Beyond the Horizon Bierenbroodspot`s favoriete

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Beyond the Horizon Bierenbroodspot`s favoriete...

Description

1

2

Bierenbroodspot’s favorieten Route door het Rijksmuseum van Oudheden Ter gelegenheid van de tentoonstelling: Beyond the Horizon

3

1 de Taffeh tempel

afdeling egyptenaren

Tempel van Taffeh Temple of Taffeh “Is mij dierbaar omdat ik hem ken van mijn eerste tentoonstelling in het RMO in 1981. Op het zandsteen van de buitenmuren, als je goed kijkt, zie je prachtige ingekraste figuren: beesten, mensen en taal – de zogenaamde Saffitic inscriptions en die heeft niemand nog getekend of in kaart gebracht.” Bierenbroodspot 2008. Deze tempel werd gebouwd rond het begin van onze jaartelling in het plaatsje Taphis (later Taffeh genoemd) in Egyptisch Nubië. De tempel was vermoedelijk gewijd aan de godin Isis. Vanwege de aanleg van de hoge dam bij Aswan in 1960 moest de tempel worden afgebroken. In 1969 is hij ten geschenke gegeven aan Nederland, dat een groot aandeel had geleverd aan de Nubische reddingsactie. In 1979 werd de tempel van Taffeh geopend op zijn nieuwe plaats binnen de muren van het RMO. Zandsteen; vindplaats Taffeh; eind 1e eeuw v. Chr. - begin 1e eeuw na Chr.

2 Vitrine 105, palet Afgietsel van palet van koning Narmer Cast of palette of King Narmer Narmers naam staat in het recht­ hoekige ‘paleis’-teken aan de boven­ rand. Hij wijdt dit palet aan de god Horus in de tempel van Hiërakonpolis, de hoofdstad van Zuid-Egypte. De afbeeldingen hebben betrekking op zijn overwinningen op Noord-Egypte. Zo werd Egypte een eenheid. Gips (origineel in Kaïro); vindplaats Hiërakonpolis; ca. 3000 v. Chr. (begin 1e dynastie); inventarisnummer: EG-ZM 2686

3 vitrine 118, schijndeur Schijndeur van de vrouw Anchseni False door of the woman Ankhseni “Een zogenaamde False door of schijndeur, waardoor slechts de gestorvene kon gaan.” Bierenbroodspot 2008. De ruwe afwerking wijst op een late datering.

4

5 

Kalksteen; vindplaats Sakkara; ca. 2200-2050 v. Chr. (6e dynastie of Eerste Tussenperiode): inventarisnummer: EG-ZM2686

4 Vitrine 130, nr. 4, reliëf Portret van Mentoehotep II Portrait of Mentuhotep II “Prachtig roodgekleurd reliëf van een Pharaokop: geheimzinnig en waardig.” Bierenbroodspot, 2008. Kalksteen; vindplaats Thebe, dodentempel van Mentoehotep II; 2061-2010 v. Chr. (11e dynastie); inventarisnummer: F1956/8.1

5 sokkel 139, Beeld, Hatsjepsoet Tempelbeeld Hatsjepsoet Temple statue of Queen Hatshepsut “Een afgietsel in namaak Aswan graniet, van Hatsjepsoet: de grote vrouw- Pharao wiens tempel de vallei der koningen in Thebe domineert.” Bierenbroodspot 2008. Hatsjepsoet is één van de zeldzame regerende vorstinnen van het Oude Egypte. Dit beeld toont haar met de koninklijke hoofddoek (nemes). Het stond met ongeveer tweehonderd

6 

andere in Hatsjepsoets dodentempel in Thebe. Alle beelden zijn daaruit verwijderd en kapotgeslagen door Hatsjepsoets stiefzoon Thoetmosis III, die in haar plaats op de troon hoorde te zitten. De romp kwam terecht in het RMO, de kop en onderhelft in het Metropolitan Museum of Art in New York. Pas in 1998 zijn de delen samengevoegd, 3500 jaar nadat ze van elkaar gescheiden raakten. Graniet; vindplaats Thebe (Deir el-Bahari); 473-1458 v. Chr. (18e dynastie) Kop en onderdeel: Bruikleen van het Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1929 (Acc. No. 29.3.3). inventarisnummer: ML 15084

6 Vitrine 150, nr. 8, portret Farao Portret van Toetanchamon Portrait of Tutankhamun “Nog een mooi reliëf, een mooie glimlach ook.” Bierenbroodspot 2008. Zandsteen; vindplaats Nubië (?); 1333-1323 v. Chr. (18e dynastie); inventarisnummer: F1935/3.17.

7

7 Vitrine 179, nr. 16, nr. 19, canopen Canopen van Horwedja Canopic jars of Horwedja “Ik kan altijd houden van die wonderlijke, meestal albasten vazen met de organen van de overleden Pharao erin, en als deksel hoofden van veelal diergoden, zoals de valk, de aap, de anubis enz.” Bierenbroodspot 2008. Albast; vindplaats onbekend; 664-525 v. Chr. (26e dynastie); inventarisnummers: AAL 2a t/m d

afdeling nabije oosten

8 Assyrische reliëfs Assyrische reliëfs Assyrian reliefs “Unieke reliëfs uit Sumerië, het begin van onze westerse beschaving.” Bierenbroodspot 2008. De Assyrische koningen laten hun bezigheden tot in detail vastleggen op vele stenen, bevestigd aan de wanden in de paleiszalen. De reliëfs tonen de macht en grootheid van de koning.

8

Oorspronkelijk waren de reliëfs bont beschilderd. Assyrisch reliëf met de afbeelding van koning Tiglath-Pileser III zittend op zijn troon met de emblemen van zijn waardigheid in zijn handen. Mosul-marmer; vindplaats Nimrud (Noord-Irak); ca. 735 v. Chr.; inventarisnummer: A 1934/6.1 De macht van Assyrië The power of Assyria Twee Assyrische soldaten doden een gevallen tegenstander. De Assyriërs zijn groter en gespierder weergegeven dan de vijand. De Assyrische superioriteit en militaire kracht wordt op deze wijze uitgebeeld. Mosul-marmer; vindplaats Nimrud (Noord-Irak); ca. 735 v. Chr.; inventarisnummers: A 1952/12.1

9 sokkel 331, Palmyra  rafsteen van moeder en G dochter Tombstone for mother and daughter “Prachtig stenen portret van een notabele dame uit Palmyra.” Bierenbroodspot 2008. De karakteristieke grafbeelden stammen uit onderaardse grafkamers

9

in de stad Palmyra in Syrië. De beelden dienden als afdekking van grafnissen in de wand van de tombe. Elk beeld portretteert een gestorven persoon, vaak met name genoemd in Aramese inscripties. De mannen dragen meestal Romeinse kleding, de vrouwen daarentegen dragen lokale, oosterse gewaden. Het Aramese opschrift op de grafsteen van moeder met dochter luidt: ‘Aqimat, helaas! De dochter van Wahib’. De inscriptie links: ‘Helaas, de dochter van Jeshiba, Shalmat’. Kalksteen; vindplaats Palmyra in Syrië; ca. 200 - 225 na Chr.; inventarisnummer: B 1933/6.1

10 

afgebeeld.Vaak zijn het bloederige of dreigende gebeurtenissen, passend bij de dood. De keuze van de onderwerpen is tekenend voor de latere periode van cultureel en politiek verval. Het is de vraag of de Etrusken de werkelijke betekenis van sommige van de mythologische scènes hebben begrepen. Zo heeft de cycloop op de grote askist duidelijk twee ogen in plaats van één. tufsteen, albast en stuc, 300 v. Chr. 50 na Chr.

11

Het is de vraag of dergelijke maskers ook in de strijd gedragen werden. De openingen voor ogen, neus en mond zijn klein, zodat het zicht beperkt is en de ademhaling op den duur belemmerd wordt. viziermasker; verzilverd brons; vindplaats Nijmegen; 1e eeuw na Chr., inventarisnummer: e 1931/2.18b

afdeling romeinen in nederland

afdeling etrusken

10 sokkel 172, Etruskische grafkisten  Etruskische grafkisten met bloederige taferelen “Wat is die Etruskische dodencultus toch typisch. De doden afgebeeld als aanliggend aan een rijk banket in het hiernamaals.” Bierenbroodspot 2008. Op de voorkant van deze askisten zijn scènes uit de Griekse mythologie

11 Vitrine 502, cavaleriemasker Nijmegen Viziermasker Face mask Officieren van de Romeinse cavalerie droegen bij speciale gelegenheden prachtig versierde helmen met viziermaskers. De ruiters zagen er met deze uitrusting uit als goden te paard. Dit exemplaar is gemaakt van verzilverd brons. Met een scharnier was het masker bevestigd aan de voorzijde van de helm.

Tentoonstelling Bierenbroodspot: Beyond the Horizon Tijdelijke tentoonstellingzaal op de eerste verdieping (ingang op de afdeling Grieken) Te zien van 16 december 2008 t/m 22 februari 2009

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF