Bestand downloaden - Biologie met Mevrouw Smit

January 22, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Bestand downloaden - Biologie met Mevrouw Smit...

Description

 Genotype/Fenotype

 Evolutie: een geleidelijke ontwikkeling van het leven op aarde.Soorten

ontstaan, veranderen en/of verdwijnen.  De evolutietheorie gaat uit van:

- Verandering in genotypen - Natuurlijke selectie - Het ontstaan van nieuwe soorten

Basisstof 2: Voorbeelden van Evolutie

Vóór de industriële revolutie

Na de industriële revolutieDat er mutanten voorkomen binnen een soort is belangrijk voor de overleving van de soort.  Als de omstandigheden veranderen zijn er altijd wel een paar organismen, die er tegen kunnen en dus overleven en zich verder voortplanten 

 Maken twee soorten zaad:

- Licht, met pluis - Zwaar, zonder pluis  Verhouding afhankelijk van omgeving. - Op het platteland: meer wind -> meer lichte zaden - In de stad: veel beton -> dichtbij meer kans op ontkiemen -> meer zware zaden.

 Leven in de oerwouden van de Filippijnen  Worden aan veel gevaren blootgesteld, dus een kortere

levensverwachting (+/- 20 jaar). - Gemiddelde lengte 1.40 – 1.50, groei stopt daarna - Vrouwen eerder vruchtbaar -> Daardoor ondanks kortere levensverwachting toch nakomelingen.

 Ernstige ziekte: afwijking van de rode bloedcellen  Vaak dodelijk  Komt vaker voor in tropische gebieden.

-> wie sikkelcelanemie heeft, is resistent voor malaria

 Tsjernobyl: kernramp 1986  De wijde omgeving is zwaar radioactief  Er zijn daar schimmels ontdekt die energie kunnen

halen uit straling die voor mensen juist heel gevaarlijk is!

 Bijv. MRSA (ziekenhuisbacterie)  Resistent: ongevoelig voor antibiotica  Resistentie kan ontstaan door o.a. veelvuldig gebruik van

antibiotica en kuren niet afmaken. - ‘Zwakkere bacteriën gaan als eerste dood’ - ‘Sterke’ bacteriën blijven over - Sterke bacteriën vermenigvuldigen zich - Er ontstaat een populatie bacteriën die beter tegen dat antibioticum kunnen.

 Door natuurlijke selectie kan een soort dus evolueren  Dit kan in de loop van miljoenen jaren (bijv. giraffe)  Dit kan dus ook sneller, zoals in de voorbeelden.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF