Bijbelrooster 2013 - van herfst tot kerst

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Bijbelrooster 2013 - van herfst tot kerst...

Description

Bijbelrooster 2013 – 2014 herfst tot kerst Datum

Groep 1/2/3

Groep 3/4

Groep 5

Groep 6/7/8

28 okt – 1 nov

Kids dichtbij God les 6, Vader, Zoon en Geest dag 1: de schenker en de bakker genesis 39,40 dag 2 Farao’s droom Genesis 41 dag 3 de eerste reis van Jozefs broers, Genesis 42 dag 4: knieboek

Kids dichtbij God les 6: Vader, Zoon en Geest dag 1: Jacob vlucht, Genesis 31 dag 2: Peniel en Esau Genesis 32 dag 3: Jacob opnieuw in Bethel Genesis 35 dag 4: knieboek, wb 10

Kids dichtbij God les 6: dag 1:eerste reis naar Egypte, Genesis 42 dag 2: Tweede reis: Genesis 43, 44 dag 3: Jozef maakt zich bekend Genesis 45 dag 4: lb 22,23, wb 18,19

Kids dichtbij God les 6: wat is aanbidding Dag 1: dit zegt de Heer, 2 koningen 1 Dag 2: het stokje doorgeven, 2 Koningen 2 Dag 3: God is helper, 2 Koningen 2 en 6 Dag 4: lb 38 - 41, wb 18,19

4 – 8 nov

Weekopening Dag 1: Tweede reis broers Genesis 43, 44 Dag 2: Jozef maakt zich bekend, Genesis Genesis 44 Dag 3: Jacob naar Egypte Genesis 46-50 Dag 4: knieboek

Weekopening Dag 1: Jozefs dromen, Genesis 37 Dag 2: Jozef in put, Genesis 37 Dag 3: Jozef en potifar Genesis 39 Dag 4: knieboek, wb 11

Weekopening Dag 1: Jacob naar Egypte, Genesis 46-47 Dag 2: Dood Jacob en Jozef Genesis 47 - 50 Dag 3: Onderdrukking Exodus 1 Dag 4: lb 24,25, wb 20,21

Weekopening Dag 1: Heer van de strijd, 2 Koningen 3 Dag 2: Kopje onder, 2 Koningen 5 Dag 3: Span de Boog, 2 koningen 13 Dag 4: lb 42-45, wb 20,21

11 – 15 nov

Kids dichtbij God les 7, wie is de Heilige Geest Dag 1: Onderdrukking, Exodus 1 Dag 2: Mozes geboorte en opvoeding, Ex. 2 Dag 3: Mozus vlucht,Exodus 2 Dag 4: knieboek

Kids dichtbij God les 7 wie is de Heilige Geest Dag 1: de schenker en de bakker Genesis 40 Dag 2: dromen van farao, Genesis 41 Dag 3:eerste reis van broers, genesis 42 Dag 4: knieboek, wb 12

Kids dichtbij God, les 7 Dag 1: Mozes geboorte, vlucht, Exodus 2 Dag 2: Mozes geroepen Exodus 2 Dag 3: Mozes terug naar egypte Exodus 4 Dag 4: lb 26,27. Wb 22,23

Kids dichtbij God, les 7, wat is stille tijd? Dag 1:Hoop voor Juda, Jesaja 6- 7 Dag 2: Hoop voor Hizkia, Jesaja 38 Dag 3: Hoop voor gelovigen,Jesaja 55 Dag 4: lb 46 - 49, wb 22, 23

18 – 22 nov

Dag 1: Bij de braamstruik, Exodus 2 Dag 2: Eerste keer naar farao, Exodus 5, 6 Dag 3: Tweede keer naar farao Exodus 6 Dag 4: knieboek Weeksluiting

Dag 1: Jozefs broers in Egypte, Genesis 43 Dag 2: Jozef maakt zich bekend, Gen 44 - 45 Dag 3: Goed nieuws voor Jacob Gen 45,46, Dag 4: knieboek, wb 13 Weeksluiting

Dag 1: Terug naar de Farao, Exodus 5 - 7 Dag 2: God stuurt plagen, Exodus 7 - 10 Dag 3: plaag 10 en Pesach, Exodus 11 - 13 Dag 4: lb 28,29 Wb 24,25 Weeksluiting

Dag 1: klaaglied voor Juda, Jeremia 35 Dag 2: klaaglied voor de koning Jeremia 36 Dag 3: Klaaglied voor Jeruzalem, Jer 37,38 Dag 4: lb 50 - 53, wb 24, 25 Weeksluiting

25 – 29 nov

Kids dichtbij God, les 8: een opgeruimd hart Dag 1: Plaag 2 – 9, Exodus 7 - 11 Dag 2: plaag 10 en pesach Exodus 12,13 Dag 3: Doortocht door de rietzee, Exodus 13 - 15 Dag 4: knieboek

Kids dichtbij God, les 8, : een opgeruimd hart Dag 1: familie van Jozef in Egypte, Genesis 47 Dag 2: onderdrukking Exodus 1 Dag 3: Mozes geboorte, Exodus 2 Dag 4: knieboek, wb 14

Kids dichtbij God, les 8, wat doet de Heilige Geest (liefde) Dag 1: Ga naar de ballingen, Ezechiel 1 - 3 Dag 2: Jeruzalem een ruine Ezechiel 4,5 Dag 3: het geruis van botten, Ezechiel 37 Dag 4: lb 54 - 57, wb 26,27

2 – 6 dec

Dag 1: Reis vanuit Moab, Ruth 1 Dag 2: Ruth aan het werk, Ruth 2,3 Dag 3: Ruth trouwt, Ruth 4 Dag 4: knieboek

Dag 1:Mozes’ vlucht, Exodus 2 Dag 2: Mozes’ roeping, Exodus 2, 7 Dag 3: Mozes terug, Exodus 4 Dag 4: knieboek, wb 15

Kids dichtbij God les 8 Dag 1: doortocht door rietzee, Exodus 13 15 Dag 2: Mara, Elim, manna en sabbat, exodus 15,16 Dag 3: Massa, Meriba overwinning op Amalek Exodus 17 Dag 4: lb 30,31 Wb 26, 27 Dag 1:Jetro geeft raad, Exodus 18 Dag 2: 10 geboden en verbondssluiting, Exodus 19,20,24 Dag 3: gouden kalf, Exodus 32 Dag 4: lb 32,33 Wb28,29

Dag 1: terug naar je roots, Ruth 1 Dag 2: Moge de Heer je zegenen Ruth 2 en 3 Dag 3: geprezen zij de Heer, Ruth 4 Dag 4: lb 26 – 29, wb 12, 13

9 – 13 dec

Weekopening Dag 1: engel bij Zacharias, Lucas 1 Dag 2: engel bij Maria, Lucas 1 Dag 3: Jezus wordt geboren, Lucas 2 Dag 4: knieboek

Weekopening Dag 1: Zacharias, Lucas 1 Dag 2: Maria, geboorte Johannes, Lucas 1 Dag 3: Geboorte Jezus, Lucas 2 Dag 4: knieboek, wb 31

Weekopening Dag 1: gebed is verhoord, Lucas 1 Dag 2: Zoon van God, Mattheus 1, Lucas 1 Dag 3: De Heer is genadig, Lucas 1 Dag 4: lb 76,77, wb 52,53

16 – 20 dec

Kerstviering Dag 1: de herders, Lucas 2 Dag 2: Simeon en Hanna Lucas 2 Dag 3: De magiërs uit het oosten, Mattheus 2 Dag 4: knieboek

Kerstviering Dag 1: de herders, Lucas 2 Dag 2: Simeon en Hanna, Lucas 2 Dag 3: de magiërs, Mattheus 2 Dag 4:knieboek, wb 32

Kerstviering Dag 1: Ere aan God, lucas 2 Dag 2: wij willen Hem eer bewijzen, Mattheus 2 Dag 3:zo ging in vervulling, Mattheus 2 Dag 4 lb 78,79. Wb 54,55

Weekopening Dag 1: Zacharias vertelt, Lucas 1 Dag 2: Elisabet vertelt, Lucas 1 Dag 3: Volgelingen van Johannes vertellen, Lucas 3, Mattheus 3, Johannes 1 Dag 4: lb 94 - 97, wb 44,45 Kerstviering Dag 1: Maria vertelt, Lucas 1, 2 Dag 2: Een herder vertelt, Lucas 2 Dag 3: Hanna en Simeon vertellen Dag 4: lb 98 - 101, wb 46, 47

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF