Big Bang

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Astrophysics
Share Embed Donate


Short Description

Download Big Bang...

Description

Hur uppstod universum?

Universums uppkomst 

Allt har en början… • En enorm explosion/ utvidgning • Big Bang!

Universum 13,8 miljarder år  Uppstod i Big Bang  Genomskinligt efter 380 000 år  Expanderar troligen i oändlighet  1011 galaxer med i snitt c:a 1011 stjärnor  Vår galax är Vintergatan 

Universums uppkomst 

Big bang • Snabb utvidgning från koncentrerat tillstånd av energi • Mycket som talar för denna teori Främst att universum växer & att avstånd mellan olika galaxer ökar Alltså, från början måste universum varit väldigt litet.. 

• Ingenting som talar emot!

Universums uppkomst Big bang  Skedde för ca 14 miljarder år sedan 

• Före smällen – Ej materia • Endast en het soppa av strålning (Energi) • Energin expanderade och temperaturen sjönk…så småningom!

Universums uppkomst …och en fortsättning  Efter Big bang 

Direkt efter utvidgningen –extremt VARMT! Neutroner, protoner och elektroner bildades = MATERIA • Efter ca 100 000 år förenades protoner & elektroner till s.k. väteatomer

Universums uppkomst 

Efter Big bang • Universum fortsatte att utvidgas • Stjärnor & galaxer bildades ur gas- & stoftmoln

 

Vilken är vår galax? Vintergatan, vår galax ca 12 miljarder år gammal

Universums uppkomst 

Belägg för Big bang-teorin: • Framförallt att universum utvidgas

 

Hur kan man veta att universum utvidgas? När man tittar på avlägsna galaxer så ser man att ju längre bort de är, desto fortare rör de sig bort från oss. Detta är kännetecknet på att något expanderar.

Universums uppkomst 

Universum utvidgas • Einstein först ut, universum kan inte vara statiskt! Tvivlade dock I slutet av 1920-talet, Hubble stärkte denna teori Alla galaxer avlägsnar sig från varandra

Teorin om Big bang • • • •

Tre observationer Rödförskjutning. Universum expanderar. Kosmisk bakgrundsstrålning. Rester från en enorm explosion. Mängden lätta grundämnen i förhållande till tunga grundämnen.

Räkna baklänges • • • • •

Om universum expanderar. Kan vi då räkna baklänges? Big Bang Universum har en ålder 13,75 miljarder år

Tre teorier om universums framtid • Universum är statiskt. Det kommer att expandera till en viss punkt men sen avstannar expansionen. • Universum kommer att expandera till en viss punkt sen kommer det att dras i hop av gravitationen. • Universum kommer att expandera allt fortare

Tre teorier • Steady state • Big crunch (gnab gib) • Big Rip (universum slits i stycken.)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF