Bijwoorden van tijd

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Grammatica
Share Embed Donate


Short Description

Download Bijwoorden van tijd...

Description

Chapter 5 Hit the road Grammar Stepping Stones 2 kgt

Bijwoorden van tijd geven aan hoe vaak iets gebeurt. always – altijd never – nooit often – vaak regularly – regelmatig I’m seldom late for school. He never goes to bed early. They often eat macaroni.

mostly – meestal seldom – zelden sometimes – soms usually – gewoonlijk

• Bijwoorden van tijd staan voor het werkwoord. He never goes to bed early. They often eat macaroni. • Maar, ze staan achter een vorm van to be (am, are, is, was, were) I am seldom late for school. She is never on time. • Bij meerdere werkwoorden in de zin komt het bijwoord na het eerste werkwoord.

They have never been to Disneyland. We will always remember that story.

Now show what you know! (maak zinnen met bijwoorden van tijd) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

We – go to – that restaurant. (zelden) I – would – say – that! (nooit) Carla – goes to – that shop. (meestal) She – is – shouting at – her dog. (altijd) They – are – very good – at painting. (gewoonlijk) We – work out – together. (vaak) I – go to – the sauna. (regelmatig) He – can – be – very funny. (soms)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF