Ballongbil - Malmö högskola

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Ballongbil - Malmö högskola...

Description

Kort version

* Ballongbil

• Hur långt kan du få ballongbilen att köra? •

Varifrån kommer energin som får bilen att köra? • Prova att själv bygga en ballongdriven bil.

Klimat-X, Klimatexperiment i skolan Malmö miljöförvaltning i samarbete med Malmö högskola, lärarutbildningen, fysik. Experimentutveckling: Mats Areskoug

1

030918

****** Mera om

Ballongbil Syfte Eleven får bekanta sig med energiomvandlingar från muskelenergi (lungorna) via lagrad energi i tryckluft till rörelseenergi.

Kommentarer till experimenten Den energimängd som lagras i tryckluften i ballongen är ca 10 J. Jämför gärna med att veva fram 10 J (10 Ws) på vevgeneratorn i experimentet ”Veva så att lampan lyser”. *** Övertrycket i en vanlig ballong är cirka p = 2500 Pa. Det är ganska oberoende av hur mycket ballongen är uppblåst. Volymen på en fullt uppblåst ballong är cirka V = 4 liter = 0,004 m3. Den lagrade potentiella energin kan beräknas som W = p ⋅V = 2500 ⋅ 0,004 J = 10 J

Tillämpningar Bussar i stadstrafik slösar mycket energi genom att bromsa bort rörelseenergi vid varje hållplats. Det finns bussar som bromsas genom att hjulen får driva en luftpump, som pumpar tryckluft i en tank. Energin lagras medan bussen står stilla. När bussen skall starta får tryckluften hjälpa till att driva bussen.

Denna utrustning behöver du Ballongbil (från experimentmaterielfirma, t.ex. Zenit ab läromedel)

Litteratur Areskoug, Mats, Miljöfysik. Energi och klimat. 1999. ISBN 91-44-01114-8. Energilära, förutsättningar för solenergiutnyttjande, solfångare, solceller, vind- och vattenenergi, värmepump, växthuseffekten mm behandlas. Många experiment beskrivs. Blegaa, S., Poulsen, E.: Energiströmme. Munksgaard, Köpenhamn 1992. ISBN 87-1610722-5 Energi, energi-transport, energiomvandlingar. En mängd vardagliga exempel och utmärkta experiment. Gymnasienivå. På danska. Boyle, G.: Renewable energy. Oxford University Press 1996. ISBN 0-19-856451-1. Onfattande genomgång av principer och möjligheter för flödande energi. Grundläggande högskolenivå. Klimat-X, Klimatexperiment i skolan Malmö miljöförvaltning i samarbete med Malmö högskola, lärarutbildningen, fysik. Experimentutveckling: Mats Areskoug

2

030918

Energiläget 2002. Statens energimyndighet, STEM. Översikt, statistik och kommentarer om energianvändning och energitillförsel i Sverige och världen. Gymnasie – högskolenivå. Även på nätet: http://www.stem.se/ Lenskjaer. T., Aagren Nielsen, J.: Krop &Energi. Gyldendal 1989. Gymnasiebok om kropp och energi. Många bra experiment och exempel, även för yngre barn. På danska.

Weblänkar http://www.sparkraft.nu/ Delegationen för energiförsörjning. Lösenord för undervisningsmaterial: släck! (inklusive utropstecken). Här finns en stor mängd undervisningsmaterial för alla åldrar, elevmaterial, lärarmaterial, experimentförslag, energilexikon mm. Fungerar med Explorer, ej med Netscape. http://www.stem.se/ Energimyndigheten. Under Förlaget finns en rad informativa artiklar. Framför allt Energiläget 2002 (eller senare) ger översikt, statistik och kommentarer om energiläget i Sverige och världen. Gymnasie – högskolenivå. http://utbildning.lut.mah.se/areskoug/klimat-x/ Klimat-X, Malmö stad och Malmö högskola. Experiment, pedagogiskt program och förslag till undervisningssekvenser mm. Elevmaterial och lärarmaterial. Från 10 år. Utbyggd webplats med ny adress kommer under 2003 http://skolernesenergiforum.dk/ Skolornas energiforum i Danmark. Tips om undervisningsaktiviteter, solfångarbygge mm. Grundskola och gymnasium. På danska. http://www.nrel.gov/education/resource.html US National Renewable Energy Laboratory ger mycket information, tips om undervisningsaktiviteter och länkar om förnyelsebar energi, mm. Grundskola – högskola. På engelska. http://www.crest.org/index.html CREST, Center for renewable energy end sustainabel technology. Fyllig information om förnybar energi. Gymnasie – högskolenivå. På engelska. http://www.iclei.org/efacts/ The Energy Educators of Ontario. Artiklar om energi. Gymnasienivå. På engelska.

Klimat-X, Klimatexperiment i skolan Malmö miljöförvaltning i samarbete med Malmö högskola, lärarutbildningen, fysik. Experimentutveckling: Mats Areskoug

3

030918

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF