Begeleiding bij kanker

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Begeleiding bij kanker...

Description

Begeleiding bij kanker U heeft te horen gekregen dat u kanker heeft. Dit kan voor u en uw directe omgeving een ingrijpende gebeurtenis zijn. Kanker is een lichamelijk probleem maar brengt vaak ook emotionele en psychosociale vragen met zich mee. De maatschappelijk werkers van Ziekenhuis Zevenaar kunnen u helpen bij het leren omgaan met de ziekte en de emoties die deze met zich meebrengt. informatie voor patiënten van Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar

Neem altijd uw vens verzekeringsgege wijs mee! en identiteitsbe

Wat u kunt verwachten Zowel tijdens als na uw opname en behandeling in het ziekenhuis kunt u bij een van de maatschappelijk werkers terecht. In een of meerdere gesprekken helpt de maatschappelijk werker u bij het verwerken van en leren omgaan met de ziekte. Maar ook met praktische problemen kunt u bij hem/haar terecht. De maatschappelijk werker zoekt met u naar de balans tussen draaglast (de ziekte en de gevolgen van deze ziekte) en draagkracht (uw mogelijkheden). Met de volgende vragen kunt u bij de maatschappelijk werker terecht: • Vragen die te maken hebben met het verwerkingsproces van uw ziekte. U kunt daarbij denken aan gevoelens van angst, boosheid, onzekerheid over de toekomst, onzekerheid over de behandeling, moeheid, rouw en spanning. • Vragen die betrekking hebben op de relatie met de mensen in uw omgeving. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de bespreekbaarheid van kanker en de gevolgen van deze ziekte voor uzelf en voor uw omgeving. • Vragen die betrekking hebben op uw dagelijks leven, bijvoorbeeld de aanvraag van thuiszorg, aanpassingen in de woning en veranderingen in uw werk en inkomen. De maatschappelijk werker: • Begeleidt u bij uw ziekte- en genezingsproces. Het doel is om u te helpen om de regie op uw leven zoveel mogelijk te hervinden. • Bespreekt met u en uw familie de veranderingen in uw leven en zoekt, indien nodig en indien gewenst, samen met u naar een mogelijke nieuwe levensinvulling. • Geeft praktische informatie ten aanzien van materiële en financiële mogelijkheden en kan u verwijzen naar gemeentelijke en regionale instellingen. • Onderhoudt contacten met diverse instellingen (bijvoorbeeld: bedrijfsverenigingen, hulpverleners, ziektekostenverzekeraars) en kan bemiddelen, bijvoorbeeld in de werksituatie.

2

Begeleiding bij kanker

• • •

Vervult een brugfunctie tussen ziekenhuis en de thuissituatie. Kan u eventueel thuis bezoeken. Werkt binnen het ziekenhuis nauw samen met artsen, verpleegkundigen, diëtisten, transferverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en anderen.

Het maatschappelijk werk neemt deel aan patiëntenbesprekingen en onderhoudt buiten het ziekenhuis contacten met andere hulp- en zorgverlenende instellingen.

Vertrouwelijk De maatschappelijk werker werkt met u vanuit een vertrouwensrelatie en is gebonden aan een beroepsgeheim. Dit betekent dat hetgeen u bespreekt vertrouwelijk is en niet zonder uw toestemming met derden besproken mag worden.

Kosten Aan de hulpverlening van de maatschappelijk werker in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar zijn voor u geen extra kosten verbonden.

Contact U of uw naasten kunnen zelf contact opnemen met een maatschappelijk werker in het ziekenhuis. Ook is het mogelijk om via uw behandelaar of de verpleegkundige een afspraak te maken. Het kan zijn dat uw behandelend arts of verpleegkundige het raadzaam vindt dat een maatschappelijk werker wordt ingeschakeld. Hij of zij zal dit uiteraard eerst met u bespreken. De maatschappelijk werkers in het ziekenhuis zijn iedere werkdag te bereiken van 08.00 tot 12.00 uur via het secretariaat Para- en Perimedische Diensten, telefoonnummer 088-005 9544.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites.

www.kwfkankerbestrijding.nl: KWF Kankerbestrijding biedt ondersteuning

3

aan patiëntenverenigingen, geeft voorlichting en vraagt aandacht voor kankerpatiënten, kanker en kankerbestrijding.

www.kankerpatiënt.nl: Deze website is gemaakt voor en door nabestaanden van kankerpatiënten.

www.jongekankerpatiënten.nl: Op deze website is heel veel informatie te vinden voor jonge (ex) kankerpatiënten.

www.gezin-en-kanker.nl: Met deze website wil de SDK (Stichting Diagnose Kanker) ouders en kinderen helpen om informatie te vinden.

www.lotgenoten.nl: Op deze website kunt u in contact komen met lotgenoten. www.borstkanker.nl: Deze website heeft drie speerpunten die op elke pagina helder en overzichtelijk terugkomen. Een informatief deel dat bestaat uit: medische, emotionele en praktische zaken over werk & leven, nieuws en adressen voor hulp in elke regio. Een interactief deel waarin lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen in chats, fora en weblogs. Een derde speerpunt is belangenbehartiging met de activiteiten van de Borstkanker Vereniging Nederland.

het steunen en begeleiden van ouders, broers en zussen en grootouders van kinderen met kanker en van kinderen met kanker tijdens én na ziekte en behandeling.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken. Rijnstate Postbus 9555 6800 TA Arnhem T 088 - 005 8888 F 088 - 005 7878 www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties Arnhem Zevenaar Velp Dieren Arnhem-Zuid

047584/2011-05 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2011

www.vokk.nl: De Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK) zorgt voor

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF