen lijnen d toegepast in schilderkunst, beeldhouwkunst, textiel en mode, architectuur,

interieur en toegepaste kunst, keramiek (potten, vazen) sieraden van kostbare materialen en email d handgemaakt of machinaal zo afgewerkt dat het handwerk leek

Binnenhuisarchitectuur / toegepaste kunst d

interieurs

d

keramiek

d

sieraden

d

gebruiksvoorwerpen

Bouwkunst d

meer menselijk

d

natuurvormen

d

grote ramen en ornamenten

Teken- en schilderkunst d affiches d Inspiratie uit de Japanse kunst

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF