Bestand (126 KB)

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Science, Health Science, Gastroenterology
Share Embed Donate


Short Description

Download Bestand (126 KB)...

Description

stempel

DE VLAAMSE VERENIGING VOOR ECHOGRAFIE (VVE) ORGANISEERT

REGISTRATIE/REGISTRATION Graag zo snel mogelijk inschrijven, tot 06/10/2014. Please register preferentially before 06/10/2014.

UZ Leuven Campus Gasthuisberg Secretariaat Verloskunde-Gynaecologie t.a.v. Mevr. Linda Simons Herestraat 49 B-3000 Leuven

Voor meer informatie/For more information: Mevr. Linda Simons Secretariaat Verloskunde-Gynaecologie UZ Leuven Campus Gasthuisberg Herestraat 49 B-3000 Leuven Tel 016-344216 Fax 016-344205 [email protected]

PLAN

VERLOSKUNDIGE & ABDOMINALE ECHOCURSUS Theoretical & Practical Course + Hands-on Training

11/10/2014UZ Leuven Campus Gasthuisberg Onderwijs & Navorsing 2 Auditorium BMW1 Auditorium BMW2 Herestraat 49 3000 LEUVEN

Dank voor drukwerk:

Erkende cursus door Concilium van Vlaamse Hoogleraren voor opleiding Verloskunde-Gynaecologie

De Vlaamse Vereniging voor Echografie (VVE) organiseert op zaterdag, 11 oktober 2014 de eerste in een reeks van 5 basis-cursussen in de verloskundige, gynaecologische en internistische echografie. Verloskundige Echografie In dit eerste verloskundig gedeelte wordt aandacht besteed aan de fysica en veiligheid van ultrageluid, en de “tools” om het beeld te optimaliseren. Nadien is het logisch om te starten met de zeer jonge zwangerschap: vroege ontwikkeling, viabiliteit, lokalisatie en datering worden belicht. We sluiten het eerste trimester af met evaluatie van de tools en uitkomst van de aneuploïdie screening. Na de pauze leggen we de nadruk op foetale groei en de tools om afwijkende foetale groei te begeleiden. Andere toepassingen van het Doppler onderzoek worden eveneens belicht. De snelle evolutie binnen de genetische testen maakt dat we vaak door de bomen het bos niet meer zien. Nochtans is het belangrijk in het kader van de prenatale diagnostiek om een inzicht te verwerven in de mogelijkheden en beperkingen van deze nieuwe analyses. Aanvullend kan u samen met de tutors ‘tips and trics’ aanleren tijdens de hands-on sessie. Deze opleiding richt zich in hoofdzaak tot artsen in opleiding, doch reeds gevormde specialisten met interesse in dit domein zijn hartelijk welkom. Abdominal Ultrasound It is our pleasure to invite you to participate in a new cycle of courses on ‘Abdominal Ultrasound’ organized by the VVE, supported by the BASL, the SRBGE and the VVGE. The focus of this years’ program is on the role of ultrasonography in bowel disorders (inflammatory bowel disease, diverticulitis, appendicitis, …).The goal of this session is to make the general ultrasonographer more familiar with this field in order to avoid unnecessary radiation exposure in a young patient population needing regular radiological follow-up. Additionally, the role of contrast enhanced ultrasound in daily practice will be discussed, mainly focusing on identification of focal liver lesions. These topics will be discussed in theoretical lectures. In the afternoon hands-on sessions will be organized (general abdominal ultrasound with special attention on bowel anatomy) in healthy volunteers. A specialized training on models will be organized during the Belgian Week of Gastroenterology, 25 and 26.02.2015. The target audience is everyone interested in abdominal ultrasound. The program is designed not only for physicians in training for gastroenterology or radiology but also for established physicians performing ultrasound in daily practice.

PROGRAMMA CURSUS VERLOSKUNDIGE ECHOGRAFIE

COURSE ABDOMINAL ULTRASOUND 08.30-08.55

Moderator:

L. De Catte, UZ Leuven, Leuven

08.00-08.30

Registratie en koffie

08.30-09.15

Fysische aspecten van ultrageluid, veiligheid, optimale afstelling toestel (Live Demo)

Registration and coffee

SESSION 1 The role of contrast enhanced ultrasound in daily practice

Pieter Steensma (GE) en L. De Catte, UZ Leuven, Leuven

09.15-10.00 Normale embryonale en foetale ontwikkeling 1ste trimester, PUL A. Pexsters, UZ Leuven, Leuven

Moderator:

J. Bosmans, UZ Ghent, Gent

08.55-09.00 Introduction S. Francque, UZ Antwerpen, Edegem 09.00-09.25

Liver tumours: typical sonographical features in B-mode

09.25-10.05

Contrast enhanced ultrasound: physiological background & role in benign liver tumours

T.Vanwolleghem, UZ Antwerpen, Edegem

Screening naar foetale aneuploidie in het 1 trimester en 2 de trimester: tools en uitkomst

10.45-11.15

Koffiepauze

11.15-12.00

Foetale groei en echografische evaluatie van normale en abnormale foetale groei

12.00-12.45

Doppler flow studie in de verloskunde: wat, wanneer en hoe? P. Ramaekers, UZ Antwerpen, Edegem

SESSION 2

12.45-13.00

Algemene Vergadering VVE

Moderator:

J. Schouten, AZ Nikolaas, Sint-Niklaas

13.00-14.00

Lunch

11.00-11.30

Normal anatomy of the gastro-intestinal tract.

14.00-15.00

Genetische testen: de bomen en het bos. H. Peeters, UZ Leuven, Leuven

Ultrasound in disorders of the gastrointestinal tract: inflammatory bowel disease, diverticulitis, appendicitis

15.15-16.30

HANDS-ON SESSIE

11.30-12.00

Ellen Roets, UZ Gent, Gent

P.Taimr, Erasmus MC, Rotterdam

10.05-10.35 Malignant liver tumours: the role of contrast enhanced ultrasound S. Francque, UZ Antwerpen, Edegem 10.35-11.00

Coffeebreak

P. Dewint, Erasmus MC, Rotterdam

12.45-13.00

General Assembly VVE

We wish you a very nice course!

13.00-14.00

Lunch

Namens het organiserend comité On behalf of the Organizing Committee

14.00-15.15

HANDS-ON SESSION

Luc De Catte, UZ Leuven, Dirk Timmerman, UZ Leuven, Peter Michielsen, UZ Antwerpen, Sven Francque, UZ Antwerpen, Jeoffrey Schouten, AZ Nikolaas

Accreditering werd aangevraagd

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-mail: ................................................................................................................................ VERLOSKUNDIGE ECHOGRAFIE THEORETISCHE CURSUS (max 200) Erkend specialist/Huisarts Assistent Co-Assistent Vroedvrouw

€ 95 € 75 € 30 € 30

HANDS-ON SESSIE (max 30) € 20 € 10 niet van toepassing € 10 

 

ABDOMINAL ULTRASOUND

Specialist Traineees Co-trainees

€ 95 € 75 € 30

HANDS-ON SESSION (max 30) € 20  € 10   not applicable

Inschrijvingsgeld te storten op /Registration deposit to be payed on account number: 330-0005755-86 met gestructureerde mededeling/mentioning +++971/4900/14168+++ NA 06/10/2014 BETALING ENKEL CASH TER PLAATSE MOGELIJK: + € 10! AFTER 06/10/2014 ONLY CASH PAYMENT ON SITE IS POSSIBLE: + € 10!

Betaling zal uitgevoerd worden door/Payment will be made by: Naam (eventueel partner in geval betaling door hem/haar)/Name (or name of partner in case of payment by him/her): Voornaam/First name:................................................................................. Firma/Company:............................................................................................ Ziekenhuis/Hospital:....................................................................................

J. Schouten, AZ Nikolaas, Sint-Niklaas

12.00-12.30 Other imaging modalities (CT/MRI) in bowel disorders B. Op de Beeck, UZ Antwerpen, Edegem

The target audience is everyone interested in abdominal ultrasound. The course will consist of theoretical lectures, as well as a hands-on session on normal models.

Naam/Name: ................................................................................................................. Voornaam/First Name: ............................................................................................. Adres/Address:..............................................................................................................

THEORETICAL COURSE (max 200)

10.00-10.45

ste

M. Leyder, UZ Brussel, Brussel

Antwoordformulier/Registration form ‘Echocursus VVE’ 11/10/2014

Accreditation has been requested

DATUM/DATE ...................... HANDTEKENING/SIGNATURE

GRAAG TERUGSTUREN NAAR/PLEASE SEND TO: UZ Leuven• Campus Gasthuisberg Secretariaat Verloskunde/Gynaecologie Mevr. Linda Simons Herestraat 49 • B-3000 Leuven Tel.: 016/34 42 16 • Fax: 016/34 42 05 • E-mail: [email protected] STEMPEL/STAMP

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF