Bijlage

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Renaissance (1330-1550), Feudalism
Share Embed Donate


Short Description

Download Bijlage...

Description

CONVOCAAT

2010, 09 LIMBURGS GESCHIED– EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP

Kring De Westelijke Mijnstreek Secretariaat: Mart Bohnen Maalsteenstraat 19 6129 JH Urmond 046-4332135 [email protected]

Activiteit:

Lezing: Op verkenning bij de adel in Limburg

Wanneer: Donderdag 23 september 2010 van 19:30 tot 21:30 uur Locatie:

Het oude Salviuskerkje gelegen aan de Allee te Limbricht

Het bestuur van Kring De Westelijke Mijnstreek van het LGOG nodigt u van harte uit voor een lezing over de adel in Limburg, met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de adellijke bewoners van de kastelen Wolfrath en Limbricht. Spreker zal zijn Lou Heynens, onder andere bekend als auteur van de boeken Kastelen in Zuid-Limburg (2005) en Adel in ‘Limburg’ of de Limburgse adel (2008) en uitgever van de reeks Adel aan Maas, Roer en Geul. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Heemkundevereniging ‘De Lemborgh’. Over de voordracht het volgende ter inleiding:

OP VERKENNING BIJ DE ADEL IN LIMBURG Limburg heeft, ook wat de adel betreft, binnen Nederland altijd een bijzondere positie ingenomen. De plaats van uitstervende middeleeuwse en inheemse geslachten werd in onze contreien altijd weer ingevuld door edellieden van over de grens. Die grens was immers steeds dichtbij, gefragmenteerd in kleine en grote staatjes zoals de provincie voor de Franse tijd was. Tot aan de Franse overheersing vormde de adel met zijn voorrechten en privileges de machtigste stand langs de Maas. Toch heeft het begrip adel niet enkel van doen met een titel, kasteel of elitepositie. De spreker zal aantonen dat het in de eerste plaats gaat om een eigen identiteit en een bijzondere vorm van mentaliteit.

1/2

Na de pauze wordt specifiek ingegaan op de geschiedenis van de adellijke bewoners van de kastelen Wolfrath en Limbricht en de wijze waarop de adel ook in Limburg uiteindelijk steeds verder uit beeld is verdwenen.

Foto genomen voor kasteel Wolfrath bij de viering van het 40-jarig bestaan van fanfare Juliana in 1963. Vierde van links zittend de beschermheer van de fanfare jhr. mr. G. Ruijs de Beerenbrouck.

Met hartelijke groet, Peter Schulpen voorzitter

Mart Bohnen secretaris

Westelijke Mijnstreek

sponsors van Kring De Westelijke Mijnstreek van het LGOG

Volgende lezing: 28 Oktober

Dr. Harry Knipschild over Limburgse missionarissen in China. Locatie: ’t Guliks Hoes, Ophoven 1 te Sittard. Aanvang: 19:30 uur.

2/2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF