BASISWETENSCHAPPEN VOOR OPLEIDING ERGOTHERAPIE

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Biologie, Anatomie, Human Anatomy
Share Embed Donate


Short Description

Download BASISWETENSCHAPPEN VOOR OPLEIDING ERGOTHERAPIE...

Description

BASISWETENSCHAPPEN VOOR OPLEIDING ERGOTHERAPIE, VERPLEEGKUNDE EN VROEDKUNDE (PXL-Healthcare) Gewenste voorkennis Er is geen voorkennis vereist. Doelstellingen Binnen deze cursus maak je kennis met specifieke vaardigheden die je vertrouwd maken met het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) en word je kennis opgefrist en/of bijgespijkerd van bepaalde leerinhouden die je nodig hebt binnen je opleiding. Doelgroep Alle studenten die volgend jaar gaan studeren aan het departement PXL-Healthcare binnen de opleidingen Ergotherapie, Verpleegkunde en Vroedkunde. Deze cursus richt zich voornamelijk op studenten afkomstig uit het TSO en BSO. ASO studenten zijn echter ook welkom. Inhoud - Anatomie: theorie en praktijk - Communicatievaardigheden - Ethiek in de gezondheidszorg - Geestelijke gezondheidszorg - Leren leren: kennismaking met leervaardigheden die je nodig hebt binnen het Probleem Gestuurd Onderwijs - Neuroanatomie - Rekenkundige vaardigheden (enkel voor studenten verpleegkunde en vroedkunde) - Werken met elektronische databanken Opvatting De cursus wordt aangeboden in geest van het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), de onderwijsmethodiek die binnen diverse opleidingsonderdelen van de verschillende opleidingen binnen het departement Healthcare wordt gehanteerd. Dit wil zeggen dat klassieke hoorcolleges worden afgewisseld met interactieve lessen theorie en/of praktijk. Duur 22,5 uur verdeeld over 5 dagen gedurende één week (tussen 9.30 en 15.30 uur) De cursus wordt tweemaal georganiseerd. De eerste dag krijg je de juiste uurrooster met de inhoud. Max. 40 deelnemers per groep Studiemateriaal Het studiemateriaal is te koop op het secretariaat van PXL-Healthcare de dag dat de cursus start. De kostprijs: kopieprijs (+/- € 8) Plaats De cursus vindt plaats op de Campus Guffenslaan, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt Wie tijdig inschrijft, krijgt enkele dagen voor de cursus via het opgegeven e-mailadres nog een uitnodiging met vermelding van het leslokaal.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF