besök oss på facebook eller edgymnasiet.se öppet hus 2 dec

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download besök oss på facebook eller edgymnasiet.se öppet hus 2 dec...

Description

ÖPPET HUS 2 DEC KL 17.30-20.00

VÄLKOMMEN!

BESÖK OSS PÅ FACEBOOK ELLER EDGYMNASIET.SE Kontakt SA Margit Sandén, Rektor SA 036 - 10 76 08 eller [email protected] Johanna Gårdving-Stenered, SYV SA 036 - 10 62 11 eller [email protected]

SAMHÄLLSVETENSKAP

BETEENDEVETENSKAP

Gymnasiegemensamma kurser, 1150 p

Programgemensamma kurser, 300 p

Inriktning Samhällsvetenskap, 450 p

År 1

Engelska 5 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1

100 100 50 100 100 50 100 100

p p p p p p p p

Moderna språk Psykologi 1

100 p 50 p

År 2

Engelska 6 Idrott och hälsa 1 Matematik 2b Svenska 2

100 50 100 100

p p p p

Moderna språk

100 p

Historia 2a Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2

100 p 50 p 100 p

År 3

Svenska 3

100 p

50 p

Geografi 1 Samhällskunskap 3

100 p 100 p

Gymnasiegemensamma kurser, 1150 p

Filosofi 1

Programgemensamma kurser, 300 p

År 1

Engelska 5 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1

100 100 50 100 100 50 100 100

p p p p p p p p

Moderna språk Psykologi 1

100 p 50 p

År 2

Engelska 6 Idrott och hälsa 1 Matematik 2b Svenska 2

100 50 100 100

p p p p

Moderna språk

100 p

År 3

Svenska 3

100 p

Filosofi 1

50 p

Inriktning Beteendevetenskap, 450 p

Kommunikation Psykologi 2a Samhällskunskap 2

100 p 50 p 100 p

Ledarskap och organisation Sociologi

100 p 100 p

Gymnasiearbete Utifrån en egen formulerad frågeställning ska du planera, genomföra och utvärdera ett större arbete kopplat till något centralt kunskapsområde inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Med reservation för eventuella ändringar.

Programfördjupning Framtidens samhälle, 300 p

Internationella relationer Politik och hållbar utveckling Valbar kurs

100 p 100 p 100 p

Programfördjupning Kulturmöten 300 p

Etnicitet och kulturmöten Människors miljöer Valbar kurs

Övriga kurser, 300 p

Individuellt val

100 p

Gymnasiearbete Individuellt val

100 p 100 p

Övriga kurser, 300 p

100 p 100 p 100 p

Individuellt val

100 p

Gymnasiearbete Individuellt val

100 p 100 p

Individuellt val Här erbjuder ED en mängd olika kurser bland vilka du kan välja fritt. edgymnasiet.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF