Bijbelrooster 2014

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Bijbelrooster 2014...

Description

Bijbelrooster 2014 -2015 tot de kerstvakantie Groep 1/2 Jaaropening Dag 1 Geboorte van Samuël, 1 Samuël 1:1-23 Dag 2 Samuël wordt geroepen, 1 Samuël 1:24-2:11, 3:1-18 Dag 3 De zonen van Eli, 1 Samuël 2:12-26, 4:1-18 Dag 4 Verwerking Knieboek

Groep 3 Jaaropening Dag 1 Schepping Genesis 1: 1 – 2: 7 Dag 2 Paradijs Genesis 2: 8 – 25 Dag 3 Zondeval Genesis 3 Dag 4 Adam en Eva Knieboek, Werkboek p. 2

Groep 4 Jaaropening Dag 1 Van de Heer gebeden 1 Samuël 1: 1 – 23 Dag 2 Samuël in de tabernakel 1 Samuël 1: 24 – 2: 26 Dag 3 Samuël geroepen 1 Samuël 3: 1 – 4: 1a Dag 4 God spreekt Lesboek p. 6 & 7, Werkboek p. 2

Groep 5 Jaaropening Dag 1 De schepping Genesis 1 – 2 : 7 Dag 2 Het paradijs Genesis 2 : 8 – 25 Dag 3 De eerste zonde Genesis 3 Dag 4 Het begin Lesboek p. 6 & 7, Werkboek p. 2 & 3

25 - 29 aug.

Kids dichtbij God les 1 Dag 1 Ark bij de Filistijnen, 1 Samuel 5 – 7:1 Dag 2 Samuel en Saul, 1 Samuel 9 – 10:16 Dag 3 Saul is koning, 1 Samuel 10:17 – 11:13 Dag 4 Verwerking Knieboek

Kids dichtbij God les 1 Dag 1 Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Dag 2 Adams zonen Genesis 4:176:4 Dag 3 Noach Genesis 6:5-22 en 7 Dag 4 Wandelen met God Knieboek, Werkboek p. 3

Kids dichtbij God les 1 Dag 1 Wat gebeurt er met de ark? 1 Samuël 4: 1b – 22 Dag 2 De ark bij de Filistijnen 1 Samuël 5 – 7: 1 Dag 3 De vraag om een koning 1 Samuël 7: 2 – 8: 22 Dag 4 Waar is de ark? Lesboek p. 8 & 9, Werkboek p. 3

Kids dichtbij God les 1 Dag 1 Kaïn en Abel Genesis 4 Dag 2 Geen leven zonder God Genesis 8 : 15 – 9 : 17 Dag 3 Het plan van God Genesis 11 :1–9 Dag 4 Hoop! Lesboek p. 8 & 9, Werkboek p. 4 & 5

1 - 8 sept.

Weekopening Dag 1 Saul moet wachten op Samuël, 1 Samuël 13 Dag 2 Koning Saul luistert niet naar God, 1 Samuël 15 Dag 3 David gezalfd, 1 Samuël 16: 1-13 Dag 4 Verwerking Knieboek

Weekopening Dag 1 Noach Genesis 8 en 9: 1 – 17 Dag 2 De toren van Babel Genesis 11: 1 – 9 Dag 3 Job Job 1, 2 : 1 – 13, 42 : 1016 Dag 4 Een nieuw begin Knieboek, Werkboek p. 4

Aanleren maandlied Dag 1 Saul gezalfd 1 Samuël 9 - 10 Dag 2 Saul als koning 1 Samuël 11,12,13: 1 - 15a Dag 3 Jonatans heldendaad 1 Samuël 13: 15b - 14: 46 Dag 4 De eerste koning Lesboek p. 10 & 11, Werkboek p. 4

8 - 12 sept.

Kids dichtbij God les 2: het Onze Vader. Dag 1 David bij Saul, 1 Samuël 16:14-23 Dag 2 Goliath, 1 Sam 17:1-18:5 Dag 3 David moet vluchten/ Jonatan, 1 Samuël 19: 1-7; 20-21:1 Dag 4 Verwerking Knieboek

Kids dichtbij God les 2: het Onze Vader. Dag 1 Roeping van Abram Genesis 11: 27 – 13:1 – 18 Dag 2 Scheiding Abram en Lot Genesis 13: 1 - 183 Dag 3 Lot door Abram bevrijd Genesis 14 : 1 – 16 Dag 4 Abram gelooft Knieboek, Werkboek p. 5

Kids dichtbij God les 2: het Onze Vader. Dag 1 Saul verspeelt Gods gunst 1 Samuël 15: 1 – 35 Dag 2 God kiest David 1 Samuël 16: 1 – 13 Dag 3 David bij Saul 1 Samuël 16: 14 – 23 Dag 4 Saul en David Lesboek p. 12 & 13, Werkboek p. 5

15 - 19 sept.

Kids dichtbij God les 3 Dag 1 Koning Saul zoekt David 1 Samuël 23:14-28 Dag 2 David en de mantel van Saul 1 Samuël 24

Kids dichtbij God les 3 Dag 1 Belofte en geboorte Ismaël Genesis 15 en 16 Dag 2 Verbond en bezoek Genesis 17 en 18: 1 – 15

Weekopening Dag 1 Vechten tegen de reus 1 Samuël 17 Dag 2 Vriend en vijand 1 Samuël 18: 1 – 30

Aanleren maandlied Dag 1 Roeping van Abram, Abram en Lot scheiden Genesis 11 : 27 – 32 en 12 en 13 Dag 2 Abrams overwinning op koningen van het oosten Genesis 14 Dag 3 Aanschouwelijk onderwijs Genesis 15 Dag 4 Abram Lesboek p. 10 & 11, Werkboek p. 6 & 7 Kids dichtbij God les 2: het Onze Vader. Dag 1 Hagars vlucht voor Sara Gods verbond met Abram Genesis 16 Genesis 17 Dag 2 Hoog bezoek Genesis 18 Dag 3 De verwoesting van Sodom Genesis 19 : 1 - 29 Dag 4 Bij de tenten van Abraham Lesboek p. 12 & 13, Werkboek p. 8 &9 Weekopening Dag 1 De geboorte van Isaak Genesis 21 : 1 – 21 Dag 2 Abrahams geloof op de proef gesteld Genesis 22 : 1 – 19

18 - 22 aug.

Groep 6 Jaaropening Dag 1 Hanna’s gebed verhoord 1 Samuël 1 Dag 2 Samuël tot profeet geroepen 1 Samuël 2 : 11 – 4 : 1 Dag 3 De ark bij de Filistijnen 1 Samuël 4 : 1 – 22, 1 Samuël 5 – 7 : 1 Dag 4 Samuël, de laatste rechter Lesboek p. 6 & 7, Werkboek p. 2 & 3 Kids dichtbij God les 1 Dag 1 Saul tot koning gezalfd 1 Samuël 8, 9, 10 en 11 Dag 2 Samuëls afscheid 1 Samuël 12, 1 Samuël 13 : 1 – 22 Dag 3 Oorlog 1 Samuël 13 : 23 – 14 : 52 Dag 4 Een koning voor Israël Lesboek p. 8 & 9, Werkboek p. 4 & 5 Aanleren maandlied Dag 1 Saul verworpen, David Gezalfd 1 Samuel 15 en 16 Dag 2 David en Goliath 1 Samuel 17 Dag 3 De vriendschap van David en Jonatan 1 Samuel 18, 19 en 20 Dag 4 Koning Saul Lesboek p. 10 & 11, Werkboek p. 8 & 9.

Groep 7/8 Jaaropening Dag 1 Het beloofde land Rechters 1 –3:6 Dag 2 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 – 41 Dag 3 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Dag 4 Met heel je hart Lesboek p. 6 t/m 9, Werkboek p. 2 & 3

Kids dichtbij God les 2: het Onze Vader. Dag 1 Moord op de inwoners van Nob 1 Samuël 21 en 22 Dag 2 David spaart het leven van Saul 1 Samuël 23 en 24 Dag 3 David, Nabal en Abigaïl 1 Samuël 25 Dag 4 David op de vlucht voor Saul Lesboek p. 12 & 13, Werkboek p. 8 &9

Kids dichtbij God les 2: het Onze Vader. Dag 1 Een Nazireeër Rechters 13 : 1 – 25 Dag 2 Sterker dan een leeuw Rechters 14 Dag 3 Met een ezelskaak Rechters 15 Dag 4 Een verlosser beloofd Lesboek p. 18 t/m 21, Werkboek p. 8&9

Weekopening Dag 1 David spaart opnieuw Sauls leven 1 Samuël 26 Dag 2 In het nauw 1 Samuël 27, 29 en 30 1 Kronieken 12 : 1 - 22

Weekopening Dag 1 Gevallen voor een vrouw Rechters 16 : 1 – 17 Dag 2 Gevallen door eigen ongeloof Rechters 16 : 18 – 31

Kids dichtbij God les 1 Dag 1 Toon je moed Rechters 6 : 1 – 40 Dag 2 Voor de HEER en Gideon Rechters 7 : 1 – 22 Dag 3 Eén is uw heerser Rechters 7 : 23 – 25, Rechters 8 : 1 – 32 Dag 4 De HEER geeft rust Lesboek p. 10 t/m 13, Werkboek p. 4 & 5 Aanleren maandlied Dag 1 Abimelech – de heerser Rechters 9 : 1 – 57 Dag 2 Jefta – de afgewezene Rechters 10 : 6 – 11 : 33 Dag 3 Jefta’s dochter – de dienende Rechters 11 : 34 – 12 : 7 Dag 4 Heersen of dienen? Lesboek p. 14 t/m 17, Werkboek p. 6 & 7

Dag 3 David en de speer en waterkruik van Saul 1 Samuël 26 Dag 4 Verwerking Knieboek

Dag 3 Sodom en Gomorra Genesis 18 : 16-33 en Genesis 19 : 1 -29 Dag 4 Vriend van God Knieboek, Werkboek p. 6

Dag 3 Op de vlucht 1 Samuël 19: 1 – 24 Dag 4 God beschermt David Lesboek p. 14 & 15, Werkboek p. 6

Dag 3 Isaak gaat trouwen Genesis 24 Dag 4 Isaak Lesboek p. 14 & 15, Werkboek p. 10 & 11

22 - 26 sept.

Kids dichtbij God les 4 Dag 1 David wordt koning 1 Samuel 31, 2 Samuel 1: 23 – 2: 11 Dag 2 Inname van Jeruzalem 2 Samuel 5: 6 – 25, 1 Kronieken 14 Dag 3 De ark naar Jeruzalem 2 Samuel 6:1-23, 1 Kronieken 15: 128 1 Kronieken 16: 1-3 Dag 4 Verwerking Knieboek

Kids dichtbij God les 4 Dag 1 Isaak en Ismaël Genesis 21: 1 – 20 Dag 2 Abraham op de proef gesteld Genesis 22 Dag 3 Familiegraf Genesis 23 Dag 4 Abraham luistert Knieboek, Werkboek p. 7

Kids dichtbij God les 3: Wat is bidden? Dag 1 Jonatans verbond 1 Samuël 20: 1 – 21: 1 Dag 2 David vlucht 1 Samuël 21: 2 – 22: 23 Dag 3 David redt de stad Keila 1 Samuël 23: 1 – 28 Dag 4 Een echte vriend Lesboek p. 16 & 17, Werkboek p. 7

Kids dichtbij God les 3: Wat is bidden? Dag 1 Jakob en Esau Genesis 25 : 19 – 34 Dag 2 Jakob steelt de zegen van Esau Genesis 27 : 1 – 28 : 22 Dag 3 Jakob bij Laban Genesis 29 : 1 – 30 : 24 Dag 4 Jakob en Esau Lesboek p. 16 & 17, Werkboek p. 12 & 13

29 sept. - 3 okt.

Weekopening Dag 1 Salomo wordt koning 1 Koningen 1:38-40; 2:1-4 en 10-12 en 1 Koningen 3:5-28 Dag 2 Tempelbouw 1 Koningen 6; 8:1-21 en 27-30 en 54-66 Dag 3 Koningin van Seba 1 Koningen 10:1-13 Dag 4 Verwerking Knieboek

Weekopening Dag 1 Rebekka Genesis 24, 25: 7 – 11 Dag 2 Jakob en Esau Genesis 25: 19 – 34, Genesis 26: 34 & 35 Dag 3 Jakob pakt de zegen af Genesis 27 : 1 – 40 Dag 4 Bij de tent van Isaak Knieboek, Werkboek p. 8

Kids dichtbij God les 4 Dag 1 David spaart Sauls leven bij Engedi 1 Samuël 24 – 25: 1 Dag 2 David, Nabal en Abigaïl 1 Samuël 25: 1b – 44 Dag 3 David spaart Sauls leven op de Chachila 1 Samuël 26: 1 – 25 Dag 4 Op de vlucht Lesboek p. 18 & 19, Werkboek p. 8

Kids dichtbij God les 4 Dag 1 Jakob weg bij Laban Genesis 30 : 25 – 43, 31, 32 : 1 Dag 2 Jakob gaat naar Esau Genesis 32 : 2 – 33 : 16 Dag 3 Jakob terug in Betel Genesis 35 Dag 4 Jakob wordt Israël Lesboek p. 18 & 19, Werkboek p. 14 & 15

6 - 10 okt.

Kids dichtbij God les 5 Dag 1 Scheuring van het rijk 1 Koningen 11:26- 12:24 Dag 2 Jerobeam 1 Koningen 12:2513:6 Dag 3 Achab en Elia 1 Koningen 17 Dag 4 Verwerking Knieboek

Kids dichtbij God les 5 Dag 1 Jakobs vlucht en Betel Genesis 27: 41 – 28: 22 Dag 2 Jakob en Laban Genesis 29 – 30: 24 Dag 3 Jakob en het vee Genesis 30 : 25 – 31 : 16 Dag 4 Weg van huis Knieboek, Werkboek p. 9

Kids dichtbij God les 5 Dag 1 Saul naar Endor 1 Samuël 27: 1 – 28: 25 Dag 2 Siklag en Amalek 1 Samuël 29: 1 – 30: 31 Dag 3 Dood van Saul en Jonatan 1 Samuël 31: 1 – 13, 2 Samuël 1: 1 – 27 Dag 4 God alleen Lesboek p. 20 & 21, Werkboek p. 9

Kids dichtbij God les 5 Dag 1 Jozef, een jongen uit Israël Genesis 37 Dag 2 Jozef bij Potifar Genesis 39 Dag 3 De dromen van farao Genesis 40 Dag 4 Jozef naar Egypte Lesboek p. 20 & 21, Werkboek p. 16 & 17

13 - 17 okt. 20 - 24 okt.

Herfstvakantie Kids dichtbij God les 6 Dag 1 Op de Karmel 1 Koningen 18 Dag 2 De wijngaard van Nabot 1 Koningen 21 Dag 3 Elia en Elisa 2 Koningen 2:122 Dag 4 Verwerking Knieboek

Kids dichtbij God les 6 Dag 1 Jakob vlucht van Laban Genesis 31: 17 – 32: 1 Dag 2 Peniël en Esau Genesis 32: 2 – 33: 16 Dag 3 Jakob opnieuw in Betel Genesis 35 : 1 – 29 Dag 4 Op reis Knieboek, Werkboek p. 10

Weekopening Dag 1 David wordt koning 2 Samuël 2–9 Dag 2 David is koning 2 Samuël 7 – 9 en 11 – 12: 25 Dag 3 Absalom 2 Samuël 15 – 19 : 31 Dag 4 Herder en koning Lesboek p. 22 & 23, Werkboek p. 10

Weekopening Dag 1 Jozef, een jongen uit Israël Genesis 37 Dag 2 Jozef bij Potifar Genesis 39 Dag 3 De dromen van farao Genesis 40 Dag 4 Jozef naar Egypte Lesboek p. 20 & 21, Werkboek p. 16 & 17

Dag 3 Sauls wanhoopsdaad 1 Samuël 28 en 31, 2 Samuël 1 1 Kronieken 10 Dag 4 Sauls koningschap ten einde Lesboek p. 14 & 15, Werkboek p. 10 & 11 Kids dichtbij God les 3: Wat is bidden? Dag 1 Koning over Juda 2 Samuël 2 – 3 : 1, 1 Kronieken 11 : 1 – 3 1 Kronieken 12 : 23 – 40 Dag 2 Isboset vermoord 2 Samuël 3 : 6 – 39, 2 Samuël 4 : 1 – 12 Dag 3 Koning over Israël 2 Samuël 5, 1 Kronieken 11 : 4 – 9 1 Kronieken 14 : 1 – 2 Dag 4 Koning David Lesboek p. 16 & 17, Werkboek p. 12 & 13 Kids dichtbij God les 4 Dag 1 De ark naar Jeruzalem 2 Samuël 6 en 7, 1 Kronieken 13, 17 en 22 Dag 2 David en Batseba 2 Samuël 11 Dag 3 David veroordeeld 2 Samuël 12 : 1 – 25 Dag 4 David, koning in Jeruzalem Lesboek p. 18 & 19, Werkboek p. 14 & 15 Kids dichtbij God les 5 Dag 1 Een zoon tegen zijn vader 2 Samuël 15 – 16 : 14 Dag 2 De dood van een kroonprins 2 Samuël 16 : 15 – 19 : 43 Dag 3 Groot gevaar 2 Samuël 20 : 1 – 22, 2 Samuël 24 1 Kronieken 21 Dag 4 Opstand tegen koning David Lesboek p. 20 & 21, Werkboek p. 16 & 17

Dag 3 Gevallen in eigen ongeloof Rechters 17 & 18 Dag 4 Een verlosser ten onder Lesboek p. 22 t/m 25, Werkboek p. 10 & 11

Weekopening Dag 1 Salomo wordt koning 1 Koningen 1 en 2 Dag 2 Salomo handelt wijs 1 Koningen 3, 2 Kronieken 1 : 1 – 13 Dag 3 Salomo handelt dwaas 1 Koningen 5, 6 en 7, 1 Koningen 10 en 11 2 Kronieken 9 : 1 – 12, 8 : 17 – 18, 9 : 21 Dag 4 Koning Salomo Lesboek p. 22

Weekopening Dag 1 Dit zegt de HEER 2 Koningen 1 Dag 2 Het stokje doorgeven 2 Koningen 2 Dag 3 God is helper 2 Koningen 2 : 19 – 25, 2 Koningen 6 : 1 – 23 Dag 4 Van vader op zoon Lesboek p. 38 t/m 41, Werkboek p. 18 & 19

Kids dichtbij God les 3: Wat is bidden? Dag 1 Terug naar je roots Ruth 1 Dag 2 Moge de HEER je zegenen Ruth 2 en 3 Dag 3 Geprezen zij de HEER Ruth 4 Dag 4 Troost uit Moab Lesboek p. 26 t/m 29, Werkboek p. 12 & 13

Kids dichtbij God les 4 Dag 1 Een gebroken hart 2 Samuël 11 en 12 Dag 2 Een hardnekkig hart 1 Koningen 13 Dag 3 Een gesloten hart 1 Koningen 14 : 1 – 18 Dag 4 Een zuiver hart Lesboek p. 30 t/m 33, Werkboek p. 14 & 15

Kids dichtbij God les 5 Dag 1 Dansen voor Baäl 1 Koningen 18 Dag 2 Elia op de Horeb 1 Koningen 19 Dag 3 Majesteitsschennis 1 Koningen 21 Dag 4 Hinken op twee gedachten Lesboek p. 34 t/m 37, Werkboek p. 16 & 17

27 - 31 okt.

Kids dichtbij God les 7 Dag 1 Elisa en de arme weduwe 2 Koningen 4:1-7 Dag 2 Elisa en de vrouw uit Sunem 2 Koningen 4:8-37 Dag 3 Aram en de vier mannen 2 Koningen 6:32-7:20 Dag 4 Verwerking Knieboek

Kids dichtbij God les 7 Dag 1 Jozef en de dromen Genesis 37: 1 – 11 Dag 2 Jozef in de put Genesis 37: 12 – 36 Dag 3 Jozef en Potifar Genesis 39 : 1 – 23 Dag 4 Jozef Knieboek, Werkboek p. 11

Kids dichtbij God les 6 Dag 1 Davids helden 2 Samuël 23: 8 – 38 Dag 2 Volkstelling 2 Samuël 24: 1 – 25 Dag 3 Koning Salomo 1 Koningen 1 – 2: 46 Dag 4 God wijst de weg Lesboek p. 24 & 25, Werkboek p. 11

Kids dichtbij God les 6 Dag 1 Jakob trekt naar Egypte Genesis 46 : 1 – 47 : 27 Dag 2 Dood van Jakob en Jozef Genesis 47 : 28 – 50 : 26 Dag 3 Onderdrukking in Egypte Exodus 1 Dag 4 Samen verder Lesboek p. 24 & 25, Werkboek p. 20 & 21

3 - 7 nov.

Weekopening Dag 1 Naäman 2 Koningen 5 Dag 2 Jona gaat de ander kant op Jona 1 en 2 Dag 3 Jona in Nineve Jona 3 en 4 Dag 4 Verwerking Knieboek

Weekopening Dag 1 De schenker en de bakker Genesis 40 Dag 2 De dromen van de farao Genesis 41 Dag 3 De eerste reis van de broers Genesis 42 Dag 4 Dromen Knieboek, Werkboek p. 12

Kids dichtbij God les 7 Dag 1 Mozes’ geboorte en vlucht Exodus 2 : 1 – 22 Dag 2 Mozes wordt geroepen Exodus 2 : 23 – 4 : 17 Dag 3 Mozes gaat terug naar Egypte Exodus 4 : 18 – 31 Dag 4 Mozes Lesboek p. 26 & 27, Werkboek p. 22 & 23

10 - 14 nov.

Kids dichtbij God les 8 Dag 1 Hizkia en de hervormingen 2 Koningen 18:1-12 Dag 2 Hizkia, brief van Sanherib 2 Koningen 18:13-19:37 Dag 3 Hizkia, ziekte en genezing 2 Koningen 20 Dag 4 Verwerking Knieboek

17 - 21 nov.

Kids dichtbij God les 9 Dag 1 Daniël aan het hof Daniël 1 Dag 2 De droom van Nebukadnessar Daniël 2 Dag 3 Het gouden beeld Daniël 3 Dag 4 Verwerking Knieboek

Kids dichtbij God les 8 Dag 1 Jozefs broers weer in Egypte Genesis 43 Dag 2 Jozef maakt zich bekend Genesis 44 – 45: 15 Dag 3 Goed nieuws voor Jakob Genesis 45: 16 – 46: 7 Genesis 46: 28 – 47: 12 Dag 4 Onderkoning Jozef Knieboek, Werkboek p. 13 Kids dichtbij God les 9 Dag 1 De familie van Jozef in Egypte Genesis 47: 13 – 50: 26 Dag 2 Onderdrukking Exodus 1 Dag 3 Mozes geboren Exodus 2 : 1 – 10 Dag 4 In Egypte Knieboek, Werkboek p. 14

Kids dichtbij God les 7 Dag 1 Salomo’s wijsheid 1 Koningen 3: 1 – 28 Dag 2 De tempelbouw en inwijding 1 Koningen 5: 15 – 6: 38, 1 Koningen 7: 13 – 8: 66 Dag 3 De koningin van Seba 1 Koningen 9: 1 – 9, 10: 1-29 Dag 4 De wijze koning Lesboek p. 26 & 27, Werkboek p. 12 Kids dichtbij God les 8 Dag 1 Salomo’s ontrouw en dood 1 Koningen 11: 1 – 43 Dag 2 Rechabeam en de scheuring 1 Koningen 12: 1 – 32, 1 Koningen 14: 21 – 31 Dag 3 Jerobeam en de godsman 1 Koningen 12: 33 – 14 - 20 Dag 4 Ongehoorzaam aan God Lesboek p. 28 & 29, Werkboek p. 13 Weekopening Dag 1 Achab en Elia 1 Koningen 16: 29 – 17: 24 Dag 2 Elia op de Karmel 1 Koningen 18 Dag 3 Elia op de Horeb 1 Koningen 19 Dag 4 Elia! Lesboek p. 30 & 31, Werkboek p. 14

24 - 28 nov.

Aanleren liederen Dag 1 Daniël in de leeuwenkuil Daniël 6 Dag 2 Koningin Wasti verstoten Ester 1

Kids dichtbij God les 9 Dag 1 Eerste en tweede oorlog met Aram 1 Koningen 20: 1 – 43 Dag 2 De wijngaard van Nabot 1 Koningen 21: 1 – 29

Kids dichtbij God les 9 Dag 1Jetro geeft Mozes raad Exodus 18 Dag 2 De tien geboden en de verbondssluiting Exodus 19, 20 en

Aanleren liederen Dag 1 Mozes vlucht Exodus 2: 11 – 22 Dag 2 Mozes’ roeping Exodus 2: 23– 4: 17 en Exodus 7: 7

Kids dichtbij God les 8 Dag 1 Terug in het paleis van farao Exodus 5 - 7 : 1 - 13 Dag 2 God stuurt plagen Exodus 7 : 14 – Exodus 10 Dag 3 De laatste plaag en het eerste pesach Exodus 11 – 13 : 1 – 16 Dag 4 De uittocht gaat beginnen Lesboek p. 28 & 29, Werkboek p. 24 & 25 Weekopening Dag 1 Doortocht door de Rietzee Exodus 13:17-15:21 Dag 2 Mara, Elim, manna en sabbat Exodus 15:22-27, 16:1-37 Dag 3 Massa, Meriba, overwinning op Amalek Exodus 17:1-6 Dag 4 In de woestijn Lesboek p. 30 & 31, Werkboek p. 26 & 27

& 23, Werkboek p. 18 & 19 Kids dichtbij God les 6 Dag 1 Rechabeam en Jerobeam 1 Koningen 12 : 1 – 24 2 Kronieken 10 : 1 – 11 : 4 Dag 2 Beeldendienst 1 Koningen 12 : 26 – 13 : 34 Dag 3 Koning van Juda: Rechabeam, Abiam, Asa 1 Koningen 14 : 21 – 31 1 Koningen 15 : 1 - 24 2 Kronieken 12, 2 Kronieken 14 - 16 Dag 4 De scheuring van het rijk Lesboek p. 24 & 25, Werkboek p. 20 & 21 Kids dichtbij God les 7 Dag 1 Achab en Elia 1 Koningen 16 : 29 – 17 : 24, 1 Koningen 18 Dag 2 Oorlog met Benhadad van Aram 1 Koningen 20 Dag 3 Opnieuw oorlog met Aram 2 Koningen 22 Dag 4 Koning Achab Lesboek p. 26 & 27, Werkboek p. 22 & 23 Kids dichtbij God les 8 Dag 1 De dood van Azachja 1 Koningen 22 : 52 – 2 Koningen 1 : 18 Dag 2 Jehu, koning van Israël 2 Koningen 9 en 10 Dag 3 Koningin Atalja 2 Koningen 11, 2 Kronieken 22 : 10 – 23 : 21 Dag 4 Koningschap in crisis Lesboek p. 28 & 29, Werkboek p. 24 & 25 Weekopening Dag 1 Hizkia wordt koning, Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2 Koningen 17 : 7 – 23 2 Koningen 18, 2 Kronieken 29 : 1 – 31 : 21 Dag 2 De verlossing van Jeruzalem 2 Koningen 19, 2 Kronieken 32 : 1 –23 Dag 3 Hizkia’s ziekte en genezing 2 Koningen 20, 2 Kronieken 32 :24-33 Jesaja 38 : 1 – 39 : 8 Dag 4 Koning Hizkia Lesboek p. 30 & 31, Werkboek p. 26 & 27 Kids dichtbij God les 9 Dag 1 Manasse – koning van Juda 2 Koningen 21 : 1 – 18, 2 Kronieken 33: 1 -20 Dag 2 Koning Josia 2 Koningen 22 :

Kids dichtbij God les 6 Dag 1 HEER van de strijd 2 Koningen 3 Dag 2 Kopje onder 2 Koningen 5 Dag 3 Span de boog! 2 Koningen 13 : 14 – 21 Dag 4 De HEER is almachtig Lesboek p. 42 t/m 45, Werkboek p. 20 & 21

Kids dichtbij God les 7 Dag 1 Hoop voor Juda Jesaja 6 – 7 Dag 2 Hoop voor Hizkia Jesaja 38 Dag 3 Hoop voor de gelovigen Jesaja 55 Dag 4 Jesaja – profeet van de hoop Lesboek p. 46 t/m 49, Werkboek p. 22 & 23

Kids dichtbij God les 8 Dag 1 Een klaaglied voor Juda Jeremia 35 Dag 2 Een klaaglied voor de koning Jeremia 36 Dag 3 Een klaaglied voor Jeruzalem Jeremia 37 – 38 Dag 4 Jeremia – profeet van het klaaglied Lesboek p. 50 t/m 53, Werkboek p. 24 & 25 Weekopening Dag 1 Ga naar de ballingen Ezechiël 1, 2 en 3 Dag 2 Jeruzalem, een ruïne Ezechiël 4 en 5 Dag 3 Het geruis van botten Ezechiël 37 Dag 4 Ik zal hun God zijn Lesboek p. 54 t/m 57, Werkboek p. 26 & 27

Kids dichtbij God les 9 Dag 1 Het leven van de eerste gemeente Handelingen 2 : 1 – 47 Dag 2 In de naam van Jezus Handelingen 3 : 1 – 4 : 31

Dag 3 Ester koningin Ester 2 Dag 4 Verwerking Knieboek

Dag 3 Mozes terug Exodus 4 : 18 – 31 Dag 4 Mozes Knieboek, Werkboek p. 15

Dag 3 Derde oorlog met Aram 1 Koningen 22 : 1 – 40 Dag 4 Koning Achab Lesboek p. 32 & 33, Werkboek p. 15

24 Dag 3 Het gouden kalf Exodus 32 Dag 4 Een stem uit de hemel Lesboek p. 32&33, werkboek p. 28 & 29

1 - 5 dec.

Kids dichtbij God les 10 Dag 1 Haman Ester 3 en 4 Dag 2 Eten bij de koningin Ester 5 Dag 3 De Joden gered Ester 6, 7 en 8 Dag 4 Verwerking Knieboek

Kids dichtbij God les 10 Dag 1 Mozes voor de eerste keer naar farao Exodus 5 – 6: 1 Dag 2 Weer naar de farao Exodus 7: 8 – 25 Dag 3 Plaag twee tot en met negen Exodus 7 : 26 – 10 : 29 Dag 4 Plagen in Egypte Knieboek, Werkboek p. 16

Kids dichtbij God les 10 Dag 1 De tabernakel Exodus 25, 26, 27, 30, 39 : 32 – 43, 40 Dag 2 De opstand van het volk, Mirjam en Aäron Numeri 11 : 4 – 12 : 16 Dag 3 De twaalf verspieders Numeri 13 en 14 Dag 4 Bij de grens Lesboek p. 34 & 35, Werkboek p. 30 & 31

8 - 12 dec.

Weekopening Dag 1 Zacharias in de tempel Lucas 1:5-25 Dag 2 Maria, naar Elisabet, geboorte Johannes Lucas 1:26-56 Dag 3 Geboorte van Jezus Lucas 2:1-7 Dag 4 Verwerking Knieboek

Weekopening Dag 1 Zacharias Lucas 1: 5 – 25 Dag 2 Maria en de geboorte van Johannes Lucas 1: 26 – 80 Dag 3 Geboorte van Jezus Lucas 2: 1 –7 Dag 4 Geboorte Knieboek, Werkboek p. 31

Kids dichtbij God les 10 Dag 1 Elia opgenomen en Elisa’s eerste optreden 2 Koningen 2: 1 – 25 Dag 2 Joram en Elisa 2 Koningen 3: 1 – 27 Dag 3 Elisa, de weduwe en de vrouw uit Sunem 2 Koningen 4 : 1 – 37 Dag 4 Elisa Lesboek p. 34 & 35, Werkboek p. 16 Kids dichtbij God les 11 Dag 1 Zacharias Lucas 1: 5 – 25 Dag 2 Maria, Elisabet en Johannes Lucas 1: 26 – 56 Dag 3 Zacharias kan weer praten Lucas 1: 57 – 80 Dag 4 Een engel op bezoek Lesboek p. 68 & 69, Werkboek p. 31

15 - 19 dec. Kerstviering

Dag 1 De herders Lucas 2:8-20 Dag 2 Simeon en Hanna Lucas 2:2240 Dag 3 Magiërs Matteüs 2:1-12 Dag 4 Verwerking Knieboek

Dag 1 De herders Lucas 2: 8 – 20 Dag 2 Simeon en Hanna Lucas 2: 22 – 39 Dag 3 De magiërs Matteüs 2: 1 – 12 Dag 4 Welkom Knieboek, Werkboek p. 32

Dag 1 De geboorte van Jezus Lucas 2: 1 – 7 Dag 2 De herders Lucas 1: 8 – 21 Dag 3 Simeon en Hanna Lucas 2: 22- 40 Dag 4 De Koning is geboren! Lesboek p. 70 & 71, Werkboek p. 32

Dag 1 Ere aan God Lucas 2 : 1 – 20 Dag 2 Wij willen hem eer bewijzen Matteüs 2 : 1 – 12 Dag 3 Zo ging in vervulling Matteüs 2 : 13 – 23 Dag 4 Welkom!? Lesboek p. 78 & 79, Werkboek p. 54 & 55

22 - 26 dec.

Kerstvakantie

Kids dichtbij God les 11 Dag 1 Je gebed is verhoord Lucas 1 : 5 – 25 Dag 2 Zoon van God Matteüs 1 : 18 – 24, Lucas 1 : 26 – 39 Dag 3 De Heer is genadig Lucas 1 : 39 – 66, 80 Dag 4 Het goede nieuws Lesboek p. 76 & 77, Werkboek p. 52 & 53

1 – 23 : 30 2 Kronieken 34 : 1 – 35 : 19 Dag 3 De ondergang van Juda 2 Koningen 24 : 18 – 25 : 26 2 Kronieken 36 : 11 – 21 Dag 4 Als ballingen naar Babel Lesboek p. 32 & 33, Werkboek p. 28 & 29 Kids dichtbij God les 10 Dag 1 Het fundament Ezra 1 – 3 Dag 2 Tegenwerking Ezra 4 Dag 3 De bouw gaat door Ezra 5 en 6 Dag 4 Bouwen aan het huis van de HEER Lesboek p. 34 & 35, Werkboek p. 30 & 31

Dag 3 Ananias en Saffira Handelingen 4 : 32 – 5 : 11 Dag 4 Gods Geest werkt Lesboek p. 60 t/m 63, Werkboek p. 28 & 29

Kids dichtbij God les 11 Dag 1 De aankondiging van de geboorte van Johannes Lucas 1 : 5 – 25 Dag 2 De aankondiging van de geboorte van Jezus Matteüs 1 : 18 – 25, Lucas 1 : 26 – 45, 56 Dag 3 Jezus is zijn naam! Lucas 1 : 57 – 66, 80 Dag 4 Feestelijke voorbereiding Lesboek p. 80 & 81, Werkboek p. 52 & 53 Dag 1 De geboorte van Jezus, de herders Lucas 2: 1-20 Dag 2 De wijzen uit het Oosten Matteüs 2:1-12 Dag 3 De vlucht naar Egypte; de kindermoord; de terugkeer Matteüs 2:12-23 Dag 4 Het feest van de geboorte Lesboek p. 82&83, Werkboek p. 54&55

Kids dichtbij God les 11 Dag 1 Zacharias vertelt Lucas 1:1-25 Dag 2 Elisabet vertelt Lucas 1:39-56 Dag 3 Volgelingen van Johannes vertellen Lucas 3 : 1 – 22, Matteüs 3, Johannes 1 : 19 – 51 Dag 4 Een historicus schrijft geschiedenis Lesboek p. 94 t/m 97, Werkboek p. 44 & 45

Kids dichtbij God les 10 Dag 1 De eunuch Handelingen 8 : 26 – 40 Dag 2 De leerlooier Handelingen 10 : 1 – 23 Dag 3 De Centurio Handelingen 10 : 23a – 11 : 18 Dag 4 Grenzeloos Lesboek p. 68 t/m 71, Werkboek p. 32 & 33

Dag 1 Maria vertelt Lucas 1 : 26 – 38, Lucas 2 : 1 – 7 Dag 2 Een herder vertelt Lucas 2 : 8 – 20 Dag 3 Hanna en Simeon vertellen Lucas 2 : 22 - 40 Dag 4 Jezus is geboren Lesboek p. 98 t/m 101, Werkboek p. 46 & 47 Kerstviering

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF