Bibeln – Gamla och Nya Testamentet Bibeln kallas ibland för

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Religionskunskap, Teologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Bibeln – Gamla och Nya Testamentet Bibeln kallas ibland för...

Description

Bibeln – Gamla och Nya Testamentet Bibeln kallas ibland för Böckernas bok och är en helig bok för både kristna och judar. Även inom islam betraktar man många av Bibelns gestalter som viktiga. Bibeln är inte EN bok, utan en samling böcker, mer exakt 66 böcker. Ordet bibel kommer från grekiskan och betyder böcker. Bibeln består enligt kristendomen av två delar: 1. Gamla testamentet 2. Nya testamentet Testamente betyder förbund, ett förbund är en överenskommelse mellan två parter. I GT skildras det judiska folkets historia och dess förbund med Gud: att vara Guds tjänare på jorden. I NT beskrivs en ny överenskommelse: Att de som tror på Jesus, som Guds son, är Guds folk. Nya testamentet är kristendomens högsta skriftliga auktoritet. Gamla testamentet 39 böcker Skrevs mellan 900-160 f.Kr. Hebreiska Lagsamlingar, legender, poesi, Psalmer

Nya testamentet 27 böcker Skrevs mellan 50-100 e.Kr. Grekiska Jesus (evangelier), kristendomens uppkomst, brev

Bibelsyn Detta är den allmänna syn man har på Bibeln, hur den ska tolkas och läsas. Tre sätt att se på Bibeln: 1. Bibeln är Guds ord: Bibeln är bokstav för bokstavskriven av Gud, människan höll i pennan men Gud har styrt den. Dessa kan kallas för fundamentalister, de hävdar att vetenskapen är opålitlig och att vetenskapsmän ska komma fram till att Bibelns skapelseberättelse är sann. Den katolska kyrkan ser Bibeln som Guds ord men praktiserar inte den fundamentalistiska bibelsynen. De menar att även om den är skriven av Gud så hindrar det inte tolkningar. 2. Bibeln handlar om Gud: Bibeln är en bok som innehåller beskrivningar om Gud. Den genomgående tanken är att Gud finns och att han har skapat världen och människan. Det är det centrala budskapet. Texten behöver inte stämma helt och hållet, det är budskapet som är det viktiga. I berättelsen om Abraham som skulle offra sin son till Gud är budskapet att man alltid ska lita på Gud. Om det verkligen har hänt är en annan fråga, enligt denna bibelsyn. 3. Bibeln är en vanlig bok: Bibeln är en bok som alla andra. Man försöker förstå Bibeln utifrån ett historiskt perspektiv. Det religiösa budskapet och dess betydelse för människor tar man inte ställning till. Berättelsen om Abraham blir här istället en beskrivning av hur folk levde på den tiden. Var det vanligt att man offrade? Gjorde alla så?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF